VanDaar!

ISBN: 9789082778304

Persoonlijke ontwikkeling is iets, dat je in contact met een ander doet. Ik zie het als samen op reis zijn. De gedichten en korte verhalen die in deze bundeling zijn opgenomen, zijn ontstaan tijdens de vele reizen, die ik heb (mee)gemaakt. Ik ben in deze reizen een spoor gaan herkennen van licht en schaduw.

Als spoorrails, waarvan me is gebleken dat beide rails nodig zijn voor het maken van de reis. Dit perspectief spoorde me aan om mijn overtuigingen, meningen en oordelen opnieuw te onderzoeken. En anderen daartoe uit te nodigen. Het biedt houvast én ruimte om elkaar, reisgenoten, steeds opnieuw te ontmoeten.

De bundel Vandaar! Vergezichten en gedichten kost €12,50 per stuk.

Hieronder zie je een aantal pagina’s met gedichten en foto’s uit de bundel.