Leiderschap: authentiek en visionair

In de opleiding NLP in Organisaties staat het ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap centraal. De NLP-onderdelen die horen bij een internationaal gecertificeerde NLP-opleiding worden aangereikt ten dienste van jouw leiderschap. Daarbij wordt gestreefd naar zoveel mogelijke directe toepasbaarheid in de werkomgeving.

In tijden van verandering en crises verandert de organisatie (omgeving) zo snel dat authentiek en visionair leiderschap nodig is om teams en organisaties succesvol te laten zijn. De bekende oneliner ‘als je doet wat je altijd al deed, dan krijg je wat je altijd al kreeg’, gaat in de huidige tijd voor organisaties niet meer op. Als je doet wat je altijd al deed dan word je ingehaald door de concurrentie of door de tijd. Met als gevolg dat je minder krijgt dan je altijd al kreeg of als organisatie zelfs met het voortbestaan wordt bedreigd.

Verandering vraagt om uit de comfortzone te stappen en dat is voor veel mensen spannend. Het kan ook nog eens oude ervaringen ‘triggeren’, waardoor mensen (oude) angst ervaren. Wat als ik dit niet kan? Het gaat allemaal zo snel. Word ik misschien overbodig en verlies ik mijn baan?

Het is menselijk dat de focus van medewerkers bij veranderingen en crises gaat richting overlevingsstrategieën. Vechten, vluchten en bevriezen (waaronder ook rationaliseren, praten over in plaats van doen) zijn gericht op het behouden van het oude. Het gevaar is dat een organisatie daardoor achterop raakt ten opzichte van de concurrentie. In een tijd van ‘survival of the fittest’ vraagt het leiderschap om een organisatie flexibel door opeenvolgende veranderingen te loodsen. Continue verandering vraagt dat mensen kunnen ontspannen in de verandering en hun creativiteit en hun kwaliteiten in kunnen zetten ten dienste van de verandering.

‘Flexibel zijn’ vraagt een goede voorbereiding, zodat je mogelijkheden die zich aandienen tijdig herkent en weet hoe je van deze mogelijkheden gebruik kunt maken. Succes is geen toeval doch dwing je af door klaar te zijn voor de toekomst. Dat is een continu proces waarin je de gehele opleiding door wordt ‘gevoed’. Je ontwikkelt vaardigheden die zijn gemodelleerd van succesvolle leiders (Success Factor Modeling). Je wordt bewust van de belangrijkste aandachtsgebieden in tijden van crises en verandering, zodat je een organisatie of team succesvol door een fase van verandering kunt gidsen.

De bekende NLP-trainer Robert Dilts heeft ruim 25 jaar ervaring met het toepassen van NLP in de zakelijke context. Met zijn leiderschapsvisie heeft hij vele grote ondernemingen van over de hele wereld begeleid om klaar te zijn voor de toekomst. De praktisch toepasbare onderdelen uit deze opleiding leren je hoe je jouw leiderschap vorm kan geven. De structuur achter succes wordt duidelijk, leerbaar en overdraagbaar. Daarnaast worden een aantal extra onderdelen toegevoegd waaronder non-verbale communicatie voor leiders en New Code NLP (vermogende stemmingen creëren) zodat jij kunt excelleren in het werk wat je doet.

Organisaties hebben leiders nodig die gecommitteerd zijn om een organisatie te creëren waar medewerkers bij willen horen. Authentiek leiderschap is het resultaat van invloed, integriteit en congruentie. Het omvat het communiceren en hanteren van relaties richting een visie en een toekomst die de moeite waard is om na te streven.

Leiderschap is de vaardigheid om:

  1.  Een visie te ontwikkelen en over te brengen
  2. Anderen te beïnvloeden om zelf resultaten te realiseren
  3. Aan te moedigen om samen te werken en complementair te zijn
  4. Zelf het voorbeeld te zijn van de verandering die je wilt zien bij anderen.

Management is dingen gedaan laten krijgen door anderen. Het is managen van wat je weet. Terwijl leiderschap gaat over het ‘managen’ van het onbekende. Het heeft betrekking op het enthousiasmeren van anderen, zodat ze van binnenuit gemotiveerd zijn om actie te ondernemen richting de gewenste bestemming. Leiderschap komt van het werkwoord ‘gaan’ en betekent begeleiden in een richting door zelf voor te gaan.


Leiderschap vraagt om anderen te betrekken bij het realiseren van de doelen van een organisatie. Het vraagt onder andere de vaardigheid om jezelf in te zetten als instrument, relationele vaardigheden en om systemisch te kunnen denken.

Jezelf als instrument inzetten staat je toe om contextgebonden te kiezen voor de stemming, houding, waarden en strategie die op dat moment functioneel zijn. Zelfsturing gaat over hoe je jezelf leidt als leider.

Relationele vaardigheden hebben te doen met het vermogen om effectief te luisteren, te begrijpen wat bij de ander leeft, effectief te communiceren en mensen te motiveren. Het vraagt te kunnen schakelen in verschillende waarneemposities.

Strategisch denken is nodig om specifieke doelstellingen te definiëren en bereiken. Het omvat de vaardigheid om de benodigde vermogens te mobiliseren om van de huidige situatie naar te gewenste situatie te navigeren. Welke persoon is het meest geschikt om welke actie te ondernemen? Hoe bereiken we zo effectief mogelijk ons gezamenlijke doel?

Systemisch denken wordt gebruikt om probleemsituaties te doorgronden waarin de leider en zijn medewerkers functioneren. Hoe kunnen problemen effectief worden opgelost en hoe creëer ik functionele teams. Het vraagt ervaring en wijsheid van de leider om dit soort probleemsituaties te hanteren.

Visionair Leiderschap
Visie ontwikkelen is de vaardigheid om langetermijnmogelijkheden te verbeelden op verschillende lagen van activiteiten. Een visie omvat een overkoepelend bewustzijn van richting. Een baken waarop de organisatie afkoerst. Deze visie is een reflectie van waarden en innerlijke motivatie. Specifieke doelen staan in functie van het realiseren van de visie.

Een succesvolle leider is in staat om zijn visie en ideeën op mensen over te brengen. Het is daarbij ook nodig de motivatie van anderen te begrijpen en daarop aan te sluiten. Zodat medewerkers van binnenuit gemotiveerd zijn om hun bijdrage te leveren aan het realiseren van doelen, missie en visie. Door jezelf verder te ontwikkelen en de NLP-gereedschappen gericht in te zetten creëer je een organisatie waar mensen graag bij willen horen.