Practitioner NLP | TA | SW

> PERSOONLIJK EN PROFESSIONEEL LEIDERSCHAP
Practitioner NLP | TA | SW

Dé ontdekkingstocht die je kijk op werk en leven verandert

Ben jij de dappere reiziger die zelf wil bepalen hoe zijn of haar werk en leven vorm krijgt, zonder belemmeringen? Als jij die uitdaging aandurft, dan helpen wij je jouw reis vorm te geven, je bestemming te vinden, tegenslag en valkuilen te overwinnen en in vrijheid keuzes te maken, die je gelukkig maken.

NLPNaar meer sprankeling en verdieping

Je (werkend) leven kan er soms goed uitzien en tegelijk kun je gemis ervaren of verlangen naar meer sprankeling. Soms ervaar je belemmeringen om dingen te doen. Die je wilt veranderen. Of wil je stappen zetten om verdieping te vinden en regie te nemen op het realiseren van je verlangens in je werk of privé, zoals meer voldoening, plezier en gezondheid.

Wat je leert neem je mee voor de rest van je leven

 • Je gaat je eigen toekomst vormgeven
 • Je wordt effectiever in je communicatie
 • Contact maken gaat je makkelijker af
 • Je gaat afrekenen met oud zeer
 • Je leert te kiezen voor een positieve mindset
 • Je gaat conflicten niet meer uit de weg
 • Je wordt succesvoller in je werk
 • Je gaat je talenten verder ontwikkelen
 • Je leert ook anderen te helpen om hun stemming te veranderen
 • Je gaat ontdekken of je toe bent aan een carrierestap
 • En de omgang met vrienden, cliënten, studiegenoten, je relatie, collega’s of medewerkers wordt makkelijker

Practitioner NLP | TA | Systemisch Werk

Je haalt het optimale uit deze Practitioner NLP | TA doordat er ook wordt gewerkt met Transactionele Analyse (TA) en Systemisch Werk. Doordat deze werkmodellen onderling worden verbonden, integreer je al het geleerde ook beter. Je leert daardoor snel – ook door de zeer ervaren trainers – en vanuit het principe ‘wat je vandaag leert kun je morgen direct gebruiken’. De toevoeging van spelvormen uit de New Code NLP – een staat van ‘flow’ creëren – maken de training levendig en gevarieerd.

Bewustwordings- en groeitraject met NLP | TA | SW

In deze Practitioner NLP | TA werk je aan je eigen bewustwordingsproces- en je persoonlijk en professioneel groeitraject, waardoor je werkelijk in staat bent optimaler en met meer plezier in het leven te staan en resultaatgericht te functioneren, zonder stress. Er wordt gewerkt met veel ruimte voor persoonlijke vraagstukken, waarbij theorie wordt afgewisseld met oefenen.

Wil je werken met één van deze thema’s en daar meer regie op krijgen:

• Lopen je contacten met anderen goed? Of wil je daar makkelijker in bewegen?
• Krijg je voldoende energie van je werk? Of ben je toe aan een nieuwe uitdaging?
• Is werk en thuis in balans? Of zou je daarin een nieuwe balans willen vinden?
• Leef je nu het leven dat je echt wilt? Of ben je op zoek naar meer?

Door aan de slag te gaan met jouw thema’s en uitdagingen, ga je een nieuwe richting vinden in je (werkend) leven. Een richting die je past en waarin jij je happy voelt!

ALLES WAT JE HIER LEERT NEEM JE MEE VOOR DE REST VAN JE LEVEN

 

Wat kan ik ermee

Practitioner NLP + TA en Systemisch Werk: iets voor jou?

 • als je persoonlijke ontwikkeling en groei belangrijk vindt
 • als je inzicht wilt in de effectiviteit van (jouw) gedrag
 • als je de keuze wilt hebben je gedrag te veranderen als dat nodig is
 • als je mensen beter wilt leren begrijpen
 • als je wilt leren omgaan met ‘lastige’ mensen
 • als je effectief wilt begeleiden, coachen, managen of opvoeden
 • als je effectief wilt omgaan met problemen en conflicten
 • als je negatieve emoties wilt ‘ruimen’ zodat je je vrijer voelt
 • als je beperkende overtuigingen wilt omzetten in verruimende overtuigingen
 • als je wilt leren schakelen van onvermogende naar vermogende stemmingen
 • als je meer plek wilt innemen en je persoonlijk leiderschap wilt ontwikkelen
 • als je motiverende doelen wilt stellen en deze wilt realiseren
 • als je regie wilt hebben op het realiseren van je verlangens, zoals bijvoorbeeld rust, geluk, voldoening en gezondheid

De opleiding

Werken vanuit NLP + TA en Systemisch Werk

De onderwerpen die in de Practitioner NLP + TA en Systemisch Werk opleiding aan bod komen zijn praktisch toepasbaar, zowel in de bedrijfsmatige als in de persoonlijke omgeving. De kracht van de 3 stromingen, die Plata gebruikt is dat ze elkaar aanvullen en versterken. De synergie zorgt ervoor dat je nog meer uit jezelf en anderen haalt.

Wat is NLP en wat kun je ermee? NLP werkmodellen:

 • communicatiemodel (inzicht in gedrag van jezelf en anderen)
 • neurologische niveaus (effectiever communiceren en problemen oplossen)
 • leerprocessen (hoe haal je het beste uit jezelf)
 • de 3 waarneemposities (schakelen tussen ik – de ander – helikopterview)
 • CRASH en COACH state (regie krijgen over je stemming)
 • New Code NLP (vermogende stemming creëren)
 • submodaliteiten (hoe creëer je je werkelijkheid en hoe kun je hierin sturen)
 • representatiesystemen (effectiever communiceren)
 • rapport en contact (contact maken en het beste uit relaties halen)
 • strategiën (waaronder Disneystrategie voor creativiteit)
 • herkaderen
 • milton en meta-taalpatronen (effectiever communiceren en draagvlak creëren)
 • werken met emotie (vrij worden van ‘oude’ ballast en tijdlijnprocessen)
 • werken met Visual Squash
 • ankeren van hulpbronnen (waaronder de ‘Circle of Excellence’)
 • doelen stellen en realiseren

Wat is TA en wat kun je ermee? TA werkmodellen:

 • egoposities
 • strooks
 • zegels
 • dramadriehoek
 • scriptbesluiten
 • scriptmatig gedrag

Wat is Systemisch Werk en wat kun je ermee? SW werkmodellen:

 • systeem van herkomst (familie)
 • ordening
 • dynamiek van geven en nemen
 • balans
 • persoonlijke plek
 • organisatiesysteem (werk)

Koppeling NLP en Systemisch Werk

De bewustwordingsmethode van de NLP maakt structuren achter het gedrag van mensen helder en geeft een veelheid aan technieken, waarmee het eigen gedrag en dat van anderen kan worden gestuurd. De ontwikkeling van New Code NLP zorgt ervoor dat je ‘high performance states’ op identiteitsniveau kunt creëren, waardoor je nog succesvoller wordt. De combinatie tussen NLP en Systemisch Werk (werken met familieopstellingen of organisatieopstellingen) zorgt ervoor dat mensen op een diep identiteitsniveau bewust worden van zichzelf en hun gedrag. NLP geeft daarnaast handvatten en technieken om het eigen gedrag en dat van anderen te sturen.

De praktische toepassing van Transactionele Analyse (TA)

De Transactionele Analyse (TA) geeft een inzichtelijk referentiekader om patronen in de persoonlijke ontwikkeling en de interactie tussen mensen te observeren en te analyseren. De TA geeft praktische handvatten voor een betere samenwerking met mensen en het oplossen van problemen. De technieken en modellen van de Transactionele Analyse zijn bij uitstek geschikt voor de praktische toepassing bij het omgaan met anderen.

New Code NLP

Na de ontwikkeling van NLP met Richard Bandler heeft John Grinder met Judith Delozier de ‘New Code NLP’ ontwikkeld. In de ‘New Code’ wordt gewerkt met intenties, staat het onbewuste meer centraal en het richt zich vooral op het veranderen van stemmingen. Binnen de ‘New Code’ wordt deze verandering gecreëerd door middel van speciaal ontwikkelde spelen, met als basis ademhaling, ritme, fysiologie en met gebruikmaking van alle representatiesystemen. Het effect van deze spelen is dat mensen in een meer vermogende stemming komen. Door herhaling wordt dit in de neurologie verankerd, waardoor de stemming automatisch opkomt in situaties waarin dit nodig is. Je zult verbaasd zijn hoe snel verandering door de integratie van New Code soms kan gaan. En het is nog hartstikke leuk om te doen ook.

Voor wie

In functionele zin is de opleiding Practitioner NLP + TA en Systemische Werk zeer geschikt voor personen met de volgende taken, rollen of verantwoordelijkheden

 • personen die veel met mensen werken
 • personen met maatschappelijke taken
 • teamleiders en managers in een organisatie
 • personen in staf- of ondersteunende functies
 • personen die werken in de secretariële ondersteuning
 • personen met mensgerichte taken en HRM-medewerkers
 • loopbaancoaches
 • coaches en begeleiders in de zorg
 • leraren en begeleiders in het onderwijs
 • personen die zich wil ontwikkelen tot individueel begeleider
 • iedereen met een zorgtaak of die mantelzorg verricht
 • ouders die zorgzaam en effectief willen zijn in de opvoeding
 • mediators en adviseurs

Praktisch

Deze NLP, TA en Systemisch Werk opleiding wordt in blokken van 2 dagen gegeven (en een 2-daags evaluatie en examenblok). Toekenning van plaatsen is op volgorde van inschrijving.

Practitioner NLP | TA | SW toelatingsvoorwaarden

Er vindt een intakegesprek plaats met één van de opleiders, waarin de persoonlijke doelen van de deelnemers zullen worden besproken en zal worden bepaald of vooropleiding en ervaring voldoende aansluiten bij het te volgen leertraject.

Practitioner NLP | TA opleidingsduur en studiebelasting

Het totale aantal bijeenkomsten is 20 dagen in klassikale bijeenkomsten. Op de opleidingsdagen wordt er gewerkt van 10.00 tot 17.00. Daarnaast heeft elke deelnemer persoonlijke ontwikkelingsopdrachten tussen de opleidingsdagen in.

Naast de bijeenkomsten zullen de deelnemers zich moeten voorbereiden op de opleidingsdagen door het lezen van literatuur, het uitvoeren van tussentijdse opdrachten en zelfevaluaties en het voorbereiden van de individuele eindopdracht. De totale studiebelasting komt daarmee op ongeveer 230 uur.

De werkwijze in de opleiding Practitioner NLP | Transactionele Analyse | Systemisch Werk is voornamelijk praktijkgericht. Van de deelnemers in deze opleiding wordt verwacht dat zij bereid en in staat zijn het eigen functioneren ter discussie te stellen.

Individuele Coaching
Voor deelnemers van deze opleiding die daar aanvullend behoefte aan hebben, geldt een gereduceerd tarief van 75% voor individuele begeleiding/coaching.

Evaluatie en certificering Practitioner opleiding

Op de laatste opleidingsdagen zullen de deelnemers worden getoetst op ontwikkelde vaardigheden vanuit de Transactionele Analyse en de beheersing van de stof voor het Practitioner NLP examen. Indien tenminste 90% van de bijeenkomsten is bijgewoond en de deelnemers een positief oordeel hebben gekregen op de toetsing van hun persoonlijke competenties en NLP-vaardigheden, dan zal de deelnemer het NVNLP-erkende NLP Practitioner certificaat ontvangen. Dit diploma geeft de mogelijkheid om aansluitend deel te nemen aan de opleiding Masteropleiding NLP + Transactionele Analyse en Systemisch Werk.

Voor werkgevers: wat levert het op als een medewerker de opleiding Practitioner NLP | TA | SW doet?

 • bewust worden van eigen gedrag
 • effectief feedback geven en ontvangen
 • effectiever communiceren
 • meer regie en initiatieven nemen
 • problemen hanteren en conflicten oplossen
 • creativiteit aanboren en ontwikkeling faciliteren
 • oplossingsgericht werken
 • meer plezier en effectiever samenwerken
 • ziekteverzuim terugbrengen
 • persoonlijk leiderschap ontwikkelen
 • balans tussen mens en taak
 • overtreffen van klantverwachtingen

Informatie voor werkgevers
Er zijn veel positieve effecten voor het functioneren in de werkomgeving als medewerkers een Practitioner (en eventueel Master) opleiding volgen. Medewerkers worden bewust van hun eigen gedrag en leren effectief feedback geven en ontvangen. Ze nemen meer regie en initiatieven en worden veel effectiever in hun communicatie. Zo worden ze beter in staat om problemen te hanteren en conflicten op te lossen en hebben ze ook meer toegang tot hun persoonlijke creativiteit. Er ontstaat zo ruimte om effectief en met meer plezier samen te werken. Medewerkers met begeleidende of coachende taken leren bovendien begeleidingsmodellen en interventiemethoden, die ze direct kunnen toepassen. Al deze persoonlijke ontwikkelingspunten leveren niet alleen intern binnen de organisatie resultaten op, maar ook in het contact met klanten en andere externe contacten.

De opleidingen zijn effectief op verschillende niveaus binnen de organisatie en voor personen in verschillende rollen: teamleiders, secretariële en ondersteunende functies, HR-medewerkers en loopbaanbegeleiders, managers, groepsbegeleiders in de psychosociale zorg en maatschappelijke hulpverleners, en ook voor personen werkzaam in de financiële dienstverlening, advocatuur en medische sector.

Indien de opleiding vanuit het werk wordt geïnitieerd en bekostigd, dan kan er in overleg een eindevaluatie worden afgesproken met de deelnemer, de verantwoordelijke persoon namens de werkgever en de begeleidende trainer van Plata.

Ervaringen

 • Martijn Pool

  De opleiding Practitioner NLP, TA en SW was een ontdekkingstocht met veel denken, voelen en doen. Ik kijk terug op een intensieve, intense en inspirerende periode. Soms een traan en een lach, maar bovenal veel over mezelf en van/door anderen geleerd. Vooruitgang in Verwondering! Einde is inzicht. Het waren 20 fantastische lesdagen met fijne en dierbare ont-moetingen. Dankbaar dat ik dit heb kunnen en mogen doen.

 • Remon Glas

  Cursist Remon vertelt waarom hij de opleiding Practitioner NLP | TA | SW heeft gevolgd en wat deze opleiding hem heeft opgeleverd: “Ik ben de Practitioner gaan doen voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Door de opleiding heb ik veel meer zelfvertrouwen, want ik heb veel meer inzicht gekregen in waar mijn kwaliteiten liggen. Plata is een warme plek waar je heel veel begrip en geduld onderzoekt hoe je met elkaar omgaat.”

 • Peter van Steen

  Cursist Peter vertelt waarom hij de opleiding Practitioner NLP | TA | SW heeft gevolgd en wat deze opleiding hem heeft opgeleverd: “Ik ben de practitioner gaan doen om mijn werk beter uit te kunnen voeren. Ik heb door de opleiding meer inzicht gekregen waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe. Plata voelde als een thuis voor mij en een plek waar ik afscheid kon nemen van negatieve dingen uit het verleden.”

 • Josephine Fontaine

  Cursist Josephine vertelt waarom zij de opleiding Practitioner NLP | TA | SW heeft gevolgd en wat deze opleiding haar heeft opgeleverd: “Ik wilde mezelf graag onder begeleiding ontwikkelen en zo kwam ik bij Plata terecht. Situaties die voorheen moeilijk waren, zijn opeens niet moeilijk meer en heb daarnaast ook ontzettend veel plezier gehad tijdens de opleiding. Plata betekent voor mij ontwikkeling, plezier en het heeft mij heel veel gegeven.”

 • Plata Opleidingen ervaring cursist Peter Donker
  Peter Donker

  Wat heeft deze verdiepende NLP TA cursus mij gebracht? In de basistraining worden veel verschillende theorieën besproken en geoefend. Dit zijn leuke en leerzame oefeningen. Maar ik wilde meer, meer over mijzelf ontdekken. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Hoe maak ik keuzes? Wat zijn mijn drivers?

  Tijdens de cursus is het mij duidelijk geworden dat de dingen die ik belangrijk vind, niet altijd daadwerkelijk van mij zijn. De cursus heeft mij op weg geholpen om te ontdekken wat mijn normen en waarden zijn. Door dit te weten creëer ik ruimte voor mijzelf om bewuster keuzes te maken. Dit maakt het ook makkelijker om ergens nee tegen te zeggen; “Deze keuze is voor mij en niet tegen jou”. En ja, het is een proces van vallen en opstaan. Ik ben ook maar een mens… Het mooie is dat ik eindeloos opnieuw kan beginnen…

 • Plata Opleidingen ervaring cursist Vicky Chittenden
  Vicky Chittenden

  Deze opleiding biedt alle kennis, oefening en vaardigheden op het gebied van NLP, maar is voor mij veel meer een cursus in levenslust. Ik voel mij weer een stukje rijker en dichter bij waar het echt om draait in dit leven: leven!

 • Plata Opleidingen ervaring cursist Lida de Jong
  Lida de Jong

  Ik deelde mijn gedachten en angst over de evaluatiedagen met de groep. De datum 6 april zal ik niet snel vergeten, waarin het delen volop in de picture was en ik de oefening ‘de weg naar de hemel’ heb mogen doen. Ik ben geslaagd voor de Practitioner.

 • Martine

  De practitioner heeft me ontzettend veel gebracht en als belangrijkste mijn keuze vrijheid. Ik heb geen invloed op wat er op mijn pad komt, wel hoe ik ermee omga

 • Erika Aigner

  Inmiddels 3 maanden geleden heb ik het schriftelijk examen behaald van mijn NLP Practioner en ik kijk terug op een hele mooie en rijke ervaring, die ik graag met jullie wil delen.

  Ten eerste ben ik heel blij dat ik na een ziekteperiode weer opnieuw de hele Practioner opleiding mocht gaan volgen, waar vind je zo’n persoonlijke service en maatwerk!

  De mensvisie die jullie naar voren brengen, dragen jullie ook zelf uit en maken deze waar.

  Ik leerde van jullie dat ik zelf regie heb over mijn gedachten en ook keuze heb in mijn denken, voelen en doen, zodoende ervaar ik nu veel meer evenwicht in mij zelf en de dagelijkse beslissingen. Dit is voor mij een groeiproces in persoonlijk leiderschap. Het heeft mijn leven verruimd en beperkingen omgezet in mogelijkheden.

  Ik hoop dat het met jullie goed gaat. Naast het feit dat ik veel van jullie heb geleerd, is het ook dank zij jullie een hele fijne tijd voor mij geweest bij Plata.

 • Anouk Hoeksema

  De Practitioner opleiding heeft mij heel dicht bij mijn kern gebracht op een prachtige, persoonlijke manie. Ik heb nu alle ´tools´ om te werken aan al mijn struikelblokken die mij onbewust belemmerden om mijn doel te kunnen bereiken. De deuren naar mijn doelen staan nu wagenwijd open.

 • Truuske van der Velden

  Gaandeweg kreeg ik (fysieke) klachten, ik verkrampte letterlijk. Bij Plata heeft mijn harnas openingen gekregen en verdriet mocht er zijn. Met name na de opstelling, deskundig begeleid door Rob, ben ik me meer bewust van mijn gedrag.

 • Cars Houthagen

  De training ‘persoonlijk ontwikkeling en professionele communicatie’ is een fantastische ervaring om nieuw gedrag uit te proberen in een veilige omgeving.

 • Lineke van de Scheur

  In grote lijnen is het resultaat van dit jaar dat ik mezelf beter heb leren kennen en keuzes heb gemaakt in mijn relatie en mijn werk, waardoor er meer helderheid is voor mezelf, mijn partner, mijn kinderen, mijn familie, mijn vrienden en mijn medewerkers. Ik ervaar meer evenwicht en ontspanning!

 • Natalie Verschoor

  In mijn privésituatie is meer rust gekomen, nog meer bewuster leven in het hier en nu. Onzekerheden zullen blijven, maar ze hebben een plaats ingenomen in mijn leven. Het laatste jaar heb ik ervaren dat ik het daadwerkelijk leuker voor mezelf kan maken en dat dit ook gewaardeerd wordt!

  Ik vind het mooi om te zien dat mijn stemming zeer bepalend is voor wat ik kan bereiken bij mijzelf en zeker ook bij anderen.

 • Daphne Kiekebos

  Mijn droom is om te reizen en door deze Practitioner opleiding ben ik erachter gekomen hoe belangrijk het is om naar je eigen verlangens te luisteren. Het heeft mij de push gegeven om ervoor te gaan, om helemaal voor mezelf te gaan!

 • Petra van Oorschot

  De familieopstelling gaf mij inzicht in wat van mij is en wat van de ander. Het maakte dat ik de liefde weer beter kon voelen stromen, dat de relatie verbeterde en dat ik mijn grenzen duidelijker kon gaan verwoorden!

 • Jolanda Broekzitter

  Van te voren had ik niet kunnen bedenken dat de Practitioner opleiding mij zoveel waardevolle inzichten zou geven en nog geeft. De puzzelstukjes vallen ineen. Vol vertrouwen kijk ik naar de toekomst!

 • Arjette van Noort

  Ik was gewend om me altijd sterk te houden en vond het niet daardoor ook niet makkelijk om mensen heel dichtbij te laten komen. Ik voelde wel dat dit écht contact in de weg kan staan. In de cursus heb ik me een aantal keer kwetsbaar opgesteld. Dit heeft me veel gebracht. De reacties die ik terugkreeg waren zonder uitzondering warm en begripvol. Me kwetsbaar opstellen gaat me nu makkelijker af, mede door deze positieve ervaringen!

  In de cursus persoonlijke ontwikkeling leerde ik dat ik altijd invloed heb op wat er in mijn leven gebeurt. Soms zijn er inderdaad situaties waarin je geen invloed hebt op de gebeurtenis zelf, of de externe omstandigheden. Ik zag het glas dan al snel als halfleeg. Dankzij de cursus ben ik nu echter veel flexibeler in mijn gedachten én mijn gedrag. Doordat ik invloed heb op hoe ik ermee omga, is een positieve uitkomst ineens binnen handbereik. Voor zover het glas tegenwoordig al half gevuld is, is het nu halfvol. Voor mij een verschil van dag en nacht waardoor ik veel beter en makkelijker met nieuwe uitdagingen en veranderingen kan omgaan!

 • Marianne Neijssen

  De Practitioner is voor mij een reis door het verleden en heden geweest. Een reis vol ups en downs, maar uiteindelijk een fantastische reis waarbij ik tot vele, nieuwe inzichten ben gekomen. Alles met behulp van de trainers van Plata, waarvoor onmetelijk veel dank!

 • Simoniek Hollander

  Het is het begin van een prachtig proces. Een cadeau aan mijzelf. Het zaadje is gezaaid…

 • Leslie van Schijndel

  De opleiding vond ik erg interessant. Het was goed toepasbaar, waardoor het mij veel gebracht heeft.

Stroomschema trainingen en opleidingen

In het overzicht hieronder zie je waar de Practitioner NLP | TA | SW past binnen het raamwerk van andere Plata trainingen en opleidingen.

Stroomschema opleidingen Plata NLP