Essenties van NLP

ISBN: 9789021598215

Essenties van het NLP biedt de lezer een panoramische blik op het rijke landschap van het Neuro-Linguïstisch Programmeren. Behalve de fundamenten behandelen Jaap Hollander en Lucas Derks de diepere dimensies van dit model van de menselijke ervaring, alsmede diverse nieuwe ontwikkelingen zoals trans-cultureel modelleren, het beïnvloeden van groepsprocessen en spiritualiteit in NLP.

Op een verhelderende, genuanceerde manier wordt het landschap nader in kaart gebracht, waarbij hete hangijzers zoals diagnostiek, positieve en negatieve suggestie en ideologisch en wetenschappelijk geaarde kritiek op NLP uitgebreid aan de orde komen. Hollander en Derks, beiden psycholoog, beschouwen het beoefenen van NLP als een opwindend experiment.

Voor Hollander en Derks is NLP zowel een kunstvorm als een wetenschap. De methode is evenzeer technisch als poétisch; theorie en praktijk vormen één geheel. Vanuit deze visie hebben beide NLP-pioniers, samen met hun collega Anneke Meijer, een groot deel van de Nederlandse beoefenaars opgeleid. In Essenties van NLP wordt deze visie tot in details onderbouwd, op een wijze die zowel de geoefende als de beginnende gebruiker aanspreekt.