Groepsdynamisch werken in teams en organisaties

> Succesvol sturen op verandering
Groepsdynamisch werken in teams en organisaties

Groepsdynamisch werken en bewustwording van de emotionele structuur binnen groepen

Groepen hebben een cognitieve en een emotionele structuur. Keuzes in veranderingsprocessen lijken vaak uit de cognitieve structuur te komen, maar of deze veranderingen werkelijk tot resultaat komen, hangt af van de emotionele structuur. Bewustwording van de emotionele structuur van onszelf en die van de groep geeft inzicht om tot duurzame besluiten te komen. Waar zijn we bang voor, waar is de groep bang voor? Maar ook, waar worden we blij van en waar wordt de groep nou enthousiast van?

Professionele performance binnen teams

Iedere organisatie heeft te maken met onderliggende onbewuste dynamieken die het gedrag van mensen in teams bepalen. Vooral bij veel veranderingen in de organisatie en wisselingen van medewerkers verandert de onderlinge verhouding. Daardoor kan er een kernspanning ontstaan die ongemakkelijk kan voelen en die ervoor zorgt dat binnen het team ongemak en frustratie wordt ervaren, die het groepsproces belemmert. Inzicht in en kunnen werken met groepsdynamieken zorgt ervoor dat je als leider jouw team kunt begeleiden naar een optimale professionele performance.

Na afronding van de opleidingsblokken (3x) wordt enige tijd later een extra terugkom- en casuïstiekdag georganiseerd om thema’s waar je als deelnemer tegenaan loopt uit te werken.

Groepsdynamisch werken

Lees meer

Wat kun je ermee?

Wat kun jij als leider bereiken met deze opleiding groepsdynamisch werken?

 • Herkennen van de werking van cognitieve en emotionele structuur binnen teams en invloed uitoefenen in beide structuren
 • Als leider kunnen bewegen binnen de emotionele structuur van het team zonder in de overdracht te raken
 • Contextueel leren kijken vanuit persoon, rol en organisatie en vanuit alle stakeholders bij veranderingsprocessen in (overheids)organisaties, scholen of instellingen.
 • Leren omgaan met het continue proces van verandering en de onzekerheden die daarbij horen
 • Vanuit brede visie leren kijken hoe veranderingsprocessen dienstbaar kunnen zijn aan de primaire missie van jouw organisatie
 • Teamleden helpen bij de ontwikkeling van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam bij hun functioneren in het bedrijfsproces
 • Leren werken vanuit de onderstroom van de (overheids)organisatie, school of instelling bij (cultuur)verandering
 • Eigen organisatie overstijgende visie ontwikkelen en visie van anderen herkennen en hierop inspelen
 • Vanuit brede visie leren kijken hoe veranderingsprocessen dienstbaar kunnen zijn aan de primaire taken van de organisatie, instelling of school
 • Voor onderwijsorganisaties: integratie van het primaire onderwijsproces (leerling tot leren laten komen) bij veranderingsprocessen en bij de vorming van structuur en samenwerking

Praktische informatie

Vooropleiding Groepsdynamisch Werken

De opleiding Groepsdynamisch werken in teams en organisaties kan worden gevolgd als je de opleiding TA Management & Organisatieontwikkeling of een vergelijkbare TA opleiding hebt gevolgd (bijv. TA voor Schoolleiders). Bij twijfel over je vooropleiding of indien gewenst vanuit een andere thematiek, kan er voorafgaand aan de opleiding een intakegesprek met één van de opleiders plaatsvinden.

De 3 opleidingsblokken (totaal 6 dagen) worden afgesloten met een 7e casuïstiek terugkomdag. Tussen de opleidingsblokken werken deelnemers met elkaar in intervisiegroepen aan opdrachten.

Voor wie

Voor wie

De opleiding bouwt voort op de opleiding TA Management en Organisatieontwikkeling of vergelijkbare opleidingen (bijvoorbeeld TA voor Schoolleiders) en is bedoeld voor mensen die een sturende of adviserende rol binnen organisaties vervullen:

 • leidinggevenden binnen overheidsorganisaties
 • leidinggevenden in (zorg)instellingen
 • managers in dienstverlening en bedrijfsleven
 • opleidingsmanagers
 • schoolleiders en onderwijsdirecteuren
 • trainers
 • mediators en organisatieconsultants

Stroomschema trainingen en opleidingen

In het overzicht hieronder zie je waar de Groepsdynamisch werken in teams en organisaties past binnen het raamwerk van andere Plata trainingen en opleidingen.

Stroomschema opleidingen Plata NLP