Trainers

De trainers, coaches en consultants van Plata Opleidingen hebben elk binnen hun specialisatie ruime ervaring als opleiders en begeleiders van ontwikkelings- en veranderingsprocessen.

Voorbeelden van specialisaties en werkmethoden: NLP, Transactionele Analyse (TA), Karakteranalyse van Reich, Systemisch Werk van Hellinger (Familie- en Organisatieopstellingen), Organisatiescriptanalyse, Strategisch Coachen, Management- en organisatieontwikkeling, Loopbaanontwikkeling.

Pia Umans

Directeur | Executive Coach | Consultant

"Wensen tot werkelijkheid maken is de bloei van ieder mens"

Pia is oprichtster van Plata Opleidingen en heeft verschillende trainingsmethodieken en -modellen geïntegreerd en vertaald naar effectieve opleidingsprogramma’s.

Zij is gespecialiseerd in het werken met organisatiescriptanalyse binnen teams en afdelingen, waarmee het succes van veranderingstrajecten binnen organisaties kan worden verduurzaamd.

Pia verzorgt masteropleidingen, vanuit de verschillende stromingen: Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Transactionele Analyse (TA) en Systemisch Werk (SW).

Pia is verantwoordelijk voor de basisopleiding TA Management en Organisatie en de vervolgopleiding Groepsdynamisch Werken.

Willem de Bondt

Senior trainer | Executive Coach

“In de ontmoeting met zichzelf ontdekt de mens zijn inspiratie.”

In alles wat hij doet als coach en trainer is hij steeds bezig met de verbinding tussen het ‘ik’ en het ‘zelf’. Om vanuit die innerlijke verbinding het contact met de ander aan te gaan: uitnodigend, onderzoekend en doelgericht.

Willem heeft zich in de afgelopen jaren verdiept in Systemisch Werken. Hij is auteur van het boek Spiegelingen. Een boek over ouderschap, waarin vanuit de Systemische invalshoek handreikingen worden geboden aan iedere ouder/begeleider van kinderen. Maar net zo zeer aan kinderen van ouders. Willem verzorgt niet alleen de Systemisch Werk leergang, maar ook de trainersopleiding Weg van veranderen.

Willem heeft zijn ervaringen ook in beelden en gedichten verbeeld en verwoord in de bundels 'Vandaar!' en 'De Onderweg'.

Yvonne Rill

Senior trainer

"Van binnen uit bestaat de wens tot leren en ontwikkelen. Dat begint en eindigt met wat je werkelijk vanuit je hart wenst. Met liefde en respect vormgeven van wat wij werkelijk wensen in ons werk en met ons leven, en daar een bijdrage aan leveren bij anderen, dat is wat mij beweegt".

Yvonne is sinds 2002 werkzaam als opleider, trainer en coach/begeleider (NOLOC-erkend).

Monique Schaap

Senior trainer

“De moed die mensen hebben om voorbij de schaamte en angst, het eigen leven liefdevol vorm te geven, dat is wat mij raakt.”

Monique werkte lang in de geestelijke gezondheidszorg. Zij heeft veel ervaring als docent (NLP en TA), trainer en coach in persoonlijke- en groepsontwikkelingstrajecten. Kenmerkend in haar manier van werken is haar daadkracht, creativiteit en helderheid.

Auke Planjer

Senior trainer | Executive Coach

“Ik gun het ieder mens om meer zelf inzicht te krijgen en regie te nemen in het leven”

Auke is als Internationaal Gecertificeerd NLP Trainer aangesloten bij CORE NLP. Voor Plata zet zij zich in als coach en trainer. Haar sprankelende energie en enthousiasme werken aanstekelijk. Ze is oprecht benieuwd naar wat de ander beweegt en vindt niet gauw iets gek. Auke maakt makkelijk contact en stelt je op je gemak. 15 jaar geleden al deed Auke een eerste coaching opleiding en die interesse is altijd gebleven. De jaren die volgden stonden in het teken van haar rol als Programma Coördinator bij Universiteit Leiden, diverse opleidingen NLP, TA en Systemisch Werk, en haar jonge gezin. Auke heeft gestudeerd aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en heeft, ook al op jongere leeftijd, in het buitenland gewoond en gewerkt.

Dennis Vrooland

MT | Senior trainer | Procesbegeleider

Dennis is trainer en coach die vol voor het contact, de dialoog en een gezonde verbinding gaat, waarbij zijn focus ligt op datgene wat nog niet gezien is of kan worden.

Hij wil je liefdevol spiegelen om met donker en licht voluit te leven. Door liefdevol te spiegelen ontstaat er ruimte voor hartscontact en verbinding. In die ruimte, het hier en nu, mag alles er zijn, mag alles gevoeld worden, mag alles gezegd worden en mag het verhaal er zijn.

Zijn innerlijk kompas is gericht op welkom, veiligheid, vertrouwen, plezier, avontuur, uitdaging en aanmoediging.

Dennis is internationaal gecertificeerd NLP Trainer - Core NLP. Tevens is hij opgeleid als Secure Base teamcoach.

Jurgen van Ree

Senior trainer en teamcoach

Jurgen is relatie- en gezinstherapeut en een ervaren proces- en teambegeleider. Zijn passie ligt in het herstellen en verdiepen van relaties. Ook bij teambegeleiding gaat om het om relaties en samenwerking. Relaties op de werkvloer zijn soms net zo complex als de liefde. Zijn werk als relatietherapeut, opleider en teamcoach ligt daardoor dichter bij elkaar dan je mogelijk zou verwachten. Jurgen is grondlegger van Plata Onderwijs en opleider van TA management & organisatieontwikkeling. In teamtrajecten werkt hij ook met Deep Democracy.

Arno de Beer

Senior coach en interim begeleider

“Hoe meer een mens zichzelf onderzoekt, hoe meer kracht hij in zichzelf vindt” Arno is een inspirerende coach en consultant, die zich de mentor-stijl aangemeten heeft.

Zijn commerciële ervaring levert de rijke voedingsbodem voor zijn aansprekende, pragmatische vorm van begeleiding.

Een sterk EQ in combinatie met praktische nuchterheid zorgen voor zijn grote verbindende kracht, met ruimte voor de ander.

Anne Tetteroo

Senior trainer

"Laat jezelf tot BLOEI komen.”

Op haar 18de stapte ze Plata binnen om zich persoonlijk te ontwikkeling, waarbij ze haar plek en passie hervonden heeft. Nu 18 jaar verder begeleidt ze met passie en enthousiasme jongeren en volwassenen.

Naast een analytisch kijk, maakt ze ook gebruik van haar intuïtie en creativiteit om doormiddel van inzichten de klant zichzelf tot bloei te laten komen. Daarnaast is Anne Nobco-geregistreerd.

Anne Tetteroo

Ronald Krikke

Directeur organisatie en ontwikkeling

Ronald zorgt ervoor dat de organisatie en het netwerk van de Plata Groep vorm wordt gegeven en structuur behoud. Zijn passie ligt in het ontwikkelen van nieuwe concepten. Of het nu om opleidingsconcepten gaat, nieuwe samenwerkingsverbanden of het ontwikkelen en uitbouwen van het klantennetwerk. Ronald heeft vele jaren ervaring met het opzetten en uitbouwen van organisaties. Opgeleid als fiscaal jurist met veel ervaring op het vakgebied van het contracten- en auteursrecht. Hij heeft een groot verlangen voor creatie.

Maarten Kouwenhoven

Senior trainer

Maarten is psycholoog en management consultant en is de grondlegger van de Transactionele Analyse in Nederland en internationaal erkend opleider en supervisor in de TA (TSTA).

Hij is bedenker van de methode Strategisch Coachen, waarover hij het standaardwerk Strategisch Coachen schreef en mede-auteur van een standaardwerk over de TA: ‘TA in Nederland, deel 1, 2 en 3’. Verder coacht hij individuen en teams in de hogere lagen van organisaties.

Ron Berkhout

Senior trainer | Teamcoach

“Alles is mogelijk met focus, doorzettingsvermogen en liefde” Ron Berkhout is zijn hele werkzame leven actief met het leiden van en doorgeven in groepen. Dit heeft hij o.a. gedaan bij Defensie, de Brandweer, aan diverse opleidingsinstituten en in het buitenland. Hij stuurt meer dan 35 jaar allerlei teams aan bij de Rijksoverheid en is daarnaast coach, trainer en opleider. Hij houdt van mensen die echt kiezen voor persoonlijk leiderschap in hun eigen leven. En van doeners die het verschil willen maken in organisaties en in onze maatschappij, in liefdevol contact met hun omgeving.

Ron Berkhout

Arno Rohder

Senior trainer

In 2008 ben ik bij Plata gestart met de Practitioner opleiding, daarna volgden vele andere trainingen. Ik was direct enthousiast over de vele mogelijkheden van NLP, TA en SW!

Mensen inzicht geven in hun mogelijkheden, in hun eigen oplossingen, in zelfvertrouwen en daarmee in verdere groei is geweldig en geeft mij enorm veel voldoening en energie!

Vanuit mijn rol als HR-manager bij verschillende (internationale) bedrijven heb ik veel mensen zien opbloeien en ontwikkelen en ook zien vastlopen. Als trainer, coach en mediator werk ik mee om je bewust te worden van je overtuigingen en hoe je de regie kunt nemen om daarin te veranderen en keuzes te maken.

Ik ben MfN-registermediator waarbij ik mij voornamelijk richt op arbeidszaken en bij verschillende organisaties ben ik werkzaam als (LVV-geregistreerd) externe vertrouwenspersoon.