De Maskermaker | Karakterstructuren en Systemisch Werk

ISBN: 907839501X

De Maskermaker gaat over systemisch werk (vaak in een adem genoemd met familieopstellingen) in combinatie met lichaamswerk. Bij het werken met lichaamswerk en familieopstellingen zijn de karakterstructuren en maskers zowel een diagnostisch instrument als een therapeutische ingang. Een karakterstructuur is een reactie op een knelgeraakte, psychische basisbehoefte. Deze werkt door in het lichaam, de energie, de manier van in het leven te staan en het contact. Het maskergedrag verhult de kwetsing. Zo’n overlevingsstrategie beperkt de bewegingsruimte, maar verwijst tegelijkertijd naar het ongeschonden stukje ziel.

De Maskermaker werkt zes karakterstructuren uit die mensen vaak in hun vroegste jaren ontwikkeld hebben, waarmee we andere mensen kunnen typeren: de schizoïde karakterstructuur, de orale karakterstructuur, de symbiotische karakterstructuur, de psychopathische karakterstructuur, de masochistische karakterstructuur en de rigide karakterstructuur. De auteurs geven in de Maskermaker vooral aan wat de sterke kanten van de karakterstructuren zijn en welke ontwikkelpunten zij hebben. Iedereen – zonder uitzondering – heeft wel een bepaald dominant masker of karakterstructuur dat ervoor zorgt dat men op een bepaalde manier functioneert. Daarna geven de auteurs aan hoe de begeleiding/coaching ingezet kan worden.

De Maskermaker is bedoeld voor therapeuten, begeleiders en trainers die zich willen scholen in deze thematiek. Het is ook toegankelijk voor mensen met belangstelling op dit gebied. Het boek wordt ook gebruikt in het trainingstraject