Transaktionele Analyse in Nederland (deel 1)

ISBN: 9789080012936

Wat is Transactionele Analyse?
Transactionele Analyse (T.A.) is een persoonlijkheidstheorie, ontwikkeld door Eric Berne in de jaren ’50. Volgens deze theorie trekt ieder mens al vroeg in zijn leven conclusies die kunnen leiden tot besluiten. Deze besluiten kunnen de rest van iemands leven van invloed blijven en daardoor de levensloop (script) in belangrijke mate bepalen. Deze ”script- besluiten” kunnen een beperkend of een stimulerend effect hebben hetgeen kan leiden tot voortdurende mislukkingen of veelvuldige successen. Met behulp van script-analyses worden deze vroegere besluiten bewust gemaakt en zonodig veranderd. Hierdoor kan een negatieve afloop voorkomen worden en een gezonde groei en ontwikkeling gestimuleerd worden. Kenmerkend voor veranderingsprocessen met behulp van T.A. is dat deze plaatsvinden op basis van een contract, dat van tevoren wordt opgesteld en waar zowel de hulpverlener als de cliĆ«nt mee instemmen.

Deel I van ”T.A. in Nederland” bevat een aantal inleidende Nederlandse publicaties op T.A.-gebied. In deel 11 wordt nader ingegaan op de psychotherapeutische toepassingen. Deel I en II vormen samen een uitgebreid overzicht van wat er met T.A. op psychotherapeutisch gebied mogelijk is. In deel III wordt ingegaan op de toepassingen van T.A. in management, organisatie ontwikkeling en onderwijs. Samen met deel I heeft men een overzicht van wat er met T.A. mogelijk is in deze gebieden. Bovendien bevat deel III een lijst met een uitgebreide beschrijving van alle T.A. begrippen.

Een van de kenmerken van de T.A. is de praktische toepasbaarheid ervan. In ieder deel wordt een groot aantal oefeningen en vragenlijsten beschreven waarmee de theorie in praktijk kan worden gebracht. Deze oefeningen en vragenlijsten zijn geschikt voor een zogenaamd ervarend leerproces.

M. Kouwenhoven (1946) is vrijgevestigd klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij heeft 20 jaar ervaring als teamleider van een psychotherapeutische gemeenschap. Hij is internationaal erkend opleider in de Transactionele Analyse en superviseerde honderden bedrijfsfunctionarissen bij het bereiken van een professionele meerwaarde. Tevens inwikkelt hij opleidingsprogramma’s en cursusmateriaal voor organisaties.