NLP voor managers

ISBN: 9789020260045

In NLP voor Managers beschrijft de auteur hoe je de verschillen tussen collega’s en medewerkers als een verrijking van je eigen model van de wereld kunt leren ervaren.

Zo leer je bijvoorbeeld `upchunken’ (een algemener standpunt in te nemen) waarmee je meer oor kunt krijgen voor de gemeenschappelijke waarden voor elk individu en die kunt laten samenvloeien met de missie en de visie van je bedrijf, zodat er een samenbundeling kan plaatsvinden en er een hecht team ontstaat. Je leert ook je doelstelling duidelijk te maken en de obstakels uit de weg te ruimen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen.

De meeste managementboeken zijn erop gericht de vaardigheden van een manager op te vijzelen en hem/haar technieken aan te leren waardoor een efficiënter gedrag ontstaat. In dit boek komt dit ook aan de orde, maar de auteur gaat veel verder, hij brengt de lezer tot aan het niveau van het `zijn’ en de identiteit. Daardoor kan dit boek voor de manager zelf, voor zijn medewerkers en voor de organisatie het startpunt vormen van een ingrijpend proces van transformatie en vernieuwing.