Tweeluik Nieuw leiderschap

> Actuele thema's en relevante openingen
Tweeluik Nieuw leiderschap

8 oktober | Nieuw leiderschap: het machtsdenken voorbij
Op de eerste thema-avond is de focus gericht op de toenemende stroom aan informatie, die op ons afkomt. De buitenwereld laat indrukwekkende ontwikkelingen zien. Wat de ontwikkelingen duidelijk maken is, dat informatiestromen niet meer ‘onder controle’ te houden zijn.

Informatie kan in steeds mindere mate nog als machtsbasis worden gebruikt. En tegelijk wordt zichtbaar dat we meer dan voorheen voor keuzen komen te staan, wat te doen met de informatie die tot ons komt. Welke verantwoordelijkheid wordt aangesproken? Welke taak vraagt om aandacht? Hoe gaan we daarmee om?

De beweging van de nieuwe tijd zal zijn om in leiderschap een switch te maken van ‘macht-gericht’ naar ‘taakgericht’. Hoe gaan we dit vorm geven? Laat je inspireren! En neem iets mee naar deze avond, waar jij een opening in ziet.

12 november | Het irrationele proces van veranderen
De tweede thema-avond staat het veranderen centraal. Hoe meer we ons verbinden met onze omgeving, hoe meer we ons bewust worden van de veranderingen die zich daarin voordoen. Binnen die toenemende context lijkt er werkelijk geen ontkomen aan veranderen. De vraag is wel, of we ons daarvan altijd even bewust zijn.

Veranderingsprocessen spelen zich vooral op onderbewust niveau af. Dit betekent, dat er belang bestaat om het irrationele proces van veranderen te onderzoeken.

Pia en Willem nemen je mee in het onderzoek naar het irrationele proces van veranderen om te ontdekken hoe sturend de irrationele component in het veranderingsproces is. De hamvraag is: Hoe word je je bewust van het irrationele proces? Hoe ga je er mee om? Hoe kun je beschikbaar blijven voor de groep die je begeleidt als manager of procesbegeleider? Wat kunnen je ervan leren en welke openingen biedt het?