Thuiswerken Hoe manage je dat?

Thuiswerken, veel mensen raakten even in jubelstemming. Dat biedt kansen! En dat doet het ook.

Veel creatieve en praktische oplossingen zijn bedacht. Pro-activiteit werd verder ontwikkeld, vergaderingen werden korter en er werd veel op de taak gemanaged.

Maar nu ontstaan er ook steeds meer problemen rondom thuiswerken. Het dagelijkse contact met collega’s is er niet, mensen kunnen gevoelens van eenzaamheid ervaren, dagstructuren zijn niet meer vanzelfsprekend en uit onderzoek is ook gebleken dat de ontwikkeling van het empathisch vermogen wordt geremd bij veel thuiswerkers. Empathisch vermogen wordt alleen getraind in het contact met anderen. Als je minder fysiek bij elkaar bent zorgt dat er zo voor dat iedereen meer in zijn eigen wereld zit en overleg stugger en stroperiger wordt. Irritatie en miscommunicatie liggen om de hoek en er wordt niets of weinig uitgesproken, wat weer ten koste gaat van gevoelens van veiligheid en vertrouwen.

En als leidinggevende word je ook met andere specifieke vraagstukken rondom thuiswerken geconfronteerd. Want hoe houd je regie, als je niet weet waar iedereen mee bezig is en je niet even snel kunt afstemmen? Hoe kun je het bedrijfsproces effectief blijven sturen in een thuiswerkcontext? Hoe ga je om met ‘gewone’ veranderingen en rationalisaties die, ondanks Corona, moeten plaatsvinden?

Om kaders te kunnen zetten en sturing te kunnen geven is het nodig dat je als leider weet hoe je je verhoudt tot jezelf, je eigen plek en rol en hoe je je eigen pad loopt, én grenzen kan stellen en richting kan geven – soms ook door nadrukkelijk gebruik te maken van je positie.

Dat bewustzijn op je eigen sturing gaat verder dan het rationele denken. Ook je eigen verleden, de ontwikkeling van je normen en waarden en je leefomgeving en relatie zijn van grote invloed op je besluitvorming. Inzicht in die eigen processen zijn dan ook essentieel om je leiderschap te kunnen nemen.

In ons werk binnen teams en organisaties zijn dat contexten en ontwikkelsporen waar we mee werken.

Ook in de opleiding Leidinggeven met persoonlijk kompas is inzicht in je eigen besluitvormingsproces een belangrijk ontwikkelspoor.

Pia Umans
Directeur Plata-groep

Nader kennismaken? We maken graag een afspraak voor een oriënterend overleg. Neem contact op met het secretariaat: 071 52 34 844.