Professionaliseringsavonden

> Werken met thema's uit de werkpraktijk
Professionaliseringsavonden

Inspirerende avonden voor uitwisseling, supervisie en feedback.
Er is veel belangstelling voor avonden waarop werkgerelateerde thema’s kunnen worden ingebracht en uitgewerkt. Daarbij blijkt steeds weer hoeveel je door middel van NLP, Transactionele Analyse en Systemisch Werk op persoonlijk en werkgerelateerd terrein kunt verhelderen. Voor jezelf en in je rol als begeleider van anderen.

Plata wil tijdens de professionaliseringsavonden een kader bieden om werkgerelateerde situaties te benaderen vanuit verschillende contexten. Welke modellen en oefeningen werken voor de één en wat werkt voor een ander? De avonden zijn niet alleen waardevol als je een persoonlijke praktijkvraag of thema wilt inbrengen; juist praktijkthema’s die anderen inbrengen maken de avonden bijzonder leerzaam en ervaringsrijk, waarbij je inzicht krijgt in de mogelijkheden om tot interventies te komen vanuit verschillende werkmodellen. De avonden dragen juist door onderlinge uitwisseling en feedback bij aan jouw verdere professionalisering bij het begeleiden van anderen. Al met al levert dit steeds rijke en inspirerende avonden op en ontstaan er steeds openingen voor inspiratie en bezinning voor ieder persoonlijk.

Planning Professionaliseringsavonden
Professionaliseringsavonden worden gepland op woens- en donderdagen, van 18.30 uur tot 20.30 uur.

Kostenbijdrage
Het tarief voor deelname aan een professionalseringsavond is € 45,-.

Voor wie
Heb je een vraag of situatie uit jouw werkpraktijk waar je over wilt uitwisselen? En sta je open voor het delen van je ervaringen en het onderzoeken en analyseren van de verschillende aspecten van daarvan met anderen? Dan ben je van harte welkom op onze professionaliseringsavonden.