Trainers

De trainers, coaches en consultants van Plata Opleidingen hebben elk binnen hun specialisatie ruime ervaring als opleiders en begeleiders van ontwikkelings- en veranderingsprocessen.

Voorbeelden van specialisaties en werkmethoden: NLP, Transactionele Analyse (TA), Karakteranalyse van Reich, Systemisch Werk van Hellinger (Familie- en Organisatieopstellingen), Organisatiescriptanalyse, Strategisch Coachen, Management- en organisatieontwikkeling, Loopbaanontwikkeling.

Pia Umans

Directeur | senior trainer

"Wensen tot werkelijkheid maken is de bloei van ieder mens"

Pia is oprichtster van Plata Opleidingen en heeft verschillende trainingsmethodieken en -modellen geïntegreerd en vertaald naar effectieve opleidingsprogramma’s.

Zij is gespecialiseerd in het werken met organisatiescriptanalyse binnen teams en afdelingen, waarmee het succes van veranderingstrajecten binnen organisaties kan worden verduurzaamd.

Pia verzorgt masteropleidingen, vanuit de verschillende stromingen: Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Transactionele Analyse (TA) en Systemisch Werk (SW).

Pia is verantwoordelijk voor de basisopleiding TA Management en Organisatie en de vervolgopleiding Groepsdynamisch Werken.

Pia Umans

Willem de Bondt

Senior trainer

“In de ontmoeting met zichzelf ontdekt de mens zijn inspiratie.”

In alles wat hij doet als coach en trainer is hij steeds bezig met de verbinding tussen het ‘ik’ en het ‘zelf’. Om vanuit die innerlijke verbinding het contact met de ander aan te gaan: uitnodigend, onderzoekend en doelgericht.

Willem heeft zich in de afgelopen jaren verdiept in Systemisch Werken. Hij is auteur van het boek Spiegelingen. Een boek over ouderschap, waarin vanuit de Systemische invalshoek handreikingen worden geboden aan iedere ouder/begeleider van kinderen. Maar net zo zeer aan kinderen van ouders. Willem verzorgt niet alleen de Systemisch Werk leergang, maar ook de trainersopleiding Weg van veranderen.

Willem heeft zijn ervaringen ook in beelden en gedichten verbeeld en verwoord in de bundels 'Vandaar!' en 'De Onderweg'.

Willem de Bondt

Yvonne Rill

Senior trainer

"Van binnen uit bestaat de wens tot leren en ontwikkelen. Dat begint en eindigt met wat je werkelijk vanuit je hart wenst. Met liefde en respect vormgeven van wat wij werkelijk wensen in ons werk en met ons leven, en daar een bijdrage aan leveren bij anderen, dat is wat mij beweegt".

Yvonne is sinds 2002 iwerkzaam als opleider, trainer en coach/begeleider (NOLOC-erkend).

Yvonne Rill

Monique Schaap

Senior trainer

“De moed die mensen hebben om voorbij de schaamte en angst, het eigen leven liefdevol vorm te geven, dat is wat mij raakt.”

Monique werkte lang in de geestelijke gezondheidszorg. Zij heeft veel ervaring als docent (NLP en TA), trainer en coach in persoonlijke- en groepsontwikkelingstrajecten. Kenmerkend in haar manier van werken is haar daadkracht, creativiteit en helderheid.

Monique Schaap

Arno de Beer

Senior trainer

“Hoe meer een mens zichzelf onderzoekt, hoe meer kracht hij in zichzelf vindt”

Arno is een inspirerende coach en trainer, die zich de mentor-stijl aangemeten heeft. Zijn commerciële ervaring levert de rijke voedingsbodem voor zijn aansprekende, pragmatische vorm van begeleiding. Een sterk EQ in combinatie met praktische nuchterheid zorgen voor zijn grote verbindende kracht, met ruimte voor de ander.

Arno de Beer

Gonnie Joosten

Senior trainer

“Het leven genieten, zelf groeien en bijdragen aan de groei van anderen daarin ligt mijn passie. Het (her)ontdekken van de eigen kracht, of dat nu in het persoonlijke leven is of in de werkomgeving. Het vraagt om te doen wat je te doen hebt. Hier en nu. En ben je dan toch op weg, geniet er dan van en gun jezelf de verwondering, over jezelf en over de ander". Bezieling, betrouwbaarheid, compassie, oog voor het proces én het resultaat zijn kenmerkend voor haar aanpak.

Gonnie Joosten

Ron Berkhout

Senior trainer

Ron is gewend om ontwikkelingstrajecten met teams en organisaties aan te gaan en te sturen op de menskant én op de gewenste uitkomst voor de organisatie. Het is Ron zijn ambitie om deelnemers in trainingen mee te nemen in vernieuwende leiderschapstrajecten. Ron heeft een scherp analytisch gevoel, waarbij hij in nieuwe situaties snel een passende vorm kan vinden. Zijn werkwijze is hands-on en gericht op het resultaat voor individu en groep én met ruimte voor het persoonlijke experiment.

Maarten Kouwenhoven

Senior trainer

Maarten is psycholoog en management consultant en is de grondlegger van de Transactionele Analyse in Nederland en internationaal erkend opleider en supervisor in de TA (TSTA). Hij is bedenker van de methode Strategisch Coachen, waarover hij het standaardwerk Strategisch Coachen schreef en mede-auteur van een standaardwerk over de TA: ‘TA in Nederland, deel 1, 2 en 3’. Verder coacht hij individuen en teams in de hogere lagen van organisaties.

Chantal Poiesz

Senior trainer

"Voor mij begint de reis op weg naar jezelf bij bewustwording. De eerste stap op weg naar transformatie en zingeving."

Chantal heeft 18 jaar digitale transformatie begeleidt en geïmplementeerd bij nationale en internationale bedrijven, als manager en als zelfstandig ondernemer. Vanuit deze ervaring en haar eigen reis werd de deur geopend naar systemisch werken. Deze methode ligt haar na aan haar hart en zet ze, naast haar ervaring in het bedrijfsleven, in tijdens verandertrajecten, trainingen en coaching.

Dennis Vrooland

Senior trainer

“Je bent zo welkom met je verhaal, ik wil echt naar je luisteren voorbij de woorden”.

Dennis is een trainer/coach die zichzelf durft te geven in het contact met de ander. Dennis is oprecht nieuwsgierig naar de mens tegenover hem. Hij heeft een oordeelsvrije houding en weet op de goede momenten de juiste vraag te stellen. Dennis durft, vanuit veiligheid, care-full te confronteren. Niet om je te kwetsen, maar om je een klein stapje verder te helpen. Hij wil je ondersteunen in het (her)vinden van je eigen Plek en Ruimte.

Evelien Walvaart

Senior trainer

Verander ‘moet’ in moed en durf je hart te volgen!

Evelien is 15 jaar werkzaam in de kinderopvang. Gedurende deze loopbaan besloot zij een nieuw pad te kiezen in haar persoonlijke en professionele ontwikkeling, waarbij contact, enthousiasme en kwetsbaarheid belangrijke bronnen voor haar zijn. Deze bronnen zet zij graag in om anderen te ondersteunen in de zoektocht naar hun pad en daarin anderen keuzes te maken!

Evelien_Walvaart

Jacqueline van Gent

Senior trainer

"Je kan een mens niets leren, je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf." (Galileo Galilei)

Jacqueline is arbeids- en organisatiepsycholoog en TA-opleider & -supervisor. Daarnaast begeleidt ze zowel individuen als teams in organisaties door middel van coaching of counselling. Ze is al jaren enthousiast over de kracht van Transactionele Analyse en laat anderen kennismaken met TA in alle facetten van haar werk.

Jacqueline van Gent

Jurgen van Ree

Senior trainer en teamcoach

Jurgen is relatie- en gezinstherapeut en een ervaren proces- en teambegeleider. Zijn passie ligt in het herstellen en verdiepen van relaties.

Ook bij teambegeleiding gaat om het om relaties en samenwerking. Relaties op de werkvloer zijn soms net zo complex als de liefde. Zijn werk als relatietherapeut, opleider en teamcoach ligt daardoor dichter bij elkaar dan je mogelijk zou verwachten. Jurgen is grondlegger van Plata Onderwijs en opleider van TA management & organisatieontwikkeling. In teamtrajecten werkt hij ook met Deep Democracy.

Jurgen van Ree

Ronald Krikke

Directeur organisatie en ontwikkeling

Ronald zorgt ervoor dat de organisatie en het netwerk van de Plata Groep vorm wordt gegeven en structuur behoud. Zijn passie ligt in het ontwikkelen van nieuwe concepten. Of het nu om opleidingsconcepten gaat, nieuwe samenwerkingsverbanden of het ontwikkelen en uitbouwen van het klantennetwerk.

Ronald heeft vele jaren ervaring met het opzetten en uitbouwen van organisaties. Opgeleid als fiscaal jurist met veel ervaring op het vakgebied van het contracten- en auteursrecht. Hij heeft een groot verlangen voor creatie.