Meerdere waarneemposities maken je wijzer en succesvol!

Maak je weleens gesprekken mee waarin je na afloop ontevreden bent over de uitkomst? Bijvoorbeeld omdat jij de ander of de ander jou niet begrijpt? Of heb je meegemaakt dat je energiek een gesprek ingaat en er moe weer uitkomt? Alsof de ander de energie uit je heeft opgezogen. Wil je leren hoe jij je boodschap nog effectiever kunt overbrengen? Hoe je meer begrip voor de ander en zijn of haar drijfveren kunt krijgen? En meer bij jezelf kunt blijven en negatieve energie bij de ander laten?

Als je doet wat je altijd al deed, dan krijg je wat je altijd al kreeg. Meer begrip en effectievere communicatie vraagt dat jij verandert. Elke mens heeft zijn eigen referentiekader. NLP noemt dit kader ook wel ons model van de wereld. Ons referentiekader geeft ons houvast en het is ook goed om je te realiseren dat het niets meer en niets minder is dan jouw subjectieve werkelijkheid. En dat ieder mens dus een andere kijk heeft op diezelfde werkelijkheid.

Mensen zijn het meest effectief als ze in staat zijn hetzelfde vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Want als je alleen vanuit je eigen perspectief naar de wereld kijkt dan interpreteer je op basis van je eigen, beperkte informatie wat er gaande is. Zonder dat je doorhebt dat het weleens heel anders zou kunnen zijn. Een mening is snel gevormd. De vraag is echter of het wel klopt. Kijk eens naar het volgende filmpje:

Onbegrip, miscommunicatie en confrontaties die op niets uitlopen, zijn allemaal terug te voeren op een te beperkte blik op de werkelijkheid. Belangrijke informatie ontbreekt. Gelukkig biedt NLP een prachtig model dat ons in staat stelt om ons referentiekader te verruimen. Waardoor we meer keuzemogelijkheden krijgen, anderen beter begrijpen en onze communicatie effectiever wordt. Het model heet de 3 waarneemposities:

In positie 1 bekijk je de wereld door je eigen ogen. Wat zie, hoor en voel je? Wat denk je en wat wil je? Om je kijk op de wereld te verruimen kun je ook in de huid van de ander kruipen, oftewel positie 2. Je doet even alsof jij de ander bent.  Wat ziet, hoort en voelt de ander als hij of zij jou waarneemt? Wat denkt en wil die ander? Ook al weet je het niet precies dan nog is het mogelijk om je in de ander in te leven.

In de 3e positie is het mogelijk om van een afstand te kijken en luisteren naar de dynamiek tussen jezelf en de ander. Alsof je een observator bent die een film terugkijkt van een gesprek. We zeggen niet voor niets dat het soms handig is om even afstand te nemen. Wat gebeurt er nou tussen deze twee mensen? Wat werkt en wat werkt niet? Heeft de persoon in positie 1 voldoende informatie om effectief te communiceren? Zo nee, wat zou 1 dan aan 2 kunnen vragen? Heb je vanuit de meta-positie nog tips voor jezelf om de interactie met de ander te verbeteren? NLP wordt ook wel de kunst genoemd van het veranderen van de ander door het veranderen van jezelf.

Wil je oefenen met het model van de 3 waarneemposities? En wil je leren hoe je het model ook kunt gebruiken als er meerdere ‘anderen’ zijn? Of hoe je het kunt bekijken vanuit het perspectief van een team, een organisatie of de klant? En zou je ook nog willen leren hoe je achter de positieve intentie komt van niet-effectief gedrag? Dan kun je afhankelijk van je behoefte kiezen uit de opleidingen NLP Practitioner | TA | Systemisch Werk of NLP in Organisaties.