Trainers

De trainers, coaches en consultants van Plata Opleidingen hebben elk binnen hun specialisatie ruime ervaring als opleiders en begeleiders van ontwikkelings- en veranderingsprocessen.

Voorbeelden van specialisaties en werkmethoden: NLP, Transactionele Analyse (TA), Karakteranalyse van Reich, Systemisch Werk van Hellinger (Familie- en Organisatieopstellingen), Organisatiescriptanalyse, Strategisch Coachen, Management- en organisatieontwikkeling, Loopbaanontwikkeling.

Pia Umans

Directeur | Trainer

"Wensen tot werkelijkheid maken is de bloei van ieder mens"

Pia is oprichtster van Plata Opleidingen en heeft verschillende trainingsmethodieken en -modellen geïntegreerd en vertaald naar effectieve opleidingsprogramma’s. Zij is gespecialiseerd in het werken met organisatiescriptanalyse binnen teams en afdelingen, waarmee het succes van veranderingstrajecten binnen organisaties kan worden verduurzaamd.

Pia verzorgt verschillende masteropleidingen, vanuit de verschillende stromingen:NLP, TA en Systemisch Werk. Pia is verantwoordelijk voor de basisopleiding TA Management en Organisatie en de vervolgopleiding Groepsdynamica.

Pia Umans - directeur Plata Opleidingen

Willem de Bondt

Hoofdtrainer

“In de ontmoeting met zichzelf ontdekt de mens zijn inspiratie.”

In alles wat hij doet als coach en trainer is hij steeds bezig met de verbinding tussen het ‘ik’ en het ‘zelf’. Om vanuit die innerlijke verbinding het contact met de ander aan te gaan: uitnodigend, onderzoekend en doelgericht.

Willem heeft zich in de afgelopen jaren verdiept in Systemisch Werken. Willem is auteur van het boek Spiegelingen, een boek over ouderschap, waarin vanuit de Systemische invalshoek handreikingen worden geboden aan iedere ouder/begeleider van kinderen. Maar net zo zeer aan kinderen van ouders. Willem verzorgt niet alleen een complete Systemisch Werk leergang, maar ook een trainersopleiding voor het opstellingenwerk.

Willem de Bondt - trainer Plata Opleidingen

Yvonne Rill

Hoofdtrainer

"Van binnen uit bestaat de wens tot leren en ontwikkelen. Dat begint en eindigt met wat je werkelijk vanuit je hart wenst. Met liefde en respect vormgeven van wat wij werkelijk wensen in ons werk en met ons leven, en daar een bijdrage aan leveren bij anderen, dat is wat mij beweegt".

Yvonne is sinds 2002 iwerkzaam als opleider, trainer en coach/begeleider (NOLOC-erkend).

Yvonne Rill - trainer Plata Opleidingen

Monique Schaap

Hoofdtrainer

“De moed die mensen hebben om voorbij de schaamte en angst, het eigen leven liefdevol vorm te geven, dat is wat mij raakt.”

Monique werkte lang in de geestelijke gezondheidszorg. Zij heeft veel ervaring als docent (NLP en TA), trainer en coach in persoonlijke- en groepsontwikkelingstrajecten. Kenmerkend in haar manier van werken is haar daadkracht, creativiteit en helderheid.

Monique Schaap - trainer Plata Opleidingen

Rob Steenbergh

Hoofdtrainer

“Bringing a dream to reality is challenging the status quo.”

Rob heeft bijzondere aandacht voor persoonlijke begeleiding, NLP en gezondheid, New Code NLP, persoonlijk leiderschap, trainers training en het omgaan met weerstand (in teams). Hij heeft ruim 15 jaar ervaring als trainer/coach in zowel de particuliere als de zakelijke markt.

Rob Steenbergh - trainer Plata Opleidingen

Arno de Beer

Hoofdtrainer

“Hoe meer een mens zichzelf onderzoekt, hoe meer kracht hij in zichzelf vindt”

Arno is een inspirerende coach en trainer, die zich de mentor-stijl aangemeten heeft. Zijn commerciële ervaring levert de rijke voedingsbodem voor zijn aansprekende, pragmatische vorm van begeleiding. Een sterk EQ in combinatie met praktische nuchterheid zorgen voor zijn grote verbindende kracht.

Arno de Beer - trainer Plata

Gonnie Joosten

Hoofdtrainer

“Het leven genieten, zelf groeien en bijdragen aan de groei van anderen daarin ligt mijn passie. Het (her)ontdekken van de eigen kracht, of dat nu in het persoonlijke leven is of in de werkomgeving. Het vraagt om te doen wat je te doen hebt. Hier en nu. En ben je dan toch op weg, geniet er dan van en gun jezelf de verwondering, over jezelf en over de ander". Bezieling, betrouwbaarheid, compassie, oog voor het proces én het resultaat zijn kenmerkend voor haar aanpak.

Gonnie Joosten - trainer Plata Opleidingen

Ron Berkhout

Hoofdtrainer

Ron is gewend om ontwikkelingstrajecten met teams en organisaties aan te gaan en te sturen op de menskant én op de gewenste uitkomst voor de organisatie. Het is Ron zijn ambitie om deelnemers in trainingen mee te nemen in vernieuwende leiderschapstrajecten. Ron heeft een scherp analytisch gevoel, waarbij hij in nieuwe situaties snel een passende vorm kan vinden. Zijn werkwijze is hands-on en gericht op het resultaat voor individu en groep én met ruimte voor het persoonlijke experiment.

Maarten Kouwenhoven

Hoofdtrainer

Maarten is psycholoog en management consultant.

Hij is de grondlegger van de Transactionele Analyse in Nederland en bedenker van de methode Strategisch Coachen, waarover hij het standaardwerk Strategisch Coachen schreef.

Maarten_Kouwenhoven_Trainer_Plata_Opleidingen

Dennis Vrooland

Trainer

Als coach wil ik in de eerste plaats een luisterend oor voor je zijn. Alles mag en kan gezegd worden. Ik wil eerlijk zijn, aan je deur rammelen en je confronteren. Ik ben er niet om voor jou te denken. Ik wil je ondersteunen in je ontdekkingstocht. Mijn wens voor jou is dat je op zult staan en mag schitteren!

Plata trainer Dennis Vrooland

Chantal Poiesz

Trainer

"Voor mij begint de reis op weg naar jezelf bij bewustwording. De eerste stap op weg naar transformatie en zingeving."

Chantal heeft 18 jaar digitale transformatie begeleidt en geïmplementeerd bij nationale en internationale bedrijven, als manager en als zelfstandig ondernemer. Vanuit deze ervaring en haar eigen reis werd de deur geopend naar systemisch werken. Deze methode ligt haar na aan haar hart en zet ze, naast haar ervaring in het bedrijfsleven, in tijdens verandertrajecten, trainingen en coaching.

Chantal_Poiesz_Plata_Trainer

Koert Boelee

Trainer Koert_Boelee_Plata_Trainer