Leidinggeven met persoonlijk kompas

> Leiderschapsontwikkeling vanuit Funtional Fluency
Leidinggeven met persoonlijk kompas

Transparante kaders

Goed teamwork vraagt van jou als leider dat je helder communiceert vanuit transparante kaders. Een team zit niet te wachten op een sterke man of een superspecialist, maar om een leider die de organisatie vanuit een moreel kompas richting kan geven en kan verbinden. Iemand die ervoor zorgt dat teamleden hun eigen ambities en die van de organisatie waarmaken.

NLP leiderschapZelfinzicht als sleutel naar succes

Leidinggeven vraagt van jou dat je je ontwikkelt van binnenuit. Het vraagt de ontwikkeling van jouw persoonlijk kompas.  Wie ben je? Waar sta je voor? Hoe ben je hier gekomen? Wat is je verhaal? Hoe vind je richting? Hoe past jouw kompas in de context van de organisatie?

Als je kompas geijkt is wordt het makkelijker om richting te geven aan jezelf en anderen en de gezamenlijke doelen te bereiken.

Werken vanuit Functional Fluency en NLP leiderschapsmodellen

Lees meer

Wat kun je ermee

Wat bereik je met de opleiding Leidinggeven met persoonlijk kompas

 • professioneel communiceren vanuit heldere waarden
 • zelfinzicht en persoonlijke motivatie
 • ontwikkeling van moreel kompas als toets voor je leiderschap
 • betekenis geven aan team of organisatie
 • leiding geven om het team of de organisatie te verbinden
 • helder managen vanuit transparante verwachtingen
 • richting geven vanuit autonomie en eigenaarschap

De opleiding opent je persoonlijke potentieel om vanuit zelfinicht en stevigheid betekenis te geven aan het collectief van je team of organisatie.

 

De opleiding

De opleiding is gericht op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap op basis van een eigen moreel kompas, waar je zelf blij van wordt. Het resultaat is dat je communicatie helder en functioneel is waardoor sturing geven makkelijker wordt. Het wordt ook makkelijker om ruimte te geven aan anderen om vanuit eigenaarschap hun ambities waar te maken en aan te sluiten op de doelstellingen van de organisatie.

De opleiding Leidinggeven met persoonlijk kompas zorgt ervoor dat in staat bent om:

 • helder waar te nemen wat er gebeurt en transparant te zijn in je reacties
 • professioneel te sturen en richting te geven vanuit verbinding
 • vertrouwen te geven en vertrouwen te ontvangen
 • verantwoordelijkheid te nemen en verantwoordelijkheid te geven
 • duidelijk te zijn in je eigen behoeftes én de behoeftes van anderen te respecteren
 • helder te zijn in wederzijdse verwachtingen
 • conflicten niet uit de weg te gaan en deze durven te benoemen

Programma opleiding Leidinggeven en persoonlijk kompas

In de opleiding worden 5 hoofdthema’s/modules behandeld:

Module 1 – Communicatie en gedrag: over lagen in communicatie, sturing van gedrag en onbewuste gedragspatronen
Effectieve communicatie, inzicht in onderliggende patronen die gedrag aansturen. Creativiteit, wederzijds begrip en keuzemogelijkheden nemen toe met direct resultaat.

Module 2 – Ontwikkeling van innerlijk kompas: over aandacht, ethische waarden en een transparant wereldbeeld
Afstemmen op motiverende waarden. Emotionele intelligentie. Toename van autonomie en probleemoplossend vermogen. Met als resultaat meer zin in samenwerken voor jezelf en voor jouw team.

Module 3 – Zelfinzicht en zelfleiderschap: over aarding en het loslaten van oude beperkingen
‘Wie zijn historie kent hoeft hem niet te herhalen.’ Oude beperkingen loslaten, loyaliteit herschikken en besluiten nemen. Veiligheid creëren en borgen om te mogen leren van ervaringen. Zelfs in stressvolle situaties in een vermogende stemming blijven en in verbinding met de ander staan.

Module 4 – Managen zonder macht: over invloed en regie, het omgaan met weerstand en het oplossen van conflicten
De kracht van taal en de geheimen van non-verbale communicatie. Vanuit andere perspectieven betekenis geven en het soepel omgaan met weerstand. Conflicten niet uit de weg gaan maar benoemen en succesvol naar positieve oplossingen werken.

Module 5 – Leiden om te verbinden: over effectief gedrag, realiteitsbesef en Functional Fluent leadership
Je gedrag doelmatig en soepel laten stromen. Het vergroten van de (inter)persoonlijke effectiviteit. Vanuit helder bewustzijn verbinden van team en organisatie. Zo vergroot je invloed op een verantwoorde wijze, gericht op dat wat zowel dienend is voor jou als voor de anderen (‘do I and others benefit’).

 

Voor wie

Voor wie is de opleiding Leidinggeven en persoonlijk kompas bedoeld?

De opleiding Leidinggeven en persoonlijk kompas is speciaal ontwikkeld voor mensen die vanuit persoonlijk leiderschap en vanuit heldere waarden, willen bijdragen aan het beter functioneren van het collectief (team of organisatie) en de mensen die daarin werkzaam zijn.

In praktische zin is de opleiding gericht op personen die leiderschapsrollen vervullen binnen teams in/bij:

 • overheidsorganisaties
 • gezondheidszorg
 • onderwijs
 • bedrijfsleven
 • management- en teamontwikkeling
 • advieswerk
 • HRM-afdelingen

Praktisch

Praktische informatie
De opleiding wordt gegeven in een begin- en eindblok van 2 dagen en 6 individuele trainingsdagen daar tussenin. Toekenning van plaatsen is op volgorde van inschrijving.

Toelatingsvoorwaarden
Werkzaam zijn in een leidende of begeleidende rol in organisaties of als adviseur van organisaties.

Opleidingsduur en studiebelasting
Het totale aantal bijeenkomsten 10 dagen. Daarnaast zijn er intervisiebijeenkomsten tussen de opleidingsdagen in (via zoom-rooms of in fysieke bijeenkomsten). In totaal zijn dit 82 contacturen. Naast de bijeenkomsten zullen de deelnemers zich moeten voorbereiden op de opleidingsdagen door het lezen van literatuur en het uitvoeren van tussentijdse opdrachten en zelfevaluaties (3  x 4 uur) en het voorbereiden van hun individuele eindopdracht (15 uur). In totaal zijn dit 27 uur voor voorbereiding  en zelfstudie. De totale studiebelasting komt daarmee op 109 uur. De werkwijze in de opleiding is vooral praktijkgericht. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bereid en in staat zijn het eigen functioneren in te brengen tijdens de bijeenkomsten.

Evaluatie en certificering
Tijdens de laatste evaluatiedag worden de deelnemers getoetst op ontwikkelde vaardigheden en de beheersing van de stof. Indien tenminste 90% van de bijeenkomsten is bijgewoond en de deelnemer een positief oordeel heeft gekregen op de toetsing, dan zal de deelnemer het opleidingscertificaat Leidinggeven met persoonlijk kompas ontvangen.

Ervaringen

 • Wendy

  NLP heeft me bewust gemaakt van de spiegel die ik ben en me inzicht gegeven in gedrag en de oorsprong van gedrag.

 • Patrick

  De training heeft me op diverse vlakken veel gebracht. In mijn functie als manager houd ik me veel bezig met het doorvoeren van veranderingen. Hierbij gebruik ik vaak de Disney Strategie. Ik heb geleerd om meer naar anderen te luisteren en buiten de zakelijke aspecten ook bewuster oog te hebben voor de randverschijnselen.  Gehoord en gezien worden is hierbij een belangrijk item.

  In gesprekken gebruik ik nog steeds de neurologische niveaus. Dat geeft mij meer aansluiting bij gesprekspartners. Technieken zoals ‘spiegelen’ helpen daarbij ook. Wat ik fijn vind is dat het geleerde direct toepasbaar is. Zowel zakelijk als privé. Al met al ben ik nog steeds enthousiast!

 • Perry

  Tijdens de opleiding tevens de bevestiging gekregen dat je het beste positief kunt denken (welke kansen heb ik, wat kan ik wel, welke keuze heb ik, wat voor een lerend vermogen heb ik).

Stroomschema trainingen en opleidingen

In het overzicht hieronder zie je waar de Leidinggeven met persoonlijk kompas past binnen het raamwerk van andere Plata trainingen en opleidingen.

Stroomschema opleidingen Plata NLP