Karakteranalyse

De karakteranalyse is een werkmethode voor persoonlijke ontwikkeling en geeft inzichten en handvatten om effectief met mensen om te gaan. De theorie is ontwikkeld door Wilhelm Reich. Reich ontdekte dat de mens zich door middel van specifieke karakterstructuren beschermt tegen de stroom van gevoelens en lichamelijke ervaringen die voortdurend op hem afkomt. Die karakterstructuren werken als overlevingsmechanismen, als maskers of pantsers.

Ontstaan van de Karakterstructuren
Het ontstaan van de karakterstructuren vindt plaats in het systeem van herkomst en kan al in de vroegste jeugd tot energieblokkades leiden. Deze opgekropte energie kan zich binden aan onbewuste chronische spanningen, zowel in het psychologisch als in het lichamelijk systeem van de mens.

Karakterstructuur als kenmerk voor de persoonlijkheid
Er worden zes karakterstructuren onderscheiden, maar niemand heeft precies één type; de meeste mensen hebben meerdere typen in zich, waarvan één of enkele in elk mens de overhand heeft. Elke karakterstructuur bestaat uit lichamelijke en psychische kenmerken die bepalend zijn voor onze persoonlijkheid. Wordt je je bewust van de karakterstructuren en de elementen die bij jou het sterkst aanwezig zijn, dan kun je met die wetenschap vanuit een nieuw perspectief naar jezelf kijken en onstaan er nieuwe leer- en keuzemomenten. Dat geldt ook voor inzicht in het gedrag van andere mensen en de manier waarop we daarmee om kunnen gaan.

Zes typologiën of karakterstructuren

 • Schizoïde of angstige structuur
 • Oraal of verlangende structuur
 • Symbiotisch of versmeltende structuur
 • Masochistisch of onderworpen structuur
 • Psychopathisch of overheersende structuur
 • Rigide of afwerende structuur

Door inzicht in en herkennen van de karakterstructuren gaan we ons eigen gedrag en dat van anderen – inclusief de kwaliteiten en beperkingen – beter begrijpen en kunnen we ons eigen gedrag in de juiste context plaatsen en wordt het makkelijker om met mensen om te gaan. De verkregen inzichten en de geleerde methoden en technieken zijn daardoor direct in ons dagelijks leven of in de dagelijkse praktijk toepasbaar.

Karakterstructuren en diagnostiek

De theorie van de karakteranalyse en het werken met de bijbehorende karakterstructuren is met name geschikt voor personen in mensgerichte beroepen en voor iederen die werkt met diagnostiek. Mensen die veel klantcontact hebben, kunnen karakterstructuren gebruiken om beter en effectiever om te gaan met klanten of cliënten:

 • artsen
 • tandartsen
 • therapeuten
 • diëtisten
 • hrm-medewerkers
 • sportbegeleiders
 • leraren
 • managers
 • adviseurs
 • mediators
 • coaches

Karakteranalyse in het opleidingsprogramma

De 6-daagse opleiding Karakteranalyse en Systemische Werk in de praktijk is gericht op de diagnostiek en het opstellingenwerk. De opleiding wordt gegeven in 2 x een 3-daagse, die elk is opgedeeld in een blok van 2 dagen en een enkele vervolgdag.