Welke waarden zijn voor jou belangrijk?

Creëer je eigen waarden-App
Heb je weleens ervaren dat je jezelf saboteert? En dat je niet begrijpt waarom? Presteer je naar behoren en levert dat je toch geen goed gevoel op? Heb je weleens een conflict met je partner of een collega waar je niet uitkomt? Of een innerlijk conflict waarmee je zelf worstelt? Ga ik nu doen waar ik zin in heb? Of ga ik uit plichtsbesef toch naar die verjaardag? Welke keuze je ook maakt, je houdt er toch een vervelend gevoel aan over. Zou je dit graag anders willen?

Waarden sturen ons gedrag. En waarden bepalen ook achteraf of we ergens wel of niet tevreden over zijn. Veel mensen zijn zich slechts voor een deel bewust van hun leidende waarden. Bewust worden maakt je leven een stuk overzichtelijker en gemakkelijker.

Richard Bandler heeft de Waarden-App bedacht:

  1. Schrijf intuïtief 10 waarden op die voor jou belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: liefde, harmonie, plezier, familie, zekerheid, gezondheid, ontwikkeling, avontuur, duidelijkheid en vertrouwen
  2. Maak 10 kleine briefjes met daarop de 10 waarden en leg ze op tafel. Orden deze briefjes van 1-10 waarbij 1 de belangrijkste is. Schuif net zolang met de volgorde totdat je tevreden bent
  3. Doe je ogen dicht en stel – één voor één – iedere waarde voor als een kleurrijk icoontje van een smartphone. Teken op de briefjes bij elk woord een symbool en gebruik daarbij de kleur die voor jou passend is.
  4. Merk de kwaliteit op van alle waarden in een continuüm terwijl je naar het beeld kijkt. Let op de submodaliteiten. Hoe sterk is het gevoel bij de verschillende waarden?
  5. Check of de volgorde nog klopt. Zijn er mogelijk conflicterende waarden? Avontuur en zekerheid gaan bijvoorbeeld niet per definitie samen
  6. Verplaats je icoontjes in de hiërarchie totdat je helemaal tevreden bent
  7. Test elke verandering en stel je voor wat dit betekent voor je dagelijkse leven
  8. Werk voor jezelf uit hoe je je waarden kunt leven. Welke behoeften en welk gedrag horen erbij? Neem de tijd om dit uit te werken. Bovendien is het een dynamisch proces, omdat zowel jij als de wereld om je heen voortdurend verandert
  9. Zodra je je waarden helder hebt, zal je merken dat het maken van keuzes veel gemakkelijker wordt. En als je doelen zijn afgestemd op je waarden, dan zal je bij het bereiken ervan ook een goed gevoel ervaren. In plaats van dat je doelen nastreeft, word je geleid door je doelen. Het geeft je energie en je wordt er blij van
  10. Tijdens de opleidingen bij Plata horen we vaak cursisten benoemen dat ze ‘gelukkig zijn’ belangrijk vinden. Hoe doe je dat? Gelukkig zijn. Uit onderzoek blijkt dat dankbaarheid een belangrijke bijdrage levert aan gelukkig zijn. Voor welke bezittingen, kwaliteiten en relaties in je leven ben jij eigenlijk dankbaar? Soms waardeer je iets pas op het moment dat je het kwijtraakt. Kijk ter inspiratie eens naar het filmpje over: Gratitude.