Opleiding vanuit werk

De meeste deelnemers volgen een opleiding vanuit werk, of vanuit een specifieke werkgerelateerde ontwikkelingsvraag. Soms gaat het initiatief daarbij uit van de organisatie waar iemand werkt, maar vaak ontstaat het initiatief vanuit een persoonlijke professionaliseringsbehoefte. Ook zelfstandig werkende professionals ervaren de toegevoegde waarde, die specifieke opleidingen en trainingen voor hun werkpraktijk hebben.

Effectieve trajecten voor verschillende professionele behoeftes

De persoonlijke ontwikkelingstrajecten en communicatietrainingen hebben zich herhaaldelijk bewezen effectief te zijn in het resultaat dat deelnemers daarmee voor zichzelf realiseren, maar ook het positieve effect dat zij hebben binnen de teams en organisaties waar zij werken.
Je kunt ermee aan de slag als teamleider, of als je werkzaam bent in een ondersteunende functie, als HR-medewerker of loopbaanbegeleider, als manager, als groepsbegeleider in de psychosociale zorg of als maatschappelijk hulpverlener, maar ook voor als je werkzaam bent in de (financiële) dienstverlening of medische sector.

Van bewustwording naar resultaat

Er zijn veel positieve effecten, die deelnemers aan ontwikkelingstrajecten en communicatietrainingen ervaren in de werkomgeving:

  • Je wordt je bewust van eigen gedrag en je leert effectief feedback te geven en te ontvangen.
  • Je bent in staat om meer regie en initiatieven te nemen en je wordt veel effectiever in je communicatie.
  • Zo word je beter in staat om problemen te hanteren en conflicten op te lossen en heb je ook meer toegang tot je persoonlijk creativiteit.
  • Er ontstaat ruimte om effectief en met meer plezier samen te werken.
  • Heb je een begeleidende of coachende taak, dan kun je direct begeleidingsmodellen en interventiemethoden toepassen.

Al deze persoonlijke ontwikkelingspunten bij een opleiding vanuit werk leveren niet alleen voor het eigen functioneren veel resultaten op, maar werkt ook door binnen de teams en organisaties waar deelnemers werken en in het contact met klanten en relaties.

Trainingen gericht op functioneren in de organisationele context
Een compacte training om je professionele communicatie basisvaardigheden te ontwikkelen is de training Effectieve Communicatie met NLP en TA. Hierin krijg je aan de hand van een gedragstest en evaluatie al voorafgaand aan de training inzicht in waar je gedrag effectief is en waar er nog ‘ruis’ op de lijn zit, zodat je daarmee in de training aan de slag kunt.

Een andere opleiding gericht op functioneren in je werk en het ontwikkelen van je talenten is het ontwikkelingstraject TA in de Praktijk | Levensgeluk en Werkplezier. Hierin kijk je naar je individuele, relationele, systemische en maatschappelijke script. Je onderzoekt je script met als doel orde en balans. Je creeërt een gezond werkklimaat, gezonde werkrelaties en voorkomt dat je vastloopt. Ook ben je beter in staat om met tegenslagen om te gaan en medewerkers die daar mee te maken hebben succesvol te ondersteunen.

Om je te oriënteren welke opleiding of training voor jouw geschikt is, kun je ook de handige keuzewijzer test doen.

In-company werk Plata Fundament in organisaties

Voor succesvolle veranderingstrajecten binnen teams en procesbegeleidingen binnen organisaties werken trainers en specialisten vanuit onze zusterorganisatie Plata Fundament in Organisaties.

Plata Fundament ondersteunt organisaties bij het realiseren van hun ambities door het ontwikkelen en gebruik maken van het menselijk potentieel. De focus ligt daarbij op het vinden van de verbinding tussen organisatiedoelen en de behoeften van individuele mensen, teams en afdelingen. Vanuit inspiratie, transformatie en veranderkunst helpt Plata Fundament die verbinding tot stand te brengen en de organisatie haar ambitie waar te maken.

Bij het werk in organisaties onderzoeken we de bestaande dynamiek aan de hand van een heldere analyse van het ‘script’ van het betreffende team of organisatie-onderdeel. Van daaruit adviseren wij wat een een effectief traject is om invulling te geven aan een veranderingsvraag of begeleidingsbehoefte.

We maken graag een afspraak voor een informatief gesprek.