Persoonlijk leiderschap en professionele coaching

> NLP Practitioner opleiding voor leidinggevenden
Persoonlijk leiderschap en professionele coaching

Ontwikkelen van je eigen potentieel en dat van anderen

Als manager, teamleider, professional, coach of als mentor wil je werken aan het ontwikkelen van je persoonlijk leiderschap en het met succes ontsluiten van het potentieel van de mensen waar je mee werkt. Dat is waar het in de Persoonlijk leiderschap en Professionele coaching om gaat. Met als resultaat dat je persoonlijk doelen en die van de groep waarmee je werkt met moeiteloze inspanning worden gehaald en je groeit in je leiderschap.

Meer energie en plezier

NLP is gebaseerd op de studie van excellentie en is een van de meest krachtige toolkits, die kan worden ingezet om effectief te communiceren en mensen in organisaties te motiveren en te verbinden. In bedrijven en instellingen waar NLP wordt toegepast, ervaren werknemers dat de kwaliteit van het werk toeneemt en dat er met meer energie en plezier wordt samengewerkt.

Lees meer over NLP-methodieken.

Wat kun je ermee

Wat kun je bereiken met de NLP Practitioner voor leidinggevenden

 • effectief communiceren
 • sturen en coachen van medewerkers
 • succesvol werken met teams
 • zelfmotivatie en carrièreontwikkeling
 • probleemsituaties en conflicten oplossen
 • doelen stellen en realiseren
 • creativiteit voor ontwikkeling genereren
 • effectief presenteren en draagvlak creëren
 • met succes veranderingen doorvoeren
 • charismatisch leiderschap ontwikkelen

Professionele leiderschapsontwikkeling

Met NLP ga je ervaren dat het makkelijker wordt om je eigen professionele route te kiezen. Door jouw perceptie van de wereld te veranderen leer je anders omgaan met emoties en gebeurtenissen binnen de organisatie en dat heeft direct effect op anderen en op hoe je zelf in je werk staat. Je leert veranderingen met succes door te voeren en je wordt effectiever in het verder ontwikkelen van je talenten. Ook ben je beter in staat om met tegenslagen om te gaan en medewerkers die daar mee te maken hebben succesvol te ondersteunen.

De opleiding

Programma NLP Practitioner voor leidinggevenden

Het NLP Leiderschap opleidingstraject bestaat uit 7 blokken van 2 dagen en een evaluatie-/examendag.

Module 1 – Persoonlijk leiderschap: meer zin in samenwerking
Effectieve communicatie, meer begrip voor elkaar en plezier in samenwerken. Toename van autonomie en probleemoplossend vermogen. Focus ontwikkelen, kwaliteiten die renderen en het als team realiseren van doelen.

Module 2 – Regisseur van je onbewuste: hoe je je eigen werkelijkheid vormgeeft
Inzicht in onderliggende patronen die gedrag aansturen. Transformeren van beperkende overtuigingen en afstemmen op motiverende waarden. Creativiteit en keuzemogelijkheden nemen toe met direct resultaat.

Module 3 – Omgaan met de omgeving: hoe jouw communicatie de wereld vorm geeft
Contact en vertrouwen tot stand brengen. Feedback als bron voor groei. Mensen leiden op weg naar gewenste doelen. De geheimen van non verbale communicatie die in geen enkel NLP boek staan. De sleutel zijn tot succesvolle communicatie.

Module 4 – Hulpbronnen mobiliseren: hoe je krachtige stemmingen creëert
In stressvolle situaties in een vermogende stemming blijven en kwaliteiten optimaal inzetten. Vanuit verschillende waarneemposities strategisch schakelen. Win-win creëren en bij reorganisaties de positieve katalysator zijn van creativiteit en gewenste veranderingen.

Module 5 – Oog voor succes: hoe je geheime programma’s onthult
De strategie van succesvolle mensen achterhalen en kunnen toepassen. Kwaliteiten van medewerkers leerbaar en overdraagbaar maken. De (innerlijke) criticus als bron. Meer keuze door herkaderen en soepel omgaan met bezwaren.

Module 6 – Communicatiekracht ontwikkelen: hoe je met taal kan betoveren
Als een magiër spelen met taal. Precies die informatie vergaren en overdragen die nodig is. Mensen enthousiasmeren en begeleiden naar gewenste resultaten. Het geheim van succesvol conflicten hanteren en draagvlak creëren met metaforen.

Module 7 – Verleden als bron van wijsheid: afstemmen op je persoonlijke en zakelijke doelen
Oude beperkingen loslaten en leren van ervaring. Ruimte maken voor het realiseren van missie en visie. Creativiteit vertalen naar doelen. Innovatie en meesterschap. Voorbij de beperking dat ‘the sky the limit’ is!

Voor wie

Voor wie is het leiderschapstraject bedoeld?

De opleiding Persoonlijk leiderschap en Professionele coaching is speciaal ontwikkeld voor mensen die zich persoonlijk willen ontwikkelen (persoonlijk leiderschap) en die binnen het organisatieverband waarin zij werkzaam zijn, willen bijdragen aan het beter functioneren van het team of de organisatie en de mensen die daarin werkzaam zijn (coachcompetenties).

In praktische zin is het ontwikkelingstraject gericht op personen die leiderschapsrollen vervullen binnen teams in/bij:

 • overheidsorganisaties
 • gezondheidszorg
 • onderwijs
 • bedrijfsleven
 • management- en teamontwikkeling
 • advieswerk
 • HRM-afdelingen

Praktisch

Praktische informatie
De opleiding Persoonlijk leiderschap en Professionele coaching wordt in blokken van 2 dagen gegeven (en eenmaal een losse evaluatie- en examendag).Toekenning van plaatsen is op volgorde van inschrijving.

Toelatingsvoorwaarden
Werkzaam zijn in een leidende of begeleidende rol in organisaties of als adviseur van organisaties.

Opleidingsduur en studiebelasting
Het totale aantal bijeenkomsten per blok is 2 dagen (4 dagdelen). Daarnaast zijn er 4 intervisiebijeenkomsten en 1 supervisie-bijeenkomst (van elk 3 uur) tussen de opleidingsdagen in. In totaal zijn dit 96 contacturen. Naast de bijeenkomsten zullen de deelnemers zich moeten voorbereiden op de opleidingsdagen door het lezen van literatuur en het uitvoeren van tussentijdse opdrachten en zelfevaluaties (5  x 4 uur) en het voorbereiden van hun individuele eindopdracht (20 uur). In totaal zijn dit 40 uur voor voorbereiding  en zelfstudie. De totale studiebelasting komt daarmee op 136 uur. De werkwijze in de NLP Persoonlijk leiderschap en Professionele coaching is vooral praktijkgericht. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bereid en in staat zijn het eigen functioneren in te brengen tijdens de bijeenkomsten.

Evaluatie en certificering
Tijdens de laatste evaluatie-/examendag worden de deelnemers getoetst op ontwikkelde vaardigheden en de beheersing van  de stof  voor het Practitioner NLP examen. Indien tenminste 90% van de bijeenkomsten is bijgewoond en de  deelnemer een positief oordeel heeft gekregen op de toetsing van zijn persoonlijke competenties en NLP-vaardigheden, dan zal de deelnemer  het NLP Practitioner certificaat ontvangen.

Ervaringen

 • Miranda

  In economisch zware tijden waarbij ik gelukkig mag zijn met mijn baan liep het de laatste jaren moeizaam. Mogelijk herkent u dat wel, die dagen waarop je weinig uitdaging hebt in je functie en die promotie net je beurt voorbij gaat. Hoewel ik mij heel veilig en vertrouwd voelde in deze comfortzone wist ik dat het tijd was voor verandering. Verandering vraagt om uit de comfortzone te stappen en mijn gedrag hierop aan te passen. Het ‘managen’ van de meest lastigste persoon was ik zelf.

  Door NLP in Organisaties ben ik gaan inzien dat beperkende overtuigingen mijn ontwikkeling en persoonlijke groei in de weg stonden. Door mijn kijk op de wereld te veranderen, heb ik geleerd beter om te gaan met de gebeurtenissen in de organisatie (en ook privé). Ik ontdekte dat mijn gedrag de schakel tussen oorzaak en gevolg was, tussen doel en resultaat en tussen falen en succes. Ook binnen het team en de organisatie blijft mijn gedrag niet onopgemerkt. De communicatie verloopt effectiever, de kwaliteit van het werk is toegenomen en er wordt met plezier samengewerkt.

  En wat betreft de promotie, die is er gekomen net zo als de uitdaging die ik weer in mijn werk heb gevonden. Of zoals in NLP heel mooi verwoord: “Succes is geen toeval doch dwing je af door klaar te zijn voor de toekomst”. Ben jij klaar voor die toekomst?

 • Wendy

  NLP heeft me bewust gemaakt van de spiegel die ik ben en me inzicht gegeven in gedrag en de oorsprong van gedrag.

 • Patrick

  De training heeft me op diverse vlakken veel gebracht. In mijn functie als manager houd ik me veel bezig met het doorvoeren van veranderingen. Hierbij gebruik ik vaak de Disney Strategie. Ik heb geleerd om meer naar anderen te luisteren en buiten de zakelijke aspecten ook bewuster oog te hebben voor de randverschijnselen.  Gehoord en gezien worden is hierbij een belangrijk item.

  In gesprekken gebruik ik nog steeds de neurologische niveaus. Dat geeft mij meer aansluiting bij gesprekspartners. Technieken zoals ‘spiegelen’ helpen daarbij ook. Wat ik fijn vind is dat het geleerde direct toepasbaar is. Zowel zakelijk als privé. Al met al ben ik nog steeds enthousiast!

 • Perry

  Tijdens de opleiding tevens de bevestiging gekregen dat je het beste positief kunt denken (welke kansen heb ik, wat kan ik wel, welke keuze heb ik, wat voor een lerend vermogen heb ik).

Stroomschema trainingen en opleidingen

In het overzicht hieronder zie je waar de Persoonlijk leiderschap en professionele coaching past binnen het raamwerk van andere Plata trainingen en opleidingen.

Stroomschema opleidingen Plata NLP Basistraining NLP | TA Introductietraining Systemisch werk Basistraining TA NLP | TA vervolgtraining Practitioner NLP + TA + Systemisch NLP Leiderschap in Organisaties Trainersopleiding NLP Master + TA + Systemisch werk TA Management- en Organisatieontwikkeling Werken met Groepsdynamiek