Motivatie en Verbinding binnen de Organisatie

> Thema-avond voor leidinggevenden
Motivatie en Verbinding binnen de Organisatie

‘Kennis is macht, maar enthousiasme brengt beweging’
(Richard Branson)

Een uitspraak naar mijn hart, want hoe fijn is het om samen met collega’s mooie nieuwe routes te ontdekken!

Maar soms ontstaat de omgekeerde beweging. Door verandering kan het enthousiasme opeens verdwenen zijn en is er sprake van verstarring en teruggrijpen op oude gewoontes en patronen. Met regelmaat komen we die patronen tegen binnen teams en organisaties waar verandering wordt ingezet zonder dat het hele team daarin is meegenomen.

Laatst hadden we bijvoorbeeld een boeiende klus bij een consultancybedrijf. Toen we daar een intakegesprek hadden vertelde Frits, de directeur dat er bonje in de tent was.

Het vorig jaar waren de omzetten nogal sterk teruggelopen en na een analyse kwam de directie tot conclusie dat de aansluiting met de markt uit beeld raakte doordat er te weinig verjonging in het team zat.

Er werd acuut besloten om jonge mensen volledig ruimte te geven bij klanttrajecten. Het leidde tot nieuwe modellen en werkwijzen. En daar begon het te knellen met de ‘oude garde’. Er ontstond intern allerlei gedoe en weerstand. “Dat kan toch niks zijn, app-groepen samen met de klant!”

Frits begreep niet waar al die spanning vandaan kwam. Daar liep Frits zelf ook op vast. Hij zat met vragen als:

  • Hoe ga ik om met deze weerstand?
  • Hoe maak ik dit bespreekbaar?
  • Hoe blijf ik helder communiceren met mijn collega’s, waar ik irritatie ervaar?
  • Hoe krijg ik weer positieve energie in het team en bij mijzelf?
  • Hoe houd ik de regie op processen, het team en op mijzelf?

Het werd duidelijk wat er aan de hand was toen we met het hele team aan de slag gingen en we het onderliggende teamscript en het groepsdynamisch proces bloot legden, wat maakte dat er zo fel werd gereageerd op elkaar. Na de teambegeleiding en een persoonlijk traject gericht op Frits zijn individuele leiderschapsontwikkeling is er weer heldere communicatie en vertrouwen en enthousiasme.

Ben jij ook werkzaam als leidinggevende en herken jij signalen rondom verminderde motivatie, zoals:

  • Verminderde kwaliteit van het werk
  • Taken worden verwaarloosd of opdrachten worden uitgesteld
  • Minder plezier en energie op de werkvloer
  • Doelstellingen uit het oog worden verloren

Kom dan naar de thema-avond Motivatie en Verbinding binnen mijn organisatie op woensdag 3 maart 2021.
Verandering brengt angst met zich mee: mensen gaan zich dan richten op hun taken. Het innemen van je leiderschapsrol als leidinggevende is dan essentieel. Dit vraagt een goede balans te houden tussen de taken en het menselijk welzijn, door effectief communiceren met je team, het succesvol sturen en coachen van je medewerkers en te kiezen voor je eigen professionele route.

Kom ontdekken op onze thema-avond Motivatie en Verbinding hoe jij als leidinggevende met werkmodellen vanuit de NLP succesvol kunt werken met teams en hoe je doelen kunt stellen én realiseren en met succes veranderingen door kunt voeren.

We gaan op de thema-avond samen op onderzoek uit met ruimte voor jouw persoonlijke verhaal. Analyse, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap zijn meer dan theoretische principes: in de ervaring van het doen en de verbinding van de ontmoeting, worden ze op een diepere laag ervaren en kun je er in werken en ontwikkelen.

Neem vooral een collega mee. Deze persoon graag aanmelden via een apart inschrijfformulier.