Groepsdynamisch werken bij Organisatieontwikkeling

> Werken in onderstroom en emotionele structuur bij groepen
Groepsdynamisch werken bij Organisatieontwikkeling

Groepsdynamisch werken en bewustwording van de emotionele structuur binnen groepen

Groepen hebben een cognitieve en een emotionele structuur. Keuzes in veranderingsprocessen lijken vaak uit de cognitieve structuur te komen, maar of deze veranderingen werkelijk tot resultaat komen, hangt af van de emotionele structuur. Bewustwording van de emotionele structuur van onszelf en die van de groep geeft inzicht om tot duurzame besluiten te komen. Waar zijn we bang voor, waar is de groep bang voor? Maar ook, waar worden we blij van en waar wordt de groep nou enthousiast van?

Groepsvorming - Tuckman - Plata

Lees meer

Wat kun je ermee?

Wat kun jij als leider bereiken met deze vervolgopleiding groepsdynamisch werken?

  • Herkennen van de werking van cognitieve en emotionele structuur binnen teams en invloed uitoefenen in beide structuren
  • Als leider kunnen bewegen binnen de emotionele structuur van het team zonder in de overdracht te raken
  • Contextueel leren kijken vanuit persoon, rol en organisatie en vanuit alle stakeholders bij het veranderingsproces
  • Leren werken vanuit de onderstroom van de organisatie bij (cultuur) verandering
  • Leren omgaan met het continue proces van verandering en de onzekerheden die daarbij horen
  • Vanuit brede visie leren kijken hoe veranderingsprocessen dienstbaar kunnen zijn aan de primaire missie van jouw organisatie
  • Teamleden helpen bij de ontwikkeling van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam bij hun functioneren in het bedrijfsproces

Praktische informatie

Vooropleiding Groepsdynamisch Werken

De opleiding Groepsdynamisch werken bij organisatieontwikkeling kan worden gevolgd als je de opleiding TA Management & Organisatieontwikkeling hebt gevolgd of een vergelijkbare opleiding. Voorafgaand aan de opleiding krijg je een intakegesprek met een van de opleiders. Er kunnen maximaal zestien studenten deelnemen aan deze opleidingsgroep. De 6-daagse opleiding wordt afgesloten met een 7e casuïstiek terugkomdag. Tussen de opleidingsblokken werken deelnemers met elkaar in intervisiegroepen aan opdrachten.

Stroomschema trainingen en opleidingen

In het overzicht hieronder zie je waar de Groepsdynamisch werken bij Organisatieontwikkeling past binnen het raamwerk van andere Plata trainingen en opleidingen.

Stroomschema opleidingen Plata NLP Basistraining NLP | TA Introductietraining Systemisch werk Basistraining TA NLP | TA vervolgtraining Practitioner NLP + TA + Systemisch NLP Leiderschap in Organisaties Trainersopleiding NLP Master + TA + Systemisch werk TA Management- en Organisatieontwikkeling Werken met Groepsdynamiek