Neuro Linguïstisch Programmeren

Onbewuste processen, communicatie en veranderen van gedrag

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) houdt zich bezig met de onbewuste processen die ten grondslag liggen aan communicatie en veranderingsprocessen. Door middel van de toepassing van NLP worden mensen bewust van onbewuste structuren die bepalend zijn voor hun gedrag; als mensen zich met behulp van Neuro Linguïstisch Programmeren bewust worden van de sturing achter hun gedrag zijn ze veel sneller in staat het niet-functionele gedrag aan te passen en werkelijk efficiënter in het leven te staan. Gewenst (nieuw) gedrag kan met NLP worden aangeleerd en succesvol gedrag kan worden versterkt. Met dezelfde inspanning stelt NLP je vervolgens in staat om meer te bereiken, meer plezier te ervaren in je leven en kun je effectiever communiceren.

NLP en communicatie

Met communicatie wordt in Neuro Linguïstisch Programmeren meer bedoeld dan ‘praten met’, het gaat daarbij over een diepere vorm van contact maken. Welke signalen zenden mensen non-verbaal uit en welke ‘verborgen boodschappen’ liften mee? En wat voor informatie zendt men naar zichzelf door (interne communicatie) en welke signalen geeft men onbewust aan anderen mee. Neuro Linguïstisch Programmeren geeft hierin inzicht en tools om te veranderen. Met NLP kan het (werkend) leven met meer plezier worden geleefd en kunnen doelen met moeiteloze inspanning worden bereikt.

NLP en persoonlijke ontwikkeling

Welke vermogens ontwikkel je met NLP?

 • ontdekken van en werken met eigen interne processen
 • doelgerichte communicatie
 • bewust worden van menselijke vermogens
 • inzicht in eigen talenten
 • verandering van gedrag bewerkstelligen
 • ontwikkelen van conflictoplossend vermogen
 • werken met emoties en overtuigingen
 • optimaal leren gebruiken van vermogens en talenten

NLP in de werkomgeving

Welke NLP competenties kun je inzetten in de werkomgeving?

 •  doelgerichte contact opbouwen
 • sturen en coachen van medewerkers
 • succesvol werken met teams
 • probleemsituaties en machtsconflicten oplossen
 • zelfmotivatie en carrièreontwikkeling
 • feedback geven
 • doelen stellen en realiseren
 • effectief communiceren

NLP voor specifieke situaties

Waarbij kun je Neuro Linguïstisch Programmeren verder inzetten?

 • negatief zelfbeeld veranderen
 • beperkende overtuigingen opheffen
 • samenwerking verbeteren
 • overmatige prestatiedwang hanteerbaar maken
 • zelfbeperkend gedrag opheffen
 • partnerrelatie of ouder-kindrelatie verbeteren
 • angsten en fobieën overwinnen

NLP in de managementomgeving

NLP in organisaties
In de management- en professionele werkomgeving geeft de NLP een zeer uitgebreid instrumentarium aan technieken en modellen om veranderingsprocessen op gang te helpen. Persoonlijke ontwikkeling bij cliënten of medewerkers kunnen met NLP in gang worden gezet en begeleid, zowel op het niveau van vaardigheden als op een diep identiteitsniveau. Mensen kunnen daardoor met Neuro Linguïstisch Programmeren gericht naar specifieke doelen worden gecoacht en de effectiviteit van de communicatie binnen de organisatie zal met behulp van NLP sterk toenemen.

NLP in het opleidingsprogramma

NLP trainingen en opleidingen
Plata Opleidingen verzorgt een compleet NLP opleidingstraject. Centraal staan de jaaropleidingen. Er is een Practitioner NLP + TA en Systemisch Werk en een NLP Master opleiding + TA en Systemisch Werk. Voorafgaand aan deze jaaropleidingen kan een Compacte basistraining NLP + TA en eventueel een Verdiepende NLP en TA training (waarin vanuit jouw persoonlijke waarden wordt gewerkt) worden gevolgd. In elke NLP-training en -opleiding wordt bovendien ruim aandacht besteed aan de methodiek van de Transactionele Analyse en in de NLP jaaropleidingen wordt ook gewerkt met het opstellingenwerk van Hellinger.