Het geheim van succes

Wat maakt dat de ene organisatie ondanks bedreigingen floreert? En de andere organisatie ten onder gaat zoals in het verleden V&D. Hoe is het mogelijk dat een kleine organisatie met een team van 25 mensen een beter product ontwikkelt dan 1000 mensen van een concurrerende organisatie? Wat maakt dat het ene project wel slaagt? En het andere niet. De ene mens stopt als hij ‘faalt’, terwijl de ander zich niet laat stoppen en tot grote hoogte stijgt! Een belangrijke sleutel tot succes is het modelleren van succesfactoren. Wil je weten hoe jouw leiderschap daarin het verschil kan maken?

Iedere organisatie is uniek. En toch blijken er een aantal universele factoren te zijn die voor een belangrijk deel bepalen of een team of organisatie succesvol is. Factoren die in de praktijk aan het licht komen bij het modelleren van organisaties die wel of juist niet succesvol zijn.

Op kleinere schaal kun je dit al doen door projecten te evalueren aan de hand van de Neurologische Niveaus. Het gaat om het verschil dat het verschil maakt. Hier kom je achter door te reflecteren op een succesvol en een niet-succesvol project.

  • Welke rol hebben de missie en visie gespeeld? Wat is de bijdrage van in- of externe klanten?
  • Welke rol heeft identiteit gespeeld? Is er een ‘wij-gevoel’ ontstaan of was er een ‘eilandjes-cultuur’?
  • Welke rol hebben waarden en overtuigingen gespeeld? Zijn de waarden door het team gedragen?
  • Welke vaardigheden speelden een sleutelrol en bepaalden het succes?
  • Welk gedrag was bepalend?
  • Hoe bepalend waren de kansen en de bedreigingen in de omgeving?

Wereldwijd kun je de klok erop gelijkzetten dat een organisatie of team faalt als de bovenste drie lagen van de Neurologische Niveaus niet helder op elkaar afgestemd zijn. Bij succesvolle projecten is er sprake van een heldere missie en visie waarvoor door de leider draagvlak is gecreëerd. De rollen die nodig zijn om de visie vorm te geven zijn helder afgebakend en goed op elkaar afgestemd. Er ontstaat een team. De leidende waarden worden door het team gedeeld en zorgen voor innerlijke motivatie. De uitvoering – door het inzetten van de benodigde vaardigheden in effectief gedrag in de gekozen omgeving – is daarna kinderspel. Medewerkers pakken hun verantwoordelijkheid en zetten als complementair team hun kwaliteiten in.

Een frappant voorbeeld uit de opleiding NLP in Organisaties was dat in één organisatie medewerkers in een project – waarin weinig aandacht was besteed aan visie, identiteit en waarden – reactief gedrag vertoonden. Het project werd een mislukking. Terwijl dezelfde medewerkers in een succesvol project juist pro-actief gedrag vertoonden en hun kwaliteiten optimaal inzetten. Waarom? Omdat ze geïnspireerd waren door de visie, hun rol helder was en ze ook persoonlijk verbonden waren met de waarden van het project.

Wil je meer leren over het modelleren van Succes Factoren, het verschil dat het verschil maakt en hoe je leiderschap vorm geeft op de werkvloer? Dan is de grensverleggende opleiding NLP Leiderschap in Organisaties een interessante optie.