Verkopen met succes vanuit TA

> Werken aan duurzame klantrelaties
Verkopen met succes vanuit TA

Ben je actief in de verkoop? Of moet je voor jezelf klanten of opdrachtgevers zien te vinden? Dat is soms een hele uitdaging. En nog lastiger is het om klanten of opdrachtgevers ook aan je te blijven binden.

Ook al is het een achterhaald idee, vaak is de (onbewuste) reflex bij verkopers nog om vooral te willen ‘scoren’ bij klanten. Het is een idee dat aansluit bij het oude beeld van de ‘sales-tijger’, die altijd voor de ultieme kill leek te gaan. Gelukkig is er sindsdien wel wat veranderd in het sales-vak. En wordt het verkoopproces steeds meer gezien als een dynamisch proces, gericht op het vinden van de gunfactor.

Verkoop toolbox 2.0

 • Wil je slimmer werken aan je klantrelaties?
 • Wil je makkelijker kunnen werken in het bestendigen van relaties?
 • Wil je leren hoe emotionele intelligentie je de grootste gunfactor oplevert?
 • Wil je klantrelaties vanuit wederzijds respect, vertrouwen en loyaliteit?
 • Wil je relaties die ook jou verder willen helpen?

Als je kunt werken met bovenstaande toolbox dan kun je als een bouwkundige een solide fundament onder het verkoopproces leggen. Alleen een stevig fundament kan verdieping op verdieping dragen!

Onbewuste emotionele structuren

Het verkoopproces is er ook niet makkelijker op geworden. Er komen meer spelers op de markt en het proces lijkt ook minder persoonlijk te worden. Nu meer dan ooit is het van belang dat je jouw zakelijke relaties op duurzame wijze aan je weet te binden.

In de training nemen we je mee in de diepte van de onbewuste, psychologische lagen van het verkoopproces. In die emotionele structuren ligt het aanknopingspunt om je werkelijk met je gesprekspartners te verbinden.

Meer resultaat met minder inspanning

Op een compleet andere manier dan dat je gewend bent, werk je in de opleiding aan het verdiepen en doorontwikkelen van je verkoop skills. Je gaat je weg vinden in de emotionele structuren die zo belangrijk zijn bij het bouwen aan duurzame relaties, waarmee ook de gunfactor vanzelf een plek krijgt in de relatie met je klanten of opdrachtgevers. Je wordt daarmee bouwkundige, opzichter en uitvoerder van het verkoopproces ineen. En tegelijkertijd zullen je zakelijke relaties zich bewust en onbewust makkelijker aan jou verbinden.

Zelfkennis en mensenkennis

In de training word je uitgedaagd op jouw eigen emotionele intelligentie. Je gaat ontdekken hoe je op diepere lagen connectie maakt met jouw zakelijke relaties of opdrachtgevers. Je werkt verschillende intra- en interpersoonlijke processen door, die je heel veel zelfkennis en mensenkennis opleveren. En dat zijn onontbeerlijke succesfactoren in het verkoopproces!

Wat levert de training jou op?

 • Inzet van flexibele geest
 • Herkenning van diepe behoeften van jouw zakelijke relaties
 • Vermijden van weerstand bij je gesprekspartners
 • Effectieve aansturing van communicatie
 • Positieve beïnvloeding op hoe jouw diensten of producten worden ervaren
 • Meer resultaat met minder inspanning

Programma Verkopen met succes

Hieronder een inkijk in het programma:

TRAININGSDAG 1| IK EN IKZELF
Thema’s en onderwerpen:
Verkenning van de eigen binnenwereld om zelfkennis op te doen |
Bewustzijn en de koppeling naar Functional Fluency.

TRAININGSDAG 2 | IK EN DE ANDER
Thema’s en onderwerpen:
Sturen op de route die het verkoopproces volgt | Zoektocht naar de diepe, werkelijke behoeften van jouw gesprekspartner en hoe je daar zekerheid en veiligheid in kunt bieden.

TRAININGSDAG 3 | GEEN SPEL MAAR SPELEN
Thema’s en onderwerpen:
Psychologisch Spel en het gebrek aan connectie | Hoe je het verkoopproces vrijwaart van drama en tot echte verbinding komt.

TRAININGSDAG 4 | HET BORGEN VAN SUCCES
Thema’s en onderwerpen:
Eindopdracht, reflectie op de praktijk en het borgen van een ‘secure base’.

DIGITALE LEEROMGEVING

Voor aanvang van het programma krijg je toegang tot de digitale leeromgeving:

 • E-learning module Functional Fluency | Functional Fluency is erop gericht om op alle fronten van gedrag het beste uit jezelf en jouw gesprekspartners te halen. Dat doe je door continu op gelijkwaardige basis te communiceren en te handelen, zodat je gesprekspartners zich gewaardeerd en veilig voelen en zich aan je willen verbinden.
 • E-learning module Brein | De kennis van specifieke functies van het (emotionele) brein geeft je inzicht wanneer je welke stappen het beste kunt zetten in het verkoopproces en welke je juist beter achterwege kan laten. Wat maakt dat jij voor je zakelijke relaties het verschil kunt maken, dat het verschil maakt?
 • E-learning module Verkoopproces | Structuur in het verkoopproces is een zeer onmisbare factor. We zetten een streep door het werken uit de losse pols!