Do the SCORE – dance your problems away!

Heb je de NLP-Practitioner afgerond en worstel je desondanks nog wel eens met de vraag: “Wanneer zet ik nou welke NLP-techniek in?”. Komt een coachee soms met zoveel informatie dat je door de bomen het bos niet meer ziet? En waar ga je dan mee beginnen en waarom? Wil je graag met gemak achterhalen wat het probleem achter het probleem is? Zodat je effectief aan de slag kunt met je coachee en je vertrouwen hebt in waarom je wat doet op welk moment? Dan is het SCORE-model echt ‘Het ei van Columbus’.

Het SCORE-model is ontwikkeld door Robert Dilts en het is een superhandig middel om effectief te begeleiden. Als iemand met een vraag bij een coach komt, dan heeft hij last van een probleem. Soms weet iemand ook wat hij anders wil. En dat is dan het doel van de coaching. Wat vaak in de blinde vlek van de coachee zit, is wat ‘nou’ de oorzaak is die het probleem veroorzaakt. En wat het effect is als de coachee zijn doel bereikt. Met het SCORE- model kun je dit allemaal in kaart brengen, zodat je een grondige diagnose kunt stellen. Je kunt samen doelgericht aan een structurele oplossing werken. Bij het oplossen kunnen interne- en externe hulpbronnen worden ingezet, zoals ankers en vaardigheden.

Bij het model wordt gewerkt met vloerankers waarbij de coachee vanuit zijn eigen ervaring informatie geeft op de plek (het vloeranker) waarop hij staat. Om de oorzaak te achterhalen loopt de coachee vanaf het heden (de probleemsituatie) achteruit terug in het verleden, totdat intuïtief de plek van de oorzaak is bereikt. Het lichaam geeft dit meestal feilloos aan. Als de oorzaak helder is dan wordt het veel gemakkelijker om het gericht en effectief op te lossen. Bij traumatische ervaringen uit het verleden maakt de techniek van Imprint-Reimprint (imprint is een overtuigingsvormende ervaring) ook gebruik van het SCORE-model om zoiets uit de geschiedenis te transformeren.

Judith Delozier heeft vanuit haar balletachtergrond de SCORE-Dance ontwikkeld. In deze variant op het SCORE-model wordt niet gepraat over wat er op de posities wordt ervaren, doch wordt de bijpassende houding aangenomen. Enige tijd geleden had ik een coachee met slaapproblemen. Op de plek van het symptoom had hij spanning in zijn buik, de adem was vlak en zat hoog en zijn lichaam was licht voorovergebogen. Voorwaar niet de beste fysiologie om te slapen als een roos.

Bij het doel was zijn houding meer rechtop en de ademhaling was lager. Zijn borstkas voelde ruimer en de spanning uit zijn lichaam was verdwenen. Het effect van het bereiken van het doel was meer energie hebben en het beeld kwam op om weer dansend door het leven te kunnen gaan.

Bij het teruglopen naar de oorzaak van het probleem kwam een houding van helemaal verkrampt zijn en in elkaar gedoken. Achteraf vertelde de coachee dat hij bij de oorzaak zich spontaan iets herinnerde wat 7 jaar geleden was gebeurd. Een herinnering die hij 7 jaar lang had weggedrukt. Een zeer vervelende situatie op het werk waarbij hij het idee had dat hij continu alert moest zijn en als een adelaar over zijn team moest waken. Ga dan maar eens lekker slapen.

Het mooie van de SCORE-Dance is dat je verandering in je neurologie kunt bewerkstelligen door – als het ware een ‘dans’ – de verschillende posities te doorlopen vanaf de oorzaak tot het effect. Door herhaling wordt het lichaam (en de lichaamscellen waarin informatie zit opgeslagen) zo getraind om de verkramping te transformeren in verruiming en ontspanning. Dat slaapt een stuk lekkerder. In veel gevallen kan zo in een enkele sessie een grote verandering worden bereikt. De klant blij en jij natuurlijk ook.

Wil je meer leren over het structureren van coaching aan de hand van het SCORE-Model? Wil je mensen effectief begeleiden om met de techniek van Imprint-Reimprint beperkende overtuigingsvormende ervaringen te transformeren? En met de SCORE-Dance vanuit de fysiologie al bewegend doelen realiseren? Dan is de opleiding Master NLP | TA | Systemisch Werk iets voor jou.