Opleiding volgen bij Plata met STAP-budget van de overheid

Op 28 februari is er een nieuwe ronde voor de subsidieregeling STAP voor training en opleiding. De subsidie is bedoeld om jou te helpen jezelf verder persoonlijk en professioneel te ontwikkelen in je werk of flexwerk, in je loopbaan of als zelfstandige. (NB: inschrijven voor opleiding uiterlijk donderdag 16 maart).

Het STAP-aanbod van Plata waarvoor je nu STAP kunt aanvragen:

STAP-budget is er voor iedereen

Met het geld uit het STAP-budget kun je één van de bovenstaande trainingen bij Plata gratis of met € 1.000,00 korting volgen. Werknemers en werkzoekenden, maar ook flexwerkers en zelfstandigen komen voor STAP-budget in aanmerking. Dat zijn de meeste mensen tussen 18 en 67 jaar. Je mag één keer per jaar een aanvraag doen voor de opleiding, die je wilt volgen.

Vooraanmelden op onze website belangrijk

Om te zorgen dat je aanvraag snel wordt toegewezen (het aantal aanvragen is niet onbeperkt) kun je je nu al vooraanmelden op de website van Plata. Kies één van bovenstaande opleidingen en meld je nu alvast aan. Je hoeft dan niet tot 28 februari te wachten om je alvast in te schrijven.

Op de webpagina van de opleiding die je wilt gaan volgen kun je je nu al ‘vooraanmelden’. Wij vullen dan voor jou het aanmeldformulier in dat nodig is voor de STAP-aanvraag bij UWV zodra dat beschikbaar komt. Het enige dat jij op 17 maart dan nog te doen hebt, is het aanmeldformulier indienen bij dat STAP-portaal van UWV. We sturen je daarover tegen die tijd informatie hoe je dat doet.

En mocht je STAP-budget om wat voor reden dan ook niet worden toegewezen, bijvoorbeeld omdat het budget op is, dan zit je nergens aan vast. Je mag dan sowieso een nieuwe aanvraag doen in de volgende aanvraagperiode (eens per twee maanden).

Wacht niet te lang als je een bepaalde training gratis wilt volgen, ook onze trainingen hebben een beperkt aantal plaatsen.

Heb je vragen over de STAP-regeling, neem dan contact ons op via: stap@platafoundation.nl of bel met ons secretariaat.

Aanvraagtermijn
Kalenderjaar 2023 kent vijf aanvraagtermijnen waarbinnen je een aanvraag kunt indienen. In 2023 begint de eerste termijn eind februari. Als de aanvraagtermijn op vrijdag 17 maart start (om 10:00 uur), kun jij je via het STAP-portaal van UWV aanmelden met het aanmeldbewijs dat je van ons hebt gekregen. Is het budget van die termijn op, dan is aanvragen niet meer mogelijk (op=op). Wacht dan op de start van een nieuwe aanvraagtijdvak voor een mogelijk nieuwe aanvraag.

We krijgen soms vragen over het STAP-budget.
Hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen.

Kan ik het STAP-budget gebruiken voor een lopende opleiding?
Het STAP-budget kan alleen worden ingezet voor opleidingen en trainingen die starten minimaal 1 maand nadat je aanvraag definitief is goedgekeurd door het UWV. Het STAP-budget kan dus niet worden gebruikt voor een opleiding die al eerder is gestart.

Dus als er bijvoorbeeld een STAP wordt aangevraagd bij het UWV op 1 mei en die aanvraag is op 2 mei definitief goedgekeurd door het UWV, dan kan dat alleen maar voor een opleiding, die start op 2 juni of later. Ook moet de opleiding binnen 3 maanden starten.

Kan ik het STAP-budget gebruiken voor elke opleiding?
Het STAP-budget kan alleen worden gebruikt voor opleidingen die zijn aangemeld voor STAP. Het STAP-budget is € 1.000,00 per jaar en kan maar 1 keer per jaar worden aangevraagd. Als je het gebruikt voor een opleiding van bijvoorbeeld € 600,00 dan ben je het andere deel van je budget (€ 400,00) voor dat jaar dus kwijt. Om die reden selecteren wij elke aanvraagperiode opleidingen, waarmee jij je STAP-budget optimaal kan benutten.

Krijg ik altijd STAP-budget?
Wanneer je STAP-budget aanvraagt, heb je niet de zekerheid dat deze ook wordt goedgekeurd. Er is namelijk per aanvraagperiode (eens per 2 maanden) een beperkte hoeveelheid geld voor STAP-aanvragen beschikbaar. Dat kan betekenen dat aan het begin van elke nieuwe aanvraagperiode het geld snel op is. Het UWV werkt wel aan een eerlijker verdeling van STAP subsidies, waardoor de kans op toewijzing van je STAP-aanvraag groter is dan in het verleden. Heb je je aangemeld voor een van onze STAP-opleidingen, dan ontvang je hierover uitgebreide informatie én hulp om dat proces zo goed mogelijk  te doorlopen.

Kan ik een nieuwe aanvraag doen als mijn aanvraag wordt afgewezen?
Elke 2 maanden is er een nieuwe aanvraagronde. Is het je eerder niet gelukt om STAP-budget te krijgen, bijvoorbeeld doordat het STAP-budget al heel snel op was, dan kan je 2 maanden later gewoon een nieuwe aanvraag doen voor STAP-budget om in te zetten voor een van onze STAP-opleidingen.

Kan ik nu al een STAP-subsidie aanvragen voor een langlopende (jaar)opleiding?
STAP-subsidie kun je alleen aanvragen voor een jaaropleiding die start binnen 3 maanden na afloop van een 2-maandelijkse aanvraagperiode. Afhankelijk van wanneer de opleiding start kan het zijn dat er maar 1 moment (aanvraagperiode) is dat daarvoor een STAP-subsidie kan worden aangevraagd, maar soms zijn er 2 aanvraagmomenten. Een voorbeeld: voor een opleiding die vanaf augustus met STAP wordt aangeboden en die in november start kan alleen begin september STAP-subsidie worden aangevraagd. Zou diezelfde opleiding in januari starten, dan kan ook begin november nog een aanvraag worden ingediend.
NB: Als je definitieve deelname afhankelijk is van toekenning van het STAP-budget (en niet deelneemt als je geen STAP krijgt), dan kom je op de optielijst/wachtlijst.