Werkstart Cyclus

De Werkstart Cyclus© is voor het TA-Instituut ontwikkeld door Patrick Odendaal en Dennis Vrooland. In deze video lichten zij op heldere wijze de Werkstart Cyclus© toe.

De Werkstart Cyclus© is ontwikkeld om medewerkers en leidinggevenden inzicht en handvatten te geven om voor een gestructureerde landing in de organisatie of binnen het team te zorgen. Het gaat hierbij niet alleen om nieuwe werknemers, maar ook om teamleden die na een lange periode weer terugkomen op het werk.​