Masterclass Do I and Others benefit

> Functional Fluency legt een stevig fundament onder jouw eigen autonomie
Masterclass Do I and Others benefit

In de afgelopen jaren is steeds meer duidelijk geworden dat het gedachtegoed van Functional Fluency als een soort cement functioneert in (persoonlijk) leiderschap.

Daarmee maakt iemand niet alleen een slag in de zelfverwerkelijking, maar stelt ook in staat om de sociale verantwoordelijkheid sterk te ontwikkelen.

Daarmee legt Functional Fluency een stevig fundament onder de eigen autonomie. Van daaruit initieer en ondersteun je dan ook anderen weer om hun autonomie te ontwikkelen.

CREATING EFFECTIVE RELATIONSHIPS WITH FUNCTIONAL FLUENCY
Wanneer je met Functional Fluency werkt, kom je ook langs hardnekkige gedragspatronen, die je belemmeren. Door die patronen open te leggen en te onderzoeken, leer je nieuw gedrag aan te wenden waar dat wenselijk is. Gedrag waarvan het effect is, dat het niet alleen voor jou functioneel en effectief is, maar ook voor anderen. Het inzicht in en het ervaren van deze werking en het internaliseren als grondhouding, levert jou een boost op in jouw (persoonlijk) leiderschap.

Susannah Temple, de grondlegger van Functional Fluency, heeft er jaren aan gewerkt om de effectiviteit van gedrag in een model te zetten, dat aangeeft wanneer ons gedrag wel en wanneer niet dienend is.

Tijdens de Masterclass van donderdag 16 december 2021 geef ik uitleg hoe je je door dit model kan bewegen om uiteindelijk zo effectief mogelijk te leren handelen.

Op de avond werk ik met praktijkvoorbeelden van deelnemers om inzicht te geven in het model en hoe het je kan helpen.