Spiegelingen: systemisch werk in de praktijk

> De Systemische benadering bij het opvoeden
Spiegelingen: systemisch werk in de praktijk

Oplossen van weerstand in ouder-kind en leraar-kind relaties

De 4-daagse training ‘Spiegelingen | Systeemdynamiek in ouder-kind en leraar-kind relaties’ geeft een krachtig instrument om vanuit een systemisch perspectief op te voeden en te werken aan het oplossen van weerstand en onvermogen bij het kind (of de leerling). Uitgangspunt daarbij is het leren kijken vanuit de Systemische benadering.

De taak van de ouder, opvoeder en leraar

Een kind dat iets in de opvoeding niet aanneemt, laat zien dat er sprake is van een blokkade. Daar heeft het kind last van, maar het is niet aan het kind om dit op te lossen. Het is aan de ouder / opvoeder / leraar om nieuwe openingen te vinden.

Wie zorgt er voor jou als ouder, leraar of begeleider?

In deze training leer je die openingen op te sporen. En je leert toelaten dat je mag leren over het op voeding brengen van een kind. Het is een belangrijke taak. En tegelijk is het een taak die erkenning verdient: Wie zorgt er intussen voor de ouder, leraar of begeleider, als de problemen in de opvoeding zich opstapelen?

Spiegelingen ouder kindSpiegelingen: over de systemische benadering bij opvoeden

Met deze training komt de praktische toepassing aan bod van dat wat in het boek ‘Spiegelingen’ van Willem de Bondt, is beschreven over de relatie ouder – kind. Daarin zijn in aansluiting op de basiswetten die in het Systemisch Werk drie basale principes in de relatie tot het kind uitgewerkt: verbinding, bestemmen en deelnemen.

Langs deze structuur leer je om concrete situaties op een systemische manier te benaderen.

De benadering van opvoeden in deze training is:
‘Opvoeden is de Volwassen taak om als ouder / opvoeder / leraar open te staan voor wat het kind in je wakker roept.’

De training is geschikt voor zowel ouders als voor leerkrachten en andere begeleiders van kinderen met vragen over het opvoeden. Aangeraden wordt eerst de Basistrainig Systemisch Werk te volgen.

Wat kun je ermee

Wat kan er worden bereikt met de Systemisch benadering op individueel niveau?

 • bewust worden van persoonlijk script en individuele thema’s bij ouders, leraren en andere opvoeders/begeleiders
 • oplossen van emotionele blokkades door systemische interventies
 • kennis van de werking van familiesystemen (+schoolsysteem)
 • leren omgaan met weerstand en onvermogen bij kinderen
 • afstemmen op behoefte van kinderen
 • leerstuk van binnensluiten van wat buitengesloten is
 • inzicht in integratie van het Systemisch werken en denken binnen de opvoedpraktijk van opvoeders/begeleiders van kinderen

De Training

Trainingsmethode Systemisch Werk

Er wordt in de training gewerkt met de methodiek van het Systemisch Werk.

Systemisch Opstellingenwerk

Systemisch Opstellingenwerk is een bewustwordingswerkwijze ontwikkeld door Bert Hellinger. De ervaring leert dat mensen met behulp van de technieken en methodes van het Systemische Opstellingenwerk werkelijk contact krijgen met de eigen plek. Het op een diep niveau leren kennen van deze plek en van de posities die anderen innemen, geven ruimte voor acceptatie en zingeving, waardoor weer energie kan stromen. Nieuwe gezonde beelden kunnen met Systemisch Opstellingenwerk worden geïnternaliseerd en er kan weer in vrijheid en openheid contact zijn tussen ouder en kind of tussen leraar en kind.

Voor wie

De opleiding ‘De Systemische benadering bij het opvoeden’ is bedoeld voor:

 • ouders
 • adoptieouders
 • pleegouders
 • leraren
 • intern begeleiders
 • begeleiders van kinderen
 • opvoedkundigen
 • docenten lerarenopleiding
 • kindercoaches

Praktisch

Opleidingsduur
Deze intensieve opleiding ‘De Systemische benadering bij het opvoeden’ wordt op 4 woensdagmiddag/avonden gegeven. Aangeraden wordt eerst de Basistrainig Systemisch Werk te volgen. Toekenning van plaatsen is op volgorde van inschrijving.

Opleidingsdagen en studiebelasting
De opleidingsdagen zijn steeds op woensdagen. Het totale aantal bijeenkomsten is 4 dagen (4 dagdelen). In totaal zijn dit 32 contacturen.

Certificering
Indien 100% van de trainingsdagen is bijgewoond en actief is geparticipeerd gedurende de opleiding dan ontvangt de deelnemer het certificaat van deelname van Plata Opleidingen.

 

Ervaringen

 • Plata Opleidingen ervaring cursist Liesbeth van den Brink
  Liesbeth van den Brink

  ‘Opvoeding’: vier trainingsdagen vol voeding voor mij als coach. Om mijn instrument nog beter af te stemmen op de begeleidingsbehoefte van de leerlingen en het schoolteam. Om bewustzijn te vergroten en nieuwe samenwerkingsvormen te creëren in de driehoek ouders, school, leerling.

  Het sluit aan bij mijn visie dat verbinding en bewustzijn over onszelf als begeleider ontwikkeling nodig heeft. Oude patronen van begeleiding omvormen, zien wat er wérkelijk nodig is voor de leerling, om zijn volle potentie te kunnen gaan leven.

  Deze training en het boek van Willem “Spiegelingen’ nemen je stap voor stap mee op deze weg.

  Aanraders voor het kijken in de Spiegel: wat spreekt uit het gedrag van de leerling, wat kunnen we van elkaar leren, waar kunnen we helend werk doen, ook voor het grotere geheel. Ik heb door deze training de tools én het lef gekregen om weer een nieuwe stap te maken, aanwezig, en….het werkt!

  ‘Doorgeven vanuit mijn persoonlijk doorleefde ervaringen … de anders zo drukke leerlingen waren muisstil … ruimte voor groei!’

 • Plata Opleidingen ervaring cursist Conny Maurmanns
  Conny Maurmanns

  Verbeter de wereld en begin bij jezelf is eigenlijk de basis, want de ander kun je niet veranderen. Het wordt in de opleiding zo duidelijk hoeveel invloed jouw houding, reactie en alles wat je (onbewust) meeneemt  de reactie van de ander bepaalt. Na de vier dagen ben je je bewuster van het pad dat je anders kunt nemen, om een betere communicatie/ontmoeting te hebben. Op het eerste gezicht simpele oefeningen leiden tot bewustwording van je reacties en hiermee kun je in het dagelijks leven handig aan de slag!

   

 • Stephanie

  Voordat ik gistermiddag bij jullie binnenliep, kwam deze tekst voorbij:
  If you’re reading this, I hope something great happens to you today.

  Geen idee dat het zou zijn wat ik gisteren mocht ontvangen… Ik ben je zo dankbaar!