Teamtraining en maatwerk binnen schoolorganisaties

Hoe groeit uw team?

Contacten binnen schoolteams of met ouders kunnen moeizaam verlopen. Onder het gedrag wat wij laten zien, zitten vaak zich herhalende oude structuren die ooit handig waren om te ‘overleven’,  maar eigenlijk al lang niet meer dienen.
Deze structuren te onderzoeken geeft ruimte om nieuw gedrag in te oefenen. Als het team en de  individuele teamleden eenmaal durven te oefenen met nieuw gedrag, ontvouwt zich bijna vanzelf een andere, gezonde dimensie, waar het fijn wordt om samen te werken en ‘in contact’ te zijn.

Eigenaarschap stimuleren

Schoolleiders en andere leidinggevenden zijn gewend veel verantwoordelijkheid te dragen — ook  voor zaken waar een leraar heel goed zelf verantwoordelijkheid voor kan en wil nemen. Teams groeien in taakvolwassenheid als teamleden ruimte krijgen en leren deze ook in te nemen om zelf eigenaar te zijn en passende besluiten te nemen.
Door te werken vanuit het vertrouwen dat betrokkenen in staat zijn om dat effectief te doen (en er ook ruimte is om soms een minder effectieve keuze te maken) wordt er adequaat en met meer voldoening gewerkt. Het levert veel energie op voor alle betrokkenen.

Werken aan heldere communicatie

Leren communiceren gaat over bewustwording van structuren achter gedrag.
En leren communiceren gaat ook over vaardigheden en attitude. Voor teams is het van belang dat mensen elkaar kunnen vinden, feedback kunnen geven en kunnen uitspreken waar zij succes ervaren of waar zij last van hebben. Vanuit een professionele attitude. Heldere communicatie is één van de kenmerken van goed functionerende teams.

Vormgeven aan professionele attitude

Met gerichte professionaliseringstrainingen kan het team direct concrete resultaten realiseren:

 • teamleden worden zich meer bewust van de eigen communicatie en de structuren en
  drijfveren achter hun gedrag
 • teamleden zijn beter in staat om contact te maken met elkaar
 • teamleden leren hoe ze effectieve feedback kunnen geven én ontvangen
 • teamleden leren te communiceren vanuit gevoelens, gedachten en behoeften
 • teamleden zien het onderscheid tussen klachten uiten en problemen aangaan
 • teamleden leren om te gaan met conflicten
 • het zelfvertrouwen van de teamleden groeit
 • de saamhorigheid binnen het team wordt vergroot
 • de veiligheid in het team neemt toe
 • er is meer ontspanning en plezier in het team