Casuïstiekavonden

> Werken met vragen waar jij mee zit
Casuïstiekavonden

Inspirerende avonden voor jouw persoonlijke ontwikkelingsvragen en voor het opdoen van ervaring met trainingsmethoden
Er is veel belangstelling voor avonden waarop werkgerelateerde thema’s en persoonlijke vragen kunnen worden ingebracht en uitgewerkt. Daarbij blijkt steeds weer hoeveel je door middel van NLP, Transactionele Analyse en Systemisch Werk op persoonlijk en werkgerelateerd terrein kunt verhelderen. Voor jezelf en in je rol als begeleider van anderen.

Plata wil je tijdens de casuïstiekavonden laten ervaren hoe je persoonlijke en/of werkgerelateerde vragen oplost. Welke modellen en oefeningen kun je toepassen om jezelf te ontwikkelen of een vraag van een ander op te pakken? De avonden zijn niet alleen waardevol als je een persoonlijke vraag of thema wilt inbrengen; juist thema’s die anderen inbrengen maken de avonden bijzonder leerzaam en ervaringsrijk, waarbij je inzicht krijgt in de mogelijkheden van NLP, TA en SW en ook kunt werken aan jouw verdere professionalisering bij het begeleiden van anderen. Al met al levert dit steeds rijke en inspirerende avonden op.

De opzet van de avonden is dat een aantal (persoonlijke) vragen wordt uitgewerkt. Het uitwerken van een vraag wordt begeleid door één van de trainers van Plata. Aansluitend wordt uitleg gegeven over de gekozen ‘interventie’ en wordt met elkaar uitgewisseld. Zo ontstaan er steeds openingen voor inspiratie en bezinning voor ieder persoonlijk.

Planning Casuïstiekavonden
In het komende leerjaar 2017 – 2018 is een avondenreeks gepland op woens- en donderdagen, van 18.30 uur tot 21.00 uur. Hieruit kan een keuze gemaakt worden voor 5 avonden (graag gekozen data even noteren en vervolgens aangeven bij de toelichting op het inschrijfformulier).

Kostenbijdrage
Het tarief voor 5 avonden is € 100,- (dat is € 20,- per avond). De mogelijkheid blijft ook bestaan om per avond in te schrijven. Het tarief daarvoor bedraagt € 30,-. Ben je nog nooit eerder bij Plata geweest dan kun je de eerste keer als toeschouwer gratis deelnemen (even vermelden bij toelichting).

Heb je een persoonlijke of werkgerelateerde vraag? Of wil je zien hoe de Plata coaches individueel mensen begeleiden? Dan ben je van harte welkom op onze casuïstiekavonden. Aan het begin van de avond inventariseren we welke vragen er zijn en wordt besloten met welke vragen wordt gewerkt. Daarbij wordt ook gekeken naar de interesses die leven in de groep.