Onze Visie

Sta eens stil bij het volgende beeld

Je suist op een klomp steen door een grote lege ruimte. Niet alleen, maar met je familie, je collega’s, je buren, dorps- of stadsgenoten en anderen die je níet kent. Een klomp steen op weg naar ‘nowhereland’. We worden op die klomp geboren, we leven er met z’n allen, en we worden er oud.

Je bent er gewend de dingen te doen zoals je ze nu eenmaal doet en altijd hebt gedaan – en je ouders voor jou. Ergens heb je wel het gevoel dat het voor jou eigenlijk anders zou moeten. Maar daarvan dacht je altijd: ‘dat komt later wel’ – wat ‘dat’ ook was.

En opeens… is het later! Blijk je al die tijd voor later te hebben geleefd. Als in een oefenwedstrijd. Terwijl de echte wedstrijd al lang aan de gang was.

Als we ons dat realiseren, dan ontstaat het besef dat het leven niet later, maar nu geleefd wordt. En dat als we iets willen veranderen, nu het moment is om de uitdaging aan te gaan. Om ons leven te leiden op een manier die werkelijk een expressie is van de verlangens die we ten diepste koesteren. Wat daar ook voor nodig is! Met respect voor, en in harmonie met anderen.

Om te ontdekken wat onze echte verlangens zijn en daar naar te leven, hebben we moed en doorzettingsvermogen nodig. Durf om te veranderen. Geen verandering voor de verandering zelf, maar verandering vanuit onze passie. Door in onze eigen authenticiteit te stappen en van daaruit de ‘grote droom’ te leven. Hoe groots of gewoon die ook is. Vol vertrouwen én met plezier.

Dat is wat we bedoelen met bezieling in verandering.

Dat is ook onze eigen leidraad. Dat is ons verhaal in het contact met mensen. En in dat contact maken wij op onze beurt onze eigen ‘grote droom’ waar.