De leraar als verbindende kracht

> Werken vanuit Secure Bases
De leraar als verbindende kracht

Verdiepende opleiding voor wie voldoende bekend is met Transactionele Analyse of de TA voor leraren (of vergelijkbare opleiding) heeft gevolgd. In deze opleiding neemt het begrip secure base een belangrijke plek in. Secure bases zijn die mensen, doelen of dingen waarmee we ons op een bijzondere manier verbinden. Secure bases geven ons bescherming, kracht en energie.

Caring en daring
Als leraar wil je de ontwikkeling van leerlingen positief beïnvloeden. Je wilt leerlingen klaarmaken voor een complexe wereld, die snel verandert. Thema’s als veiligheid en onveiligheid zijn actueler dan ooit. Waar vinden we bronnen van inspiratie en energie? Wat hebben leerlingen nodig zodat ze op onderzoek uitgaan, uitdagingen aannemen en risico’s durven nemen? Daar gaat deze verdiepende opleiding over.

secure base

Resultaat

Te bereiken doelen opleiding de Leraar als verbindende kracht

 • Leraren maken een verdiepingsslag in het werken met de Transactionele Analyse
 • Leraren leren om te gaan met veranderingen | transities bij henzelf en bij leerlingen
 • Leraren leren het verschil tussen strijd en conflict en leren het conflict in te zetten als instrument
 • Leraren kunnen werken met weerstand en daarin blijven staan
 • Leraren kunnen werken in het hier-en-nu
 • Leraren begrijpen de kracht van de ontmoeting en kunnen partnerschap creëren
 • Leraren weten wat een Secure Bases is en kennen het belang van Secure Bases voor henzelf en voor leerlingen
 • Leraren leren hoe ze een Secures Bases kunnen zijn voor leerlingen, zodat leerlingen met meer vertrouwen naar school gaan wat prestaties en plezier op een positieve manier beïnvloed

De opleiding

Autonomie ontwikkelen in relatie tot de ander

De opleiding De leraar als verbindende kracht gaat in op het belang van de werkelijke ontmoeting. In onderwijsland is al langer bekend dat de relatie en de ontmoeting tussen leraar en leerling essentieel is voor het welslagen van leerlingen. Niet de methode is van doorslaggevend belang, maar het contact.

Het centrale thema van de Transactionele Analyse is autonomie-ontwikkeling. Als we autonoom reageren hebben we altijd verschillende opties tot onze beschikking. Autonomie wordt ten onrechte wel eens vergeleken met zelfstandigheid, waarin je losstaat van de ander. Autonomie gaat echter altijd in relatie met de ander.

Iedere leraar heeft tot taak zich te ontwikkelen tot een veilige basis; in zichzelf en in relatie met de ander. Bewustzijn vormt hiervoor de basis. Liefde voor de leerlingen en liefde voor je werk doen de rest. ‘They don’t care how much you kow, until they know how much you care’.

Inhoud

Specifieke onderwerpen in de opleiding

In de opleiding komen naast ‘de professionele ontmoeting’ onderwerpen aan bod als:

 • de transitiecirkel
 • hechting
 • het systeem van herkomst
 • van ouder-volwassen-kind naar de integrerende Volwassene
 • omgaan met losse eindjes uit het verleden
 • secure bases

Voor wie

Doelgroep van de opleiding

 • leraren vanuit het PO, VO, MBO, BVE of HO
 • leerlingbegeleiders
 • intern begeleiders
 • zorgcoördinatoren
 • remedial teachers
 • bouwcoördinatoren

Instroomeisen: opleiding TA voor leraren of een vergelijkbaar opleidingstraject (dit ter beoordeling van de opleiders)

Praktisch

Praktische informatie

De opleiding wordt in 3 blokken van 2 dagen gegeven.  De werktijden zijn van 10:00 – 17:00 uur. Toekenning van plaatsen is op volgorde van inschrijving.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden moeten deelnemers:

 • de opleiding TA voor leraren bij Plata hebben gevolgd of een vergelijkbaar TA traject
 • bereid zijn thema’s en casuïstiek uit de eigen werkpraktijk in te brengen

Opleidingsduur en studiebelasting

Het totale aantal bijeenkomsten is 6 dagen (12 dagdelen). Daarnaast heeft elke deelnemer 2 intervisiebijeenkomsten (van elk 3 uur) tussen de opleidingsdagen in. In totaal zijn dit 42 contacturen. Naast de bijeenkomsten zullen de deelnemers zich moeten voorbereiden op de opleidingsdagen door het lezen van literatuur en het uitvoeren van tussentijdse opdrachten en zelfevaluaties (2 x 9 uur). In totaal zijn dit 18 uur voor voorbereiding en zelfstudie. De totale studiebelasting komt daarmee op 60 uur.

Evaluatie- en certificering

Gedurende de opleidingsdagen zullen de deelnemers worden getoetst op hun ontwikkelde vaardigheden en inzichten en de toepassing in onderwijssituaties. Indien 100% van de bijeenkomsten is bijgewoond en de deelnemers een positief oordeel hebben gekregen op de theoretische kennis, de ingebrachte casuïstiek en bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkelingsproces dan zal de deelnemer het certificaat van deelname ontvangen ontvangen.

Trainingslocatie

Fletcher hotel Amersfoort