Overdracht en tegenoverdracht

ISBN: 9789024416813

In dit boek worden de begrippen overdracht en tegenoverdracht, oorspronkelijk ontwikkeld door Freud, vertaald naar de alledaagse beroepspraktijk van begeleiders van cliënten. Onder overdracht wordt verstaan het onbewust overdragen van oude gevoelens van de cliënt op de hulpverlener of begeleider. Tegenoverdracht is het onbewust overdragen van oude gevoelens van de hulpverlener of begeleider op de cliënt.

Bij overdracht en tegenoverdracht wordt onbewust een gevoel van verwachting van hoe de ander naar jou kijkt geprojecteerd. Jij vult in hoe de ander naar jou kijkt en hoe de ander zich voelt tegenover jou. De kans dat je daarmee naast de werkelijkheid zit, is groot. Hier ligt dus een potentiële bron voor miscommunicatie. Het heeft echter een fundamentele invloed op het begeleidingsproces en op de kwaliteit van de communicatie.

In dit boek worden eerst de begrippen uitgewerkt vanuit verschillende theoretische benaderingen: zoals de psychoanalytische benadering en de transactionele analyse. Daarna volgen enkele praktijkhoofdstukken die de vertaalslag maken naar herkenning in de beroepspraktijk van hulpverleners en begeleiders. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk om, vanuit een professionele invalshoek, bewust te leren omgaan met overdracht en tegenoverdracht.

Het boek is geschikt als ondersteuning van de professionele vaardigheden voor trainers, coaches, persoonlijke begeleiders en hulpverleners zoals maatschappelijk werkers en sociaal pedagogisch hulpverleners.