Supervisie voor Systemisch Werk professionals

> Praktijkervaring opdoen met opstellingenwerk
Supervisie voor Systemisch Werk professionals

Hoe begeleid je een systemische opstelling?

De opleiding Werken met Opstellingen van Plata biedt een professioneel kader en oefenmateriaal om te leren met opstellingen te begeleiden. Tegelijkertijd is er zoveel dat zich in de praktijk kan aandienen. Hoe ga ik daarmee om? Wat kan ik doen en wat niet? Opstellingenwerk laat zich tenslotte alleen maar leren door het te doen. De Supervisie Opstellingenwerk wil daarvoor een kader bieden. Voor jezelf als begeleider en voor je (potentiële) cliënt. En wat de supervisie wil aanmoedigen is, dat je werk gaat maken van dit vak, en dat dan op een professionele en verantwoorde manier.

Ervaren, oefenen en experimenteren bij opstellingenwerk

Supervisiegroepen kunnen zelf aangeven waarnaar hun (leer)behoefte uitgaat. Uit voorgaande supervisiegroepen blijkt belangstelling voor:

  • Oefenen in het begeleiden van een opstelling: Modules, mini-opstellingen. Ordeningen herkennen. Leiderschap als begeleider.
  • Experimenteren: Oppikken informatie uit het veld: de eigen beweging van het veld volgen en laten, en het werken vanuit een hypothese.
  • Begeleiden van eigen cliënten onder supervisie: Bedding Plata benutten om professionalisering verder vorm te gaan geven.

Vooropleiding Supervisie voor Opstellingenwerk

Voor deze Supervisie voor Opstellingenwerk is een uitgebreide opleiding Systemisch Werk vereist. De opleiding is toegankelijk voor:

  • (oud-)deelnemers aan de 10-daagse opleidingen Werken met Opstellingen
  • personen die een vergelijkbare opleiding of werkervaring hebben

Intake Supervisie voor Opstellingenwerk

Voor extern opgeleide begeleiders zal voorafgaand aan de Supervisie voor Opstellingenwerk een intakegesprek plaatsvinden waarin zal worden beoordeeld of de vooropleiding aansluit bij het geboden programma.

Praktisch

Voor de Supervisie voor Opstellingenwerk worden 10 avonden ingepland, van 18.00 uur tot 21.00 uur, op dinsdagen, woensdagen of donderdagen, ongeveer 1 keer per maand.

De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers (excl. stand-ins of cliënten).

Ervaringen

  • Loes

    Ik heb je gisteren al bedankt, maar the day after, na een nachtje slapen wil ik je nogmaals bedanken voor gisteravond. Dank voor de inzichten, de manier waarop je begeleidt die voor mij zo veilig voelt dat ook ik een stapje dieper naar binnen durf te kijken.