Presence

ISBN: 9789052615264

Met dit boek probeert Peter Senge, samen met zijn co-auteurs Scharmer, Jaworski en Flowers, een alomvattende theorie te ontwikkelen over veranderen en leren. Vandaar de ondertitel: ‘een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisaties’. De sleutel tot zulke echt structurele veranderingen ben jezelf, en in hoeverre die sleutel past, hangt af de persoonlijke groei die je doormaakt. Dat is één van de conclusies na lezing van Presence, het nieuwste boek van Peter Senge.

Senge stelt dat wij onze kijk op de realiteit fundamenteel moeten veranderen: de mens is zowel een onderdeel als een manifestatie van een organisch (zeg maar groter levend en zichzelf creërend) geheel (universum). Door de werkelijkheid vanuit dit perspectief te beschouwen, ontstaat er een transformatie van het bewustzijn en komt de mens in een andersoortige verbinding te staan met zijn omgeving. Dit stelt hem in staat om vat te krijgen op datgene wat zich in de toekomst wil ontwikkelen, en om van daaruit fundamenteel nieuwe ideeën te creëren en vorm te geven. Presence gaat in essentie over een noodzakelijke transformatie van het menselijk bewustzijn.