De stromingen van Plata

Elk ontwikkelingstraject, training of begeleiding heeft zijn eigen dynamiek. Daarbij wordt een combinatie van oefen- en werkmodellen ingezet, die daarvoor het meest effectief is. Vanuit verschillende theoretische en praktische trainingsmodellen kan daarmee worden ingespeeld op specifieke veranderings- en ontwikkelingsvragen die voor jou belangrijk zijn. Er wordt veel gewerkt met modellen uit de NLP, TA en Systemisch Werk.

Transactionele Analyse

TA richt zich op de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Het centrale uitgangspunt daarbij is ‘ik ben ok, jij bent ok’. Daarbij richt de TA zich op de ontwikkeling van vaardigheden met betrekking tot de communicatie tussen mensen. TA kan snel worden geleerden toegepast tussen mensen onderling, alsook binnen groepen en teams in de school.

Meer over Transactionele Analyse »

NLP

NLP houdt zich bezig met de onbewuste processen die ten grondslag liggen aan communicatie en veranderingsprocessen. Met behulp van NLP worden mensen bewust van onbewuste structuren, die bepalend zijn voor hun gedrag. Niet-functioneel gedrag kan worden aangepast, gewenst (nieuw) gedrag kan worden geleerd en succesvol gedrag kan worden versterkt.

Meer over NLP »

Karakteranalyse

De karakteranalyse is een werkmethode voor persoonlijke ontwikkeling en geeft inzichten en handvatten om effectief met mensen om te gaan. Volgens de theorie beschermt de mens zich door middel van karakterstructuren tegen de stroom van gevoelens en lichamelijke ervaringen die voortdurend op hem afkomt. Die karakterstructuren werken als maskers, pantsers of als overlevingsmechanismen.

Meer over Karakteranalyse »

Systemisch Werk

De bewustwordingsmethode van het Systemisch Werk (werken met het
familie- of organisatiesysteem) heeft tot doel om verborgen belemmeringen binnen een systeem (familie of organisatie) zichtbaar en hanteerbaar te maken. Ieder mens maakt deel uit van één of meerdere systemen. Inzicht in het opstellingenwerk geeft ruimte om effectief verandering in gang te zetten.

Meer over Systemisch Werk »