Trainer van groepen worden

> Veranderingsprocessen begeleiden
Trainer van groepen worden

Trainen van groepen, begeleiden van teams, teamcoaching, omgaan met weerstanden in groepen en systemen (bijvoorbeeld in scholen, zorginstellingen, of bij de overheid), cursussen geven waarin je iets aanreikt om mensen iets bij te brengen, te leren of bewust te maken… Het is meer dan een vak. Het is meer dan kennis delen. Het is een ambacht! En zeker als je de ambitie hebt, dat het geleerde wat verder mag gaan dan een trucje, een techniek, een vaardigheid.

Om dit met anderen in een groep voor elkaar te krijgen, vraagt om op identiteitsniveau elkaar mee te nemen in het veranderproces. Samen leren, omdat het niet alleen kan. Niet als Don Quichot denken de wereld te kunnen veranderen zonder de ander en het systeem uit te nodigen mee te bewegen, of de eigen beweging te laten passen bij wat nodig is.

Werken met groepen, wat is daarvoor nodig?
Werken met groepen, met teams en met systemen is altijd een dynamisch proces waarin motieven, kennis en vormen overgedragen worden. Het vraagt leiderschap en het vraagt ‘vakmensschap’.

Leiderschap:

 • Hoe sta ik in de veranderingen die ik als belangrijk zie?
 • Hoe ga ik daar zelf mee om?
 • Kan ik mijn eigen schaduwkanten meenemen?
 • Welk veranderproces loop ik?
 • En hoe leer ik daar dan van?!

Vanuit het leren volgt bewustwording. En vanuit bewustwording volgt verandering. Veranderen is dus het effect van leren.

‘Vakmensschap’:

 • Welk programma kan ik daarvoor aanbieden?
 • Welke leerprocessen kan ik aanreiken, of wil ik faciliteren?
 • Hoe kan ik hieraan vorm en inhoud geven?
 • Welke structuren, methoden en technieken passen goed bij de leerprocessen die ik aanreik?

In het kader van deze training wordt daarbij onder meer gebruik gemaakt van NLP, TA en Systemisch Werk, welke methodieken de deelnemers leren kennen en toepassen.

Wat leer je in de opleiding?

 • Wat is veranderen? Wat is leren?
 • Wat is leiderschap? Wat is lidmaatschap?
 • Wat is persoonlijk en wat is collectief?
 • Wat is leren op identiteitsniveau en wat is spiritualiteit in dit verband?
 • Wat is Systemisch Werk en hoe benut ik dat praktisch?
 • Wat ontmoet ik in de sociale context, wat doet dat met mij persoonlijk op identiteitsniveau? En wat gebeurt er in het systeem? Hoe kan ik deze drie lagen in een onderling verband herkennen?

Welke toepassingen krijg je aangereikt:

 • Leermodel Doorgeven
 • 4mat-model
 • CP3-model
 • Leercondities
 • Fasen in groepsontwikkeling
 • Methodieken voor sociale interactie
 • Managen van het groepsproces
 • Omgaan met weerstand in trainingsgroepen
 • Assertiviteit en aanpassingsvermogen in de uitvoering van trainingsprocessen

Resultaat van de opleiding:

 • Bewustwording van interactie tussen persoonlijke leerprocessen en groepsprocessen
 • Toepassing van het geleerde in context van teams, groepen en organisaties.
 • Professionele doorontwikkeling in bestaande werkcontext.
 • Effectiever zijn in je werk door het verschaffen van een steviger basis voor jezelf en meer professionele tools in het werk als trainer, begeleider, teamcoach, teamleider of leerkracht.
 • Meer leiderschap en meer professionele bagage.
 • Groeikansen vergroten voor je huidige arbeidsmarktpositie.

We zijn nooit klaar met leren en deze training geeft je ook inspiratie om jezelf en de ander aan te sporen om te blijven leren en ontwikkelen.

Voor wie:

 • Als je een carrière-switch wilt voorbereiden naar een rol als trainer van groepen.
 • Als je verdieping van je leiderschap wilt in de begeleiding van groepen.
 • Als je een breder spectrum wilt op jouw mogelijkheden in je huidige werk.

De opleiding is een op zichzelf staand 4-daags leertraject en is tegelijkertijd een passend voortraject en voorbereiding voor wie de ambitie heeft om zich verder te bekwamen in het trainerschap met de 10-daagse trainersopleiding Weg van Veranderen.

Willem de Bondt:
“Stoppen met roken, ja natuurlijk weten we dat het ongezond is. Maar stoppen we dan dus ook? Anders omgaan met vervoer en transport, natuurlijk weten we dat de milieubelasting andere keuzes van ons vraagt. Maar gaan we daardoor ook minder vliegen, of zetten we onze vliegschaamte even opzij met een lachje. En hebben we als reactie alvast paraat: ‘Ik ben echt de enige niet die moet veranderen, hoor.’

Veranderen vraagt om ons zelf te betrekken bij wat er veranderd mag worden. Juist ook als trainer, teamleider, teamcoach. Veranderen is niet iets objectiefs, het is subjectief! Leiderschap vraagt voorbeeldgedrag, nietwaar! Dan kunnen anderen jóu echt zien in jouw andere gedrag.

Waar het steeds weer om gaat is, dat we in onszelf tot een andere keuze zijn gekomen. Niet voor de ander, maar voor onszelf. En die eigen keuze kunnen we in contact brengen met anderen. Dat contact is van invloed op de bewegingen die we gezamenlijk maken. Wie contact maakt, heeft invloed!”