Persoonlijk effectief in professionele communicatie

> Inzicht in eigen gedrag en professioneel communiceren
Persoonlijk effectief in professionele communicatie

Heb je inzicht in jouw professionele communicatie?

In de training Persoonlijk Effectief in Professionele Communicatie wordt gewerkt aan het versterken van je professionele communicatieve vaardigheden. De training Persoonlijk Effectief in Professionele Communicatieis gebaseerd op de meest effectieve werkmethoden en technieken uit de NLP, de Transactionele Analyse (TA) en de Functional Fluency en start met een TIFF effectief gedrag test en analyse voor jou als individuele deelnemer.

Energielek in professionele communicatie

In ieder team is er geen belangrijkere vaardigheid dan goed te kunnen communiceren. Zelfs voor de meest verstokte ‘techneut’ is het van tijd tot tijd noodzakelijk een aantal zaken door te nemen met collega’s. Om binnen organisaties dingen voor elkaar te krijgen, is samenwerken met anderen een voorwaarde. Veel samenwerkingen verliezen aan kracht, doordat er energie verloren gaat in de communicatie en teamleden niet persoonlijk effectief zijn.

Minder stress door inzicht in je eigen professionele communicatie

Is communiceren dan echt zo lastig? Kennelijk wel – de misverstanden zijn legio – want er zit nogal eens een fors verschil tussen wat iemand meent ‘uit te zenden’, en wat de ander meent ‘te horen’. Goed en met name persoonlijk effectief communiceren is soms een hele kunst. Maar het resultaat is er dan ook naar. Er wordt minder stress ervaren en er is meer ‘ruimte’ in het contact met anderen. Doelen worden makkelijker gerealiseerd.

Opbouw

Opbouw programma Persoonlijk Effectief in Professionele Communicatie

Het programma is zo opgesteld dat de elementen elkaar onderling versterken in hun effect. De training Persoonlijk Effectief in Professionele Communicatie bestaat uit een persoonlijk traject met alle individuele deelnemende teamleden (test en evaluatie op effectief gedrag), voorafgaande aan de training en het gezamenlijke trainingstraject.

Trainingsmodules programma Professionele Communicatie

De training omvat 3 modules die steeds op een woensdagmiddag/avond zijn ingepland (14:30 – 20:30 uur).

Module Communicatie 101 (module 1)

 • Basismodellen Communicatie
  – Gelijkwaardige communicatie
  – Communicatiemodel
 • Afsluiting en vooruitblik

Module Persoonlijk Effectief (module 2)

 • Verdiepingsmogelijkheden gebruik van NLP
  – Neurologische niveau’s
  – Spiegelen en rapport maken
  – Feedback geven en ontvangen
 • Afsluiting en vooruitblik

Module van Drama naar Succes (module 3)

 • Verdieping Transactionele Analyse
  – Spel en Dramadriehoek
  – Winnaarsdriehoek
 • Evaluatie

Tijdens de trainingsdagen wordt er gewerkt met het drietraps-leermodel:

 1. Theorie: korte behandeling van relevante theorie op een interactieve wijze
 2. Internalisering: oefenen en eigen maken
 3. Vertaling: gezamenlijk reflecteren en vertalen naar de dagelijkse praktijk

Effectief gedrag test

TIFF Persoonlijk Effectief test

Het traject Persoonlijk Effectief in Professioneler Communicatie start met een persoonlijke TIFF effectief gedrag test en analyse. Deze TIFF test laat je als deelnemer ervaren welk gedrag effectief is, welk gedrag minder effectief en waar er ‘ruis’ op de lijn zit. De analyse wordt voorafgaand aan de training met je besproken en vormt de leidraad om jouw persoonlijke leerproces door de training heen te volgen.

De TIFF Persoonlijk Effectief test omvat twee onderdelen:

 • Individuele TIFF effectief gedrag test, die je zelfstandig doet op een door jou gekozen moment (online)
 • Persoonlijke nabespreking en evaluatie voorafgaand aan de training + vaststellen persoonlijke ontwikkelpunten, waarmee in de training wordt gewerkt

Resultaat

Focuspunten en resultaat training Professionele Communicatie

In deze training ligt een sterke nadruk op de effectiviteit van gedrag en hoe je dit kunt sturen met je communicatie. Wat bij de één in communicatieve zin uitstekend werkt, werkt bij de ander averechts. In de basis gaat het dus om het begrijpen van de verschillen tussen de mensen, en het vinden van een ‘frequentie’, waarop je elkaar optimaal kunt vinden.

Na afloop van de training:

 • ben je in staat je aan te sluiten bij de situatie van de ander, en zo ‘van binnen uit’ te bedenken wat deze bedoelt, c.q. nodig heeft
 • kun je jouw innerlijke staat, van waaruit je communiceert herkennen en aanpassen
 • kun je een boodschap uitzenden, die aansluit op de belevingswereld van de ander
 • heb je beter inzicht in wat er speelt bij anderen in jouw werkomgeving en vind je makkelijker aansluiting binnen een team
 • kun je effectief feedback geven en feedback ontvangen

Doelgroep

Persoonlijk Effectief in Professionele Communicatie is voor ieder die binnen organisaties:

 • de behoefte heeft om effectiever met collega’s te communiceren
 • werkt in teams waar het persoonlijke proces van individuele teamleden van groot belang is
 • te maken heeft met veel klant- of relatiecontacten
 • wil leren omgaan met veel wisselingen en veranderingen in het team

Praktisch


Toelatingsvoorwaarden
Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden voor deelname aan de training Persoonlijk Effectief in Professionele Communicatie

Opleidingsduur en studiebelasting
De 3-daagse Persoonlijk Effectief in Professionele Communicatie wordt gegeven in 3 achtereenvolgde modules op woensdagen. Er wordt op alle dagen gewerkt van 14.30 tot 20.30 uur. De TIFF feedback en evaluatie omvat 2 uur. De tussentijdse opdrachten vragen 2 x 2 uur aan voorbereidingstijd. In totaal zijn dit 21 contacturen. Alle te behandelen onderwerpen zijn opgenomen in de reader die bij aanvang van de training wordt uitgereikt.

Certificering
Indien 100% van de trainingsdagen is bijgewoond en actief is geparticipeerd gedurende de opleiding, dan ontvangt de deelnemer het certificaat van deelname van Plata Opleidingen.