Opleiding vanuit werk

De meeste deelnemers volgen een opleiding vanuit werk, of vanuit een specifieke werkgerelateerde ontwikkelingsvraag. Soms gaat het initiatief daarbij uit van de organisatie waar iemand werkt, maar vaak ontstaat het initiatief vanuit een persoonlijke professionaliseringsbehoefte. Ook zelfstandig werkende professionals ervaren de toegevoegde waarde, die specifieke opleidingen en trainingen voor hun werkpraktijk hebben.

Effectieve trajecten voor verschillende professionele behoeftes

De persoonlijke ontwikkelingstrajecten en communicatietrainingen hebben zich herhaaldelijk bewezen effectief te zijn in het resultaat dat deelnemers daarmee voor zichzelf realiseren, maar ook het positieve effect dat zij hebben binnen de teams en organisaties waar zij werken.
Je kunt ermee aan de slag als teamleider, of als je werkzaam bent in een ondersteunende functie, als HR-medewerker of loopbaanbegeleider, als manager, als groepsbegeleider in de psychosociale zorg of als maatschappelijk hulpverlener, maar ook voor als je werkzaam bent in de (financiële) dienstverlening of medische sector.

Van bewustwording naar resultaat

Er zijn veel positieve effecten, die deelnemers aan ontwikkelingstrajecten en communicatietrainingen ervaren in de werkomgeving:

  • Je wordt je bewust van eigen gedrag en je leert effectief feedback te geven en te ontvangen.
  • Je bent in staat om meer regie en initiatieven te nemen en je wordt veel effectiever in je communicatie.
  • Zo word je beter in staat om problemen te hanteren en conflicten op te lossen en heb je ook meer toegang tot je persoonlijk creativiteit.
  • Er ontstaat ruimte om effectief en met meer plezier samen te werken.
  • Heb je een begeleidende of coachende taak, dan kun je direct begeleidingsmodellen en interventiemethoden toepassen.

Al deze persoonlijke ontwikkelingspunten bij een opleiding vanuit werk leveren niet alleen voor het eigen functioneren veel resultaten op, maar werkt ook door binnen de teams en organisaties waar deelnemers werken en in het contact met klanten en relaties.

Trainingen gericht op functioneren in de organisationele context
Een compacte training om je professionele communicatie basisvaardigheden te ontwikkelen is de training Effectieve Communicatie met NLP en TA. Je krijgt inzicht in je eigen gedrag en handvatten om snel veranderingen in gang te zetten. Je leert werken met de meest effectieve werkmethoden vanuit de NLP en Transactionele Analyse..

Een andere opleiding gericht op je professionele leiderschap is de opleidinge Leidinggeven met persoonlijk kompas. Hierin ga je zien hoe je jouw team of organisatie vanuit een moreel kompas richting kan geven en de teamleden kunt blijven verbinden. Het vraagt onderzoek van je eigen waarden en analyse van de effectiviteit van je leiderschap. Wie ben je? Waar sta je voor? Hoe ben je hier gekomen? Wat is je verhaal? Hoe vind je richting? Hoe past jouw kompas in de context van de organisatie of jouw team?

Om je te oriënteren welke opleiding of training voor jouw geschikt is, kun je ook de handige keuzewijzer test doen.

In-company werk Plata Fundament in organisaties

Voor succesvolle veranderingstrajecten binnen teams en procesbegeleidingen binnen organisaties werken trainers en specialisten vanuit onze zusterorganisatie Plata Fundament in Organisaties.

Plata Fundament ondersteunt organisaties bij het realiseren van hun ambities door het ontwikkelen en gebruik maken van het menselijk potentieel. De focus ligt daarbij op het vinden van de verbinding tussen organisatiedoelen en de behoeften van individuele mensen, teams en afdelingen. Vanuit inspiratie, transformatie en veranderkunst helpt Plata Fundament die verbinding tot stand te brengen en de organisatie haar ambitie waar te maken.

Bij het werk in organisaties onderzoeken we de bestaande dynamiek aan de hand van een heldere analyse van het ‘script’ van het betreffende team of organisatie-onderdeel. Van daaruit adviseren wij wat een effectief traject is om invulling te geven aan een veranderingsvraag of begeleidingsbehoefte.

We maken graag een afspraak voor een informatief gesprek: 071-5234844