Man – Vrouw

Vrouwelijk leiderschap
Vrouwelijk leiderschap vindt zijn oorsprong in het individualisatieproces dat de vrouw van jongs af aan doorloopt. Voor vrouwen is het van belang dat zij zich kunnen identificeren met het vrouwelijke. Het vrouw zijn is een ankerplek. Een rustplek waar vanuit een vrouw haar kracht kan voelen en kan leven. En waar vanuit zij contact kan maken en zich kan verbinden. Vanuit de identiteit van het eigen geslacht maken we contact met de ander. Om een balans te vinden in de vrouwelijke en mannelijke energie in ons, hebben we het vrouwelijke te kennen. Pas dan kunnen we beide energievormen optimaal gebruiken.

“Monique heeft een fantastisch gevoel voor timing. Ze kan precies daar zijn waar het net even nodig is en datgene aanreiken waar behoefte aan is.”
Arjenne

Regie nemen vanuit vrouwelijke kracht
De kracht van de vrouw ontstaat wanneer een vrouw met de vrouwelijke principes in verbinding staan. Vrouwen zijn het meest op hun plek als ze verbonden zijn met de rij van vrouwen: hun moeders en grootmoeders. Vanuit die verbondenheid krijgt het vrouwelijk leiderschap vorm. Vrouwelijk leiderschap betekent regie nemen vanuit de vrouwelijke kracht.

De relatie tussen moeder en dochter ligt ten grondslag aan de ego-identiteit van een vrouw, aan haar gevoel van zekerheid in de wereld en aan haar gevoel van zekerheid naar anderen. Een vrouw doorloopt het identificatieproces van het vrouwelijke via de band met de moeder en de moederlijke energie. Door identificatie met de moeder, leert een meisje over het vrouwelijke. Via de moeder komt een jonge vrouw bij de vrouwelijke bron, de vrouwelijke kracht en haar vrouwelijk leiderschap.

Relaties
Man_Vrouw (afbeelding 1)

“Voor contact zijn twee mensen en drie partijen nodig. Elk van beiden in contact met zichzelf en in contact met de ander.”

Virginia Satir
In een relatie hebben mannen en vrouwen een authentieke plek met een eigen energie. Het is belangrijk dat de partners elkaar deze plek ook geven. Daarmee wordt bedoeld, dat de vrouw zich als vrouw beleeft en de man zich als man. Vanuit de identiteit van hun eigen geslacht maken ze contact met de ander. Man en vrouw hebben een eigen rol in de relatie, die verbonden is aan de plek die ze innemen.

Door het aannemen van de relatie met het eigen geslacht, koppelen man en vrouw de kracht van het individu aan de kracht van de eigen sekse. In de vrouwelijke of mannelijke lijn staan, betekent gedragen worden en geeft tegelijkertijd een sterke ervaring van de eigen plek.

Man_Vrouw (afbeelding 2)

Het raadsel van de liefde
Systemisch werken toont telkens, hoe partners elkaar kiezen op grond van datgene waar ze bij elkaar op kunnen aansluiten. Dit wordt ‘complementariteit’ genoemd. Complementariteit wordt aanvankelijk doorgaans onbewust ervaren en kan zich in een later stadium van de relatie aandienen. Niet zelden blijkt dat de weerstanden die in de relatie worden ontmoet, duiden op onderliggende kwetsbare thematiek waar beide partners op een bepaalde manier weet van hebben. Systemisch Werken verschaft hiertoe openingen om te onderzoeken en bewust te worden van deze onderstroom in het contact. Daarmee kan de relatie zich verdiepen en groeien.

Vreemdeling

Vandaag ontmoet ik jou opnieuw
Zoals eigenlijk iedere dag
Sinds het eerste begin

Als vreemdeling
Steeds welkom
Meer kan ik mij niet wensen

Een belangrijk element voor groei in een relatie is het onderscheid tussen partners; onderscheid in individualiteit. Partners kunnen zich in een relatie persoonlijk ontwikkelen juist door het ánders zijn en door het andere toe te laten.

Het is goed als mannen en vrouwen zich realiseren dat er dingen zijn die ze ten diepste niet van elkaar begrijpen. In een mannenvriendschap beleeft hij het eigene van mannen onder elkaar en zij versterkt haar eigenheid door contact en intimiteit met vrouwen.

Een vrouw met vertrouwen in haar vrouwelijkheid kan haar mannelijke kwaliteiten vrijuit inzetten. Een man, die geankerd is in zijn mannelijkheid, durft zijn vrouwelijke kwaliteiten toe te laten in zichzelf. Dit speelt door in de beleving en vormgeving van seksualiteit. Alleen ingebed in onszelf kunnen we de roep van de ander verstaan.

Partners verwarren soms liefde en binding met elkaar. Bij binding plakt de partner het eigen beeld van de ander op de ander. Maar elke poging de ander te veranderen – met de bedoeling hem of haar meer op zichzelf te laten lijken – verstoort de relatie. Binding geeft afhankelijkheid. Liefde geeft vrijheid.

Systemisch Werken reikt partners een milde vorm aan van naar elkaar kijken, daar waar de relatie kwetsbaar blijkt. Precies daar kan de relatie verder groeien en bloeien. Juist dan is liefde nodig. Partners kunnen elkaar hierin belangrijke ondersteuning bieden. Juist dan mag de aandacht uitgaan naar de intentie van het samenleven. Als die intentie in het contact is gedeeld, is er (weer) ruimte om overtuigingen uit te wisselen over het vormgeven van het samenleven.

Man_Vrouw (afbeelding 3)

‘Love,’ by Ukrainian sculptor Alexander Milov, features two wire-frame adults sitting back to back with their inner children reaching out toe ach other from within. At night, the inner children lit up as well. You’re free to come to your own conclusions about the piece’s meaning (and share them wit hus in the comments), but here’s what Milov wrote about the piece on the festival’s website:

It demonstrates a conflict between a man and a woman as well as the outer and inner expression of human nature. Their inner selves are executed in the form of transparent children, who are holding out their hands through the grating. As it’s getting dark (night falls) the children chart to shine. This shining is a symbol of purity and sincerity that brings people together and gives a chance of making up when the dark times arrives.

The sculptor sends a beautiful message.