SKJ-training omgaan met weerstand

> Effectief communiceren en omgaan met weerstand
SKJ-training omgaan met weerstand

Makkelijker contact maken met cliënten? Maar ook kunnen begrenzen? In deze praktische SKJ training voor jeugdprofessionals ontwikkel je snel direct toepasbare kennis op het gebied van gedrag en communicatie en leer je te begrenzen en om te gaan met weerstand.

Er is in deze SKJ training aandacht voor je rol en houding als coach, begeleider of andere jeugdprofessional. Vanuit verschillende werkmodellen ontwikkel je zicht op problemen en waar pijnpunten zitten. Je leert technieken om deze problemen en pijnpunten direct te herkennen, daarop bewustwording te creëren en waar nodig verandering in gang te kunnen zetten.

Je krijgt in deze SKJ training ook inzicht in het belang van je eigen gedrag en de effectiviteit van je eigen communicatie in dat proces en je krijgt handvatten om belemmeringen, die je daarbij (onbewust) in de weg zitten, uit de weg te ruimen. Want ook jijzelf hebt een mentale staat, ook jijzelf gaat door een persoonlijk proces en ook jij kunt gevoelens van weerstand hebben in de omgang met jongeren of gezinnen, die je begeleidt.

Achter IEDER gedrag is een structuur te herkennen

 • Waarom kun je de ene cliënt beter helpen en de ander minder goed?
 • Hoe herken je op tijd de aanloop naar een ruzie/drama?
 • Wat kun je doen om weerstand op te lossen?
 • Hoe komt het dat je met de een beter contact hebt dan met de ander?
 • Vind je samenwerken met je collega’s of leidinggevende soms lastig?
 • Loop je aan tegen het gedrag aan van participerende ouders of familieleden?
 • Is het werken in de driehoek een grote uitdaging?
 • Wat is de impact van mijn communicatie op de jongeren en gezinnen die ik begeleid?

In de SKJ training leer je de onbewuste structuren van degenen die je begeleidt herkennen, maar word je je ook bewust van je eigen structuren en de impact daarvan op anderen. Er wordt gewerkt met de meest effectieve werkmethoden vanuit de Transactionele Analyse (TA) en de NLP.

Goede samenwerking in de jeugdzorg: belangrijker dan ooit

Samen met andere professionals ben je verantwoordelijk voor de geboden zorg, ondersteuning en de begeleiding van mensen die jou nodig hebben. Hoe zorg je ervoor dat die samenwerking lukt? Samenwerken gaat niet vanzelf. De waan van de dag gooit nogal eens roet in het eten. Het vergt een lange adem en voortdurend investeren en de bereidheid om met elkaar het echte gesprek te voeren. Zonder om de hete brei heen te draaien. Waarin je je verwachtingen leert verwoorden en uitspreken.

Dit is het resultaat van de SKJ training

 • Je herkent snel waar er problemen en pijnpunten zijn bij cliënten
 • Je werkt oplossingsgericht met cliënten
 • Je kunt grenzen stellen waar dat nodig en wenselijk is voor het proces
 • Je gaat conflicten niet meer uit de weg omdat je weet hoe je uit het drama kunt blijven en cliënten kunt helpen dat ook te doen
 • Je kunt doelen makkelijker realiseren in je werk met cliënten
 • Je rekent af met je eigen oud zeer en situaties die je spanning opleveren in het werken met cliënten
 • Je herkent je eigen onbewust patronen en je eigen sabotages, die je belemmeren in je werk
 • Je kunt een positieve mindset creëren waardoor contacten soepeler verlopen
 • Je kunt anderen helpen om anders te kijken naar problematiek en positiever in het leven te staan

De training is ontwikkeld met de praktijk voor ogen. Boordevol tips en tricks om cliënten en coacheés effectief te begeleiden en gewenste gedragsverandering te bewerkstelligen. Binnen korte tijd leer je krachtige methodes en technieken die impact hebben op de effectiviteit in het werken met jongeren en gezinnen waar jij verantwoordelijk voor bent.

Leren met én van elkaar (en van trainingsacteur)

In de training werk je met modellen uit de NLP en Transactionele Analyse (TA). Naast theorie over deze werkmodellen werk je in de training vanuit casuïstiek met elkaar en leer je van elkaar, waardoor je sneller bekwaam wordt in de onderwerpen van de training. Door de inzet van een trainingsacteur wordt de werking van modellen en werkmethoden nog duidelijker.

Je leert nieuwe en handige communicatietechnieken en oefent daarin met andere deelnemers. Je krijgt inzicht in je eigen communicatie en gedrag én die van anderen. Je leert hoe je je eigen valkuilen herkent maar ook vermijdt en hoe je belemmeringen, die jou of jouw cliënten in de weg zitten, kunt opheffen en nieuw gedrag kunt aanleren dat functioneel en prettig is.

SKJ accreditatie

De training SKJ training Effectief communiceren en omgaan met weerstand voor jeugdprofessionals is geaccrediteerd voor de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) onder accreditatienummer SKJ210316 voor 31,50 geaccrediteerde punten.

Voor wie?

 • Jeugdhulpverleners en andere jeugdprofessionals
 • JGZ medewerkers
 • Jongeren coaches en begeleiders
 • Ontwikkelaars van jeugdhulp programma’s
 • Teamleiders en teamcoaches

Programma SKJ training Effectief communiceren en omgaan met weerstand

Hieronder een inkijk in het programma:

TRAININGSDAG 1 | IK ALS MENS EN ZORGPROFESSIONAL
Thema’s en onderwerpen:

Wie ben ik en wat is mijn verhaal
Jij bent in je rol als professional het instrument dat je inzet bij je cliënten! Jezelf goed kennen is daarvoor een must als je in de zorg werkt. En ja het is dan fijn als je beschikt over een toolbox met instrumenten die je kunt inzetten in je rol als professional. Maar je eigen historie, je eigen gedachten en gevoelens neem je mee en bepalen ook hoe je je rol uitvoert en dat kan belemmerend werken. Ken je eigen Script!
Contact gaat voor contract
Om goede afspraken te kunnen maken met cliënten is goed contact essentieel en is het van belang om helder te contracteren. Dat begint met “Hoe doe ik dat nu zelf; dus hoe maak ik nu eigenlijk zelf contact?”.
Gedragsobservatie
Het herkennen wanneer een persoon in een bepaalde stemming is en wanneer in een andere stemming raakt, door het waarnemen van non-verbale onbewuste signalen. Ook hier staat de vraag centraal: “Hoe zit het met mijn eigen stemming?” en “Hoe zit het met mijn eigen niveau van spanning?”.
Leercurve
Herkennen in welk leerproces jij zelf zit en waar de ander zich bevindt in combinatie met zijn of haar zelfbeeld.
Impact van woorden
Bewust zijn op welke woorden de juiste impact hebben voor jezelf en welke voor anderen. Woorden kunnen verbinding tot stand brengen, de ander gerust stellen, maar zeer zeker ook het contact verbreken of het conflict versterken.
Impact van het lichaam
Weten welke lichaamshoudingen de meeste impact hebben op je gemoedtoestand.
De natuurlijke lichaamsdrugs
Zelf leren geluk op te wekken zonder enig ‘extern middel’. Hoe kun jij jezelf in een ontspannen staat brengen. Als jij in die staat kunt zijn, heeft dat een positieve uitwerking in het contact met de ander.

TRAININGSDAG 2 | IK IN HET CONTACT MET DE ANDER
Thema’s en onderwerpen:

Effectief en efficiënt taalgebruik
Leer met zo min mogelijk woorden de gewenste boodschap over te brengen
Impact van je communicatie
Leer bewust te zijn hoe je overkomt op de ander, zodat je steeds zelf kunt kiezen waar, wanneer en hoe je wilt overkomen
Perceptie van de wereld
Leer de perceptie van de ander herkennen zodat je sneller contact kan maken.
Structuur van gedrag
Ontdek hoe herinneringen zijn geprogrammeerd en hoe je ze kunt veranderen bij jezelf en bij anderen
Contact gebeurt op onbewuste niveau
Leer de universele techniek om contact te kunnen maken met wie dan ook
Omgaan met weerstand
Leer de verschillende weerstandstijlen die mensen hebben effectief te benaderen

TRAININGSDAG 3 | VERDIEPING: IK EN DE ANDER, VAN DRAMA NAAR WIN-WIN
Thema’s en onderwerpen:

Weet wat er speelt via het oog
Onze oogbewegingen laat zien hoe we informatie verwerken in ons brein. Hoe kan ik aansluiten bij de belevingswereld van die ander?
De drie toestanden
Hoe we communiceren hangt af van de ‘toestand’ waarin we zitten. De toestand waarin we verkeren heeft invloed op de reactie van de ander. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen communicatie en daarmee de response die je krijgt van die ander. Ook als die reactie anders is dan dat je van tevoren bedacht had.
Van ruzie naar harmonie
Leer hoe drama ontstaat en hoe je dit kan transformeren naar harmonie en succes voor beide.
Eenheid van erkenning
Leer welke vorm van erkenning past bij je cliënt, met als doel de ander zien, horen en erkennen. Door aanwezig te zijn, door te ademen en door te luisteren.
Liefdevol begrenzen
Leer glasheldere begrenzing met onvoorwaardelijke erkenning naar de ander. Dit gaat over het ontdekken en aangeven van je eigen grenzen (zonder op de macht te gaan zitten) en het aangeven van je grenzen op een gezonde manier naar de ander. Daarbij is het ook belangrijk gezond en respectvol omgaan met de grenzen van de ander.

Praktisch

Opleidingsduur en studiebelasting
Het totale aantal bijeenkomsten is 3 dagen. Op de trainingsdagen wordt er gewerkt van 10.00 tot 17.00. De totale studiebelasting inclusief voorbereidingsuren is 24. Alle te behandelen onderwerpen zijn opgenomen in het onlinemateriaal via onze digitale leeromgeving.