Het numineuze | Zingeving bij verandering

ISBN: 9789021140407

‘Moderne mensen weten maar al te goed wat ze niet meer geloven, maar wat er voor in de plaats kan en moet komen, daar zijn zij nog lang niet uit (…) Sinterklaas bestaat dan inderdaad niet, maar alles waar Sinterklaas voor staat wèl. Dit inzien zou een geweldige stap voorwaarts betekenen, maar is voor hen uitermate moeilijk.’

Numineuze ervaringen zijn ervaringen die ter plekke zin geven aan het bestaan. Moments of being. Ze zijn niet het product van ons verstand of van onze wil. Het betreft steeds een feitelijke waarneming, die irrationeel van aard is en slechts gevoelsmatig is te vatten, en die leidt tot een gevoel van opgenomen te zijn in een omvattend verband.