BEGELEIDING EN COACHING

Juist in deze tijd komen veel mensen in situaties, die ze als moeilijk ervaren of lopen ze tegen thema’s aan waarvan ze zich eerder niet zo bewust waren.

Persoonlijke thema’s in Corona-tijd
Misschien heb je iets heftigs meegemaakt, voel je je machteloos of maak je je zorgen. Begeleiding door een coach biedt dan uitkomst. Thema’s als moeilijk kunnen verbinden, in de huidige situatie waarbij fysiek contact minder makkelijk is, problemen met aansturen en monitoring van processen of stress door steeds veranderende omstandigheden en motivatieproblemen.

Blended coaching
Meestal is het fijn om eerste contacten te laten verlopen via face-to-face gesprekken. Communicatie is namelijk meer dan het uitwisselen van woorden. En zeker bij zo’n kennismaking is het goed om de mogelijkheid te hebben fysiek in de ruimte aanwezig te zijn en daarbij ook te kunnen werken met meer dan woorden. Maar voor het vervolgtraject is het online ontmoeten inmiddels ook een uitstekende manier gebleken om verder aan thema’s te kunnen werken.

Blended coaching geeft ook alle mogelijkheden voor maatwerk, ook omdat sommige ontwikkeltools juist zijn ontwikkeld voor online werken en uitwisselen. Ook is er een praktisch oogpunt om met online werken de reistijd te verminderen.

De uiteindelijke invulling doen we uiteraard in goed overleg, of het nu je voorkeur heeft om meer fysiek bij elkaar te zijn of online te werken. En uiteraard binnen de mogelijkheden die de RIVM-maatregelen toelaten.