Zes denkende hoofddeksels

ISBN: 9789025401771

Edward de Bono is een internationale autoriteit op het gebied van conceptueel denken. In dit boek stroomlijnt hij op een originele manier het besluitvormingsproces. Het denkproces wordt opgesplitst in zes denkniveaus, voorgesteld door zes verschillende hoeden.

Het denkproces wordt opgesplitst in zes denkniveaus, voorgesteld door zes verschillende hoeden.
– De witte denkhoed: Maagdelijk wit denken, in de vorm van feiten, cijfers en informatie.
– De rode denkhoed: Een ‘rode waas’ voor de ogen, in de vorm van emoties en gevoelsoordelen, alsmede vermoedens en ingevingen (intuïtie).
– De zwarte denkhoed: De ‘Advocaat van de duivel’ : negatieve beoordeling, die tot uitdrukking brengt waar om iets niet zal functioneren.
– De gele denkhoed: Zonneschijn, helderheid en optimisme: een positieve beoordeling, constructieve bijdragen, opsporen van kansen (opportunisme).
– De groene denkhoed: Vruchtbaarheid, creativiteit, zaden die ontkiemen en tot wasdom komen, beweging, provocatie.
– De blauwe denkhoed: Afstandelijkheid en controle: de dirigent van het denken, denken over denken.

De zes denkhoeden stellen ons in de gelegenheid ons denken te dirigeren, zoals een dirigent zijn orkest dirigeert. We kunnen dat element oproepen waaraan we behoefte hebben. Ook in vergaderingen – van welke aard dan ook – is het bijzonder nuttig als je over een mogelijkheid beschikt, mensen ertoe te brengen het platgetreden pad van hun normale denkwijze te verlaten en het ter tafel gebrachte onderwerp op een andere manier te overdenken.