Trainen voor dummies

ISBN: 9789043011372

Er is een groot verschil tussen kennis hebben én kennis overdragen. Dit boek leert je hoe je wat je weet kunt leren aan anderen. Trainen voor Dummies leert je onder andere hoe je de leerstof interessant houdt, hoe je werkt met visuele hulpmiddelen, hoe je omgaat met problemen en hoe je de resultaten evalueert en je werkwijze verbetert. Aanbevolen door de American Society for Training & Development (ASTD), de Amerikaanse brancheorganisatie voor trainers.

Klik hier voor het extra hoofdstuk over de ASTD, inclusief het Competency Model van de ASTD en het certificeringsprogramma van de ASTD.