Trainers

De trainers, coaches en consultants van Plata Opleidingen hebben elk binnen hun specialisatie ruime ervaring als opleiders en begeleiders van ontwikkelings- en veranderingsprocessen.

Voorbeelden van specialisaties en werkmethoden: NLP, Transactionele Analyse (TA), Karakteranalyse van Reich, Systemisch Werk van Hellinger (Familie- en Organisatieopstellingen), Organisatiescriptanalyse, Strategisch Coachen, Management- en organisatieontwikkeling, Loopbaanontwikkeling.

Pia Umans

Directeur | senior trainer

"Wensen tot werkelijkheid maken is de bloei van ieder mens"

Pia is oprichtster van Plata Opleidingen en heeft verschillende trainingsmethodieken en -modellen geïntegreerd en vertaald naar effectieve opleidingsprogramma’s.

Zij is gespecialiseerd in het werken met organisatiescriptanalyse binnen teams en afdelingen, waarmee het succes van veranderingstrajecten binnen organisaties kan worden verduurzaamd.

Pia verzorgt masteropleidingen, vanuit de verschillende stromingen: Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Transactionele Analyse (TA) en Systemisch Werk (SW).

Pia is verantwoordelijk voor de basisopleiding TA Management en Organisatie en de vervolgopleiding Groepsdynamisch Werken.

Willem de Bondt

Senior trainer

“In de ontmoeting met zichzelf ontdekt de mens zijn inspiratie.”

In alles wat hij doet als coach en trainer is hij steeds bezig met de verbinding tussen het ‘ik’ en het ‘zelf’. Om vanuit die innerlijke verbinding het contact met de ander aan te gaan: uitnodigend, onderzoekend en doelgericht.

Willem heeft zich in de afgelopen jaren verdiept in Systemisch Werken. Hij is auteur van het boek Spiegelingen. Een boek over ouderschap, waarin vanuit de Systemische invalshoek handreikingen worden geboden aan iedere ouder/begeleider van kinderen. Maar net zo zeer aan kinderen van ouders. Willem verzorgt niet alleen de Systemisch Werk leergang, maar ook de trainersopleiding Weg van veranderen.

Willem heeft zijn ervaringen ook in beelden en gedichten verbeeld en verwoord in de bundels 'Vandaar!' en 'De Onderweg'.

Yvonne Rill

Senior trainer

"Van binnen uit bestaat de wens tot leren en ontwikkelen. Dat begint en eindigt met wat je werkelijk vanuit je hart wenst. Met liefde en respect vormgeven van wat wij werkelijk wensen in ons werk en met ons leven, en daar een bijdrage aan leveren bij anderen, dat is wat mij beweegt".

Yvonne is sinds 2002 werkzaam als opleider, trainer en coach/begeleider (NOLOC-erkend).

Monique Schaap

Senior trainer

“De moed die mensen hebben om voorbij de schaamte en angst, het eigen leven liefdevol vorm te geven, dat is wat mij raakt.”

Monique werkte lang in de geestelijke gezondheidszorg. Zij heeft veel ervaring als docent (NLP en TA), trainer en coach in persoonlijke- en groepsontwikkelingstrajecten. Kenmerkend in haar manier van werken is haar daadkracht, creativiteit en helderheid.

Arno de Beer

Senior trainer

“Hoe meer een mens zichzelf onderzoekt, hoe meer kracht hij in zichzelf vindt”

Arno is een inspirerende coach en trainer, die zich de mentor-stijl aangemeten heeft. Zijn commerciële ervaring levert de rijke voedingsbodem voor zijn aansprekende, pragmatische vorm van begeleiding. Een sterk EQ in combinatie met praktische nuchterheid zorgen voor zijn grote verbindende kracht, met ruimte voor de ander.

Hicham Mgharbi

Senior trainer

“Een vrije keuze vergt autonomie en autonomie vergt kennis"

Hicham wist van jongs af aan dat hij als trainer aan de slag wilde. Eerst in de basketbalwereld en later als NLP trainer en coach. Binnen Plata stuurt hij verschillende vernieuwingsprocessen aan, zoals het opzetten van hybride en online trainingen. Alles met humor en enthousiasme. Hij is internationaal gecertificeerd NLP Coach van de Society of NLP®.

Patrick Odendaal

Senior trainer

Patrick Odendaal is internationaal erkend trainer en supervisor in Transactionele Analyse (PTSTA) in het werkveld Organisaties. Hij werkt bijna 20 jaar voor allerlei overheids,- zorg- en welzijnsinstanties waar hij de organisatie ondersteunde om effectiever te werken door procesmanagement toe te passen. Hij gebruikt daarvoor een zelf ontwikkelde methode die eenvoud en helderheid geeft aan het verbeteren van de structuur van de organisatie. Tegelijkertijd ondersteunt hij de organisatie om de cultuur praktisch te verbeteren met de taal van Transactionele Analyse.

Patrick Odendaal

Jurgen van Ree

Senior trainer en teamcoach

Jurgen is relatie- en gezinstherapeut en een ervaren proces- en teambegeleider. Zijn passie ligt in het herstellen en verdiepen van relaties. Ook bij teambegeleiding gaat om het om relaties en samenwerking. Relaties op de werkvloer zijn soms net zo complex als de liefde. Zijn werk als relatietherapeut, opleider en teamcoach ligt daardoor dichter bij elkaar dan je mogelijk zou verwachten. Jurgen is grondlegger van Plata Onderwijs en opleider van TA management & organisatieontwikkeling. In teamtrajecten werkt hij ook met Deep Democracy.

Anne Tetteroo

Senior trainer

"Laat jezelf tot BLOEI komen.”

Op haar 18de stapte ze Plata binnen om zich persoonlijk te ontwikkeling, waarbij ze haar plek en passie hervonden heeft. Nu 18 jaar verder begeleidt ze met passie en enthousiasme jongeren en volwassenen.

Naast een analytisch kijk, maakt ze ook gebruik van haar intuïtie en creativiteit om doormiddel van inzichten de klant zichzelf tot bloei te laten komen. Daarnaast is Anne Nobco-geregistreerd.

Anne Tetteroo

Ronald Krikke

Directeur organisatie en ontwikkeling

Ronald zorgt ervoor dat de organisatie en het netwerk van de Plata Groep vorm wordt gegeven en structuur behoud. Zijn passie ligt in het ontwikkelen van nieuwe concepten. Of het nu om opleidingsconcepten gaat, nieuwe samenwerkingsverbanden of het ontwikkelen en uitbouwen van het klantennetwerk. Ronald heeft vele jaren ervaring met het opzetten en uitbouwen van organisaties. Opgeleid als fiscaal jurist met veel ervaring op het vakgebied van het contracten- en auteursrecht. Hij heeft een groot verlangen voor creatie.

Maarten Kouwenhoven

Senior trainer

Maarten is psycholoog en management consultant en is de grondlegger van de Transactionele Analyse in Nederland en internationaal erkend opleider en supervisor in de TA (TSTA).
Hij is bedenker van de methode Strategisch Coachen, waarover hij het standaardwerk Strategisch Coachen schreef en mede-auteur van een standaardwerk over de TA: ‘TA in Nederland, deel 1, 2 en 3’. Verder coacht hij individuen en teams in de hogere lagen van organisaties.

Jacqueline van Gent

Senior trainer

"Je kan een mens niets leren, je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf." (Galileo Galilei)

Jacqueline is arbeids- en organisatiepsycholoog en TA-opleider & -supervisor. Daarnaast begeleidt ze zowel individuen als teams in organisaties door middel van coaching of counselling. Ze is al jaren enthousiast over de kracht van Transactionele Analyse en laat anderen kennismaken met TA in alle facetten van haar werk.

Jacqueline van Gent

Dennis Vrooland

Senior trainer

Mijn naam is Dennis Vrooland.

Trainer en coach die vol voor het contact, de dialoog en een gezonde verbinding gaat.

Mijn innerlijk kompas is gericht op Welkom, veiligheid, vertrouwen, plezier, avontuur en no-nonsens.

Een ieder van ons heeft zijn of haar eigen potentieel, kwaliteiten, vaardigheden of karakter. Ik wil je graag ondersteunen en begeleiden in het vinden van je eigen koers, unieke stem en jouw potentieel!

Internationaal gecertificeerd NLP Trainer - Core NLP

Dennis Vrooland