Leren omgaan met pesten

Pesten

Pesten om aandacht
Leren omgaan met pesten
NLP patronen tegen pesten
Voorbeelden delen in het omgaan met pesten

 

Pesten om aandacht

In een ideale wereld wordt niet gepest. De praktijk is dat in Nederland ruim 1 miljoen kinderen en volwassenen pest ervaringen hebben. Pesten is vaak een onbewust mechanisme om aandacht te krijgen, bij een groep te horen of zelf te overleven.

De grootte van de impact op anderen zijn pesters zich vaak niet zo bewust. Pas als het helemaal escaleert – zoals de voorbeelden van zelfmoord na publicaties op Facebook – worden we wakker. De vraag is of met het vingertje wijzen naar pesters de ideale wereld wordt bereikt. Zelf denk ik van niet. Bewustwording van de positieve intentie van pesten en het vinden van ander gedrag om die positieve intentie te vervullen zal een duurzame oplossing bieden. Daarin hebben veel mensen nog een heel bewust wordings traject te gaan.

Leren omgaan met pesten

Pesten is nu vaak een gegeven. Een belangrijke stap zou kunnen zijn om ermee te leren omgaan. Als het pesten geen vat meer op ons krijgt dan zal de pester waarschijnlijk ander gedrag gaan vertonen. Als we meer verbinding met de pester kunnen krijgen zou het kunnen dat de pester zich meer bewust wordt van zijn drijfveren. Wellicht wordt daarmee het pad gebaand naar nieuw en effectiever gedrag.

Een toverstaf waarmee we altijd en overal effectief omgaan met pesten heb ik niet voor handen. Wel kan ik leren van mensen die effectief omgaan met pesten zoals Brook Gibbs. NLP noemt dat modelleren. Door de structuur achter zijn effectieve gedrag te leren herkennen wordt het leerbaar en overdraagbaar. Hoe meer effectieve structuren we onszelf aanleren des te flexibeler worden we om in specifieke situaties met pesten om te gaan.

NLP patronen tegen pesten

Welke (NLP) patronen herken jij in dit filmpje over pesten waardoor Brook geen slachtoffer wordt:

Het zou heel goed kunnen dat jij nog weer andere patronen hebt herkend dan ik. Dan hoor ik ze graag. Wat ik in ieder geval leer uit dit filmpje is:

  • Weerstand bieden of overtuigen van de pester werkt niet tegen pesten zoals aan het begin van het filmpje blijkt
  • Overtuigen van de ander van zijn of haar ongelijk is meestal een ‘mission impossible’
  • Vluchten, vechten of bevriezen houden het pest-patroon in stand
  • Volg de pester eerst en ga dan leiden in een andere richting
  • Herkaderen schudt aan het wereldmodel van de ander (‘je bent een idioot’ herkaderen naar ‘ja, soms doe ik domme dingen’)
  • Van de kant van het gevolg (slachtoffer) naar de kant van de oorzaak gaan (‘je bent een idioot’) wordt gevolgd door ‘ja, jij bent zo slim’ waarmee de aandacht positief wordt verlegd naar de pester
  • de keuze om eigen geluk af te laten hangen van zichzelf (intern referentie kader) in plaats van te laten bepalen door wat een ander er van vindt (extern referentie kader)
  • Respect te hebben voor het wereldmodel van de ander los van het gedrag van de ander

Wat zijn jouw voorbeelden in het omgaan met pesten?

Het boeiende is dat aan het eind van het tweede deel op het podium de pester echt even geen woorden meer heeft en aan de grenzen komt van haar referentiekader. Dan volgt ‘Isn’t she lovely’ en is de verwarring bij de pester compleet. Verwarring wordt binnen de NLP ook wel een doorgang genoemd naar een nieuwe en andere wereld. Prachtig om te zien.

 

Pesten en zeggen wat je denkt

Voorbeelden delen in het omgaan met pesten

Heb jij ook mooie voorbeelden van experts in omgaan met pesten? En welke patronen herken jij achter zijn of haar gedrag waarmee wij ons voordeel kunnen doen? Laat het ons weten en dan leren we samen verder op weg naar een betere wereld – waar we beter omgaan met pesten.